- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. decembra 2013

Prežívanie viery

POLEMIKA
PriestorNet chce byť aj diskusným a polemickým fórom...

Zamyslenie Vlada Gregora:
Vyčítajú mi, že píšem príliš uvoľnene, ale myslím si, že Ježiš mal, na rozdiel od mnohých svojich nasledovníkov, zmysel pre humor a paradox.
Hovorieval môj nedávno zosnulý otec, že my chlapi sme ako lenivé kapry a ženy sú tie šťuky, ktoré jediné nás prinútia poriadne sa hýbať. Psychika ženy a psychika muža sú dva rozdielne svety a väčšina ľudí vie, alebo aspoň tuší, že všetky genderové teórie sú jeden veľký nezmysel. Práve ten evidentný rozdiel medzi ženami a mužmi robí náš život síce občas trpkým a niekedy spôsobuje problémy, ale zároveň je zdrojom veselosti a znesiteľnosti často smutného živorenia v tomto slzavom údolí.

Sťažujú sa mi občas kamaráti, ako ich mamy a manželky trápia a chcú mať z nich supermanov, ale utešujem ich, že Obamova žena tomu svojmu iste každý druhý deň vyhadzuje na oči, že Putin je lepší. Ženy sú skrátka pokušiteľky a vždy budú mužov provokovať, že sused je lepší a možno aj had má pravdu, keď niečo zaujímavé a chutné ponúka.
Buďme však trochu vážnejší. Viera v  Boha iste nie je možná bez úcty k Bohu. Deus semper maior – Boh je vždy väčší ako naše predstavy. Moslimovia to vyjadrujú zvolaním „Alláhu akbar“. Smutné je to, že niektorí uctievači Boha začnú časom uctievať samých seba a pohŕdať druhými. Modlime sa, aby sme s Božou a Máriinou pomocou vedeli vyjsť z tohto začarovaného kruhu.
Celá kresťanská zvesť sa iste pohybuje na hrane racionálna a komentoval to už v 3. storočí Tertulián známym a kategorickým výrokom "Credo quia absurdum", ktorým vyjadril to, že verí práve tomu, čo sa na prvý pohľad zdá nelogické a nezmyselné. Väčšina mužov však považuje svoju logiku za natoľko silnú, že sa odvažujú ľudí poučovať a reformovať, ba dokonca chcú Ježiša čo najviac zracionalizovať. Snažia sa o to takmer výlučne muži, od Pavla cez Augustína a Luthera až po Svedkov Jehovu. Evidentne sa im to darí asi tak ako jazdiť v lete na saniach.
V minulosti som už poukázal na hlboký význam dogmy o Panne Márii počatej bez dedičného hriechu. A je možné, že príde aj k definovaniu dogmy o Panne Márii Spoluvykupiteľke. My niekedy zabúdame na ľudskú a ženskú dimenziu Kristovej zvesti a akosi nechápeme, že Ježiš nebránil len česť svojho nebeského Otca, ale aj svojho pozemského otca a matky.
Azda najtvrdším Ježišovým vyjadrením je pomenovanie farizejov synmi diabla, keď mu zlomyseľne vyhodili na oči, že oni sú synovia Abraháma a nie synovia smilstva – ako on.
Ženy majú teda väčší zmysel pre detaily, estetiku a konkrétne vzťahy. Za najväčší problém islamu považujem to, že ženy podceňuje. Aj keď my kresťania sme v tom kedysi nezaostávali a občas ani dnes nezaostávame. Je mužské a ženské prežívanie viery, a práve katolíctvu sa najviac darí spájať nespojiteľné...
PER MARIAM AD JESUM!     CEZ MÁRIU K JEŽIŠOVI!

Reakcia Jána Maršálka:
Vážený kolega, viaceré vaše zamyslenia svojou „uvoľnenosťou“ poskytujú nový pohľad na rôzne problémy nášho každodenného i nekaždodenného života. Zdá sa mi to v poriadku, veď suchopárny akademizmus nás málokedy posunie vpred, zvyčajne býva až smiešne vážny a zahľadený do seba. V niečom ale súhlasím s kritikmi, ktorých spomínate v úvode svojho príspevku, mysliac si, že seriózne uvažovanie o vážnych otázkach si vyžaduje väčšiu sústredenosť a terminologickú presnosť. V tomto zmysle chcem reagovať na váš vyššie uvedený článok o prežívaní viery.
Najprv sa dotknem jedného konkrétneho vyjadrenia: Píšete o Ježišovom pozemskom otcovi. Ale kresťanská viera vidí vo svätom Jozefovi pestúna, nie otca. Ide zdanlivo o maličkosť, ale iba zdanlivo. Ježišovu ľudskosť netreba dokumentovať kontroverzne, ona je zjavná aj bez toho.
Kresťanské učenie (v niektorých detailoch) sa naozaj môže zdať niekomu nelogické, osobitne človeku dneška, trpiacemu materialistickou krátkozrakosťou. No práve preto je úsilie o racionalizáciu viery, resp. jej rozumové zdôvodnenie pochopiteľné a opodstatnené. Prečo by sme mali byť proti?! Aj ja si uvedomujem obmedzenia ľudského rozumu a našu neschopnosť plne pochopiť Boha. Uvedomoval si to aj svätý Augustín, vo svojej Duchovnej rukoväti napísal: „Nepokúšam sa, Pane, preniknúť hĺbku Tvoju, lebo vôbec nemôžem porovnať s ňou svoj rozum...“ Tajomstvo bude vždy prítomné v našom bytí a náboženská viera je uznaním a prijatím tohto mystéria. Ale opakujem – uchopovanie viery rozumom je nevyhnutné. Viera a rozum musia spolupracovať, ide o dva piliere ľudského poznania.
Viera bez rozumu je slepá a vedie k úpadku alebo fanatizmu. Rozum bez viery je zas neduživý, nemá hodnotové ukotvenie a vedie k pýche alebo naopak k pocitu nezmyselnosti.
Keď hovoríme o zástancoch a hľadačoch takpovediac rozumnej viery, môžeme spomenúť mnoho mien (našli by sa aj ženy), no považujem za nevhodné a neprimerané dávať do jedného radu svätého Pavla a Augustína, Luthera a ďalších jemu viac či menej podobných. Skrátka, sú isté hranice, za ktoré by sa nemalo ísť, lebo – ako čítame v Biblii – všeličo môžeme, ale nie všetko osoží, nie všetko buduje (1 Kor 10, 23).
Pridám ešte jednu poznámku. Dá sa úspešne pochybovať o tom, že Ježiš prejavoval „zmysel pre humor“ – v našom bežnom chápaní slova. Pán Ježiš nás neučí brať život humorne, prežívať ho ako anekdotu, učí nás žiť v radostnej viere, nádeji a láske. Akési bezproblémové, „pohoďácke“ vnímanie viery (žiaľ dosť rozšírené) je skôr karikatúrou kresťanstva a nie jeho pravou podobou.
Vážený priateľ vo viere, k vašej modlitbe o Božiu pomoc sa rád pripájam.
AD MAIOREM DEI GLORIAM!     NA VÄČŠIU BOŽIU SLÁVU!

Odpoveď Vlada Gregora:
Isteže bol Jozef len pestúnom, ale pred zákonom a verejnosťou bol otcom. Spomenutý text, týkajúci sa farizejov (Jn 8, 41–44), je pozoruhodný v súvislosti so scénou o žene obvinenej z cudzoložstva. Ten text sa prehadzoval od Lukáša k Jánovi a naspäť a mnohí delikátnejší ho chceli za každú cenu z evanjelií vyhodiť. To isté bolo aj v rámci Starého zákona, kniha Kazateľ a Pieseň piesní sa dostali do kánonu s odretými ušami. Silnejšia ako smrť je láska... Obávam sa, že keby ste v tých časoch s podobnými zásadami, aké máte dnes, o tých textoch rozhodovali, aj vy by ste sa pridali k tým, ktorí by tieto knihy vyradili. Som vám vďačný za polemickú reakciu a budem rád, keď aj túto odpoveď uverejníte.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.