27. októbra 2016

Istota v neistote

Vlado Gregor
Prečo by si mal byť u Boha dôležitejší ako iný?
Z tohto hľadiska posudzuj svoje zásluhy i viny.
Základným problémom človeka i ľudstva je hľadanie istoty v nepopierateľnej neistote okolo. Len toto hľadanie môže priniesť vieru, ktorá hory prenáša, a preto sa aj v evanjeliu neustále hovorí o hľadaní cesty a nie dokonalých receptov.
Takým bočným problémom z toho vyplývajúcim je to, že nadobudnutá viera či istota môže byť falošná, hlúpa a nereálna a môže viesť až k úplnej neslobode, teda totalite. Blíži sa výročie 17. novembra 1989, keď sme ako celok boli k pádu totality doslova dokopaní, a preto aj naše zásluhy na jej páde, akokoľvek úprimné, sú nedôležité a relatívne. Ono to väčšinou tak býva, totalitný systém padá, keď väčšine ľudí prestane vyhovovať a prestanú mu veriť.

26. októbra 2016

Komu veriť a komu nie

12. 10. 2016
Zástavníci smrti tiahnu Európou. Navrhujú (konkrétne v Holandsku), aby bola zákonne povolená eutanázia nielen ľuďom nevyliečiteľne chorým, ale aj tým, ktorí „cítia, že ich život sa naplnil“ (zo správ). Zástavníci smrti pokračujú v ťažení. Kto ich zastaví?

13. 10. 2016
Slovensko sa rozlúčilo s bývalým prezidentom Michalom Kováčom. Štát, tak ako každý iný spoločenský organizmus, potrebuje symboly, obrady, rituály. Ak ich nemá, musí si ich vytvoriť, inak neprežije.

24. októbra 2016

Aby sme sa nestratili

Vlado Gregor
Pred pár dňami som sa vrátil z Maďarska a najväčší dojem na mne nezanechala Budapešť, ale tak trochu periférie, hoci v nejakom zmysle aj centrá – kultúrne a náboženské: v Pannonhalme, a vojensko-politické v Komárne a či Komárome.
Kláštor v Pannonhalme zapôsobil svojou starobylosťou a predvedením kresťanskej estetiky a kultúry, ktorá bezpochyby pomohla nedávnym kočovníkom uniknúť osudu Avarov, Hunov a iných podobných návštevníkov v našom susedstve. Myslím, že aj tí najtvrdší ateisti musia uznať význam tejto a podobných inštitúcií, založených pri zrode novodobých národov, v prípade Maďarov už okolo roku 995.

23. októbra 2016

Slovo na nedeľu (39)

Ako šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ho zalialo svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas, ktorý mu hovoril: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“
(Sk 9, 3–4)
Niekedy je potrebný „zázrak“, alebo nejaká nevysvetliteľná udalosť, aby človek pochopil, že jeho doterajšie konanie je zlé a že mal by sa zmeniť. Presne taký prípad sa stal  mladému mužovi – Šavlovi, ktorý bol horlivým prenasledovateľom kresťanov. Môžem napísať, že ich doslova nenávidel a najradšej by ich všetkých vyvraždil, pozabíjal...
Šavlova nenávisť voči prívržencom Pána Ježiša bola taká silná, že sa stal známym a najmä obávaným u všetkých kresťanov. Na Šavlových rukách bola krv. Jeden deň sa náhle všetko zmenilo. Zasiahla Božia moc a – zo Šavla sa stal úplne iný človek. Zmenil sa od základov. To, čo tak nenávidel, stalo sa jeho celoživotnou láskou a náplňou.

21. októbra 2016

Svedectvo o martýriu

Miloš Doležal: Krok do tmavé noci
Praha, Nezávislý podmelechovský spolek, 2015, 672 strán

Příběhy faráře Josefa Toufara, jeho vrahů a číhošťského zázraku se správami archeologa, antropologa a soudního lékaře o exhumaci a identifikaci těla P. Josefa Toufara

Kniha českého básnika, publicistu a rozhlasového redaktora, ktorý sa životu a pôsobeniu komunistami umučeného kňaza Josefa Toufara, ktorý zomrel na priame dôsledky mučenia 25. februára 1950, venuje od roku 1990 a usiluje sa s ním oboznamovať aj širokú verejnosť.

20. októbra 2016

Fraštacký tŕň 2016

Jedenásty ročník bienále kresleného humoru
Čestné uznanie Jánovi Fiťmovi
odovzdáva Helena Pekarovičová
Jedenásty ročník bienále kresleného humoru Fraštacký tŕň sa konal v týchto dňoch už tradične v Hlohovci. Organizátormi boli: Ex libris ad personam Hlohovec, Hlohovská televízia a tamojšie vlastivedné múzeum, kde sa podujatie konalo. Bolo spojené s výstavou kresleného humoru českého autora Jiřího Nováka z Kolína pod názvom Farebný svet a prezentáciou kníh slovenských humoristov Milana Hodála a Milana Kupeckého. Podujatie moderovala Helena Pekarovičová, predsedníčka Ex libris ad personam Hlohovec, ktorá bola aj členkou poroty, spoločne s jej predsedom Vladimírom Pavlíkom a ďalšími členmi Jánom Libantom, Jozefom Urminským a Františkom Bojničanom, ktorý bol zároveň aj riaditeľom Fraštackého tŕňa.

18. októbra 2016

Veľký Fidel a jeho ostrovný svet

Rozhovor s aktívnym novinárom „na odpočinku“ Jánom Puchovským
Ján Puchovský na televíznej obrazovke
(divácka snímka)

Karol Dučák: Janko, začnime náš rozhovor už tradičným spôsobom. Môžeš sa aspoň stručne predstaviť našim čitateľom?
Ján Puchovský: Krásnu slovenskú pieseň „Čože je to päťdesiatka“ som si na narodeniny zaspieval pomaly pre štvrťstoročím, presnejšie piateho júna pred dvadsiatimi tromi rokmi. Kto ovláda základy aritmetiky, ľahko si zráta, že som naozaj senior novinár, ale ja k tomu rád dodávam, že s prívlastkom aktívny, a okrem toho našťastie v úvodzovkách,  so slovným spojením v podtitulku „na odpočinku“. Lebo naozaj neodpočívam, ešte stále naopak spolupracujem s denníkom Hospodárske noviny, pre ktoré na kľúč dodávam prílohu Recyklácia a individuálne články z prostredia zamestnávateľov, kde som v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR pred odchodom do dôchodku robil tlačového tajomníka. Ako novinár som pôsobil v pozícii redaktor a riadiaci pracovník v Česko-slovenskom rozhlase, v Česko-slovenskej televízii (ČST) a po roku 1989 v printových médiách Hospodárske noviny (HN) a Pravda. 

17. októbra 2016

Dobrý koniec

Vlado Gregor
Tajomstvo Božej existencie je obrovské, nekonečné a i pre človeka s maximálnym IQ celkom iste nepochopiteľné a nevyjadriteľné. Božia milosť nám dáva pochopiť, v čom spočíva zmysel nášho života v tomto nepochopiteľnom tajomstve a zložitosti, ktoré nevládzeme logicky obsiahnuť a definovať.
Stručne sa dá povedať, že tu ide o rozpor medzi kauzalitou a finalitou, medzi slobodou a nevyhnutnosťou, medzi nepochopiteľným milosrdenstvom a zároveň nevýslovnou krutosťou, s ktorou sa v živote stretávame neprestajne. Vidíme ju v histórii našich predkov, hrozíme sa katastrof, ktorých možnosť vidíme v budúcnosti, a zdajú sa nám šťastné zvieratá, ktoré možné nešťastia natoľko nevnímajú.