23. mája 2018

Stretnutie so vzácnym človekom


(Arpádovi Horváthovi k jeho životnému jubileu)
Arpád Horváth
Mgr. Arpád Horváth sa narodil 5. februára 1938. Žije a tvorí v Tornali. Pôsobil na Vysokej škole poľnohospodárskej ako odborný asistent, učil na rôznych odborných stredných školách a ľudových umeleckých školách. Medzi jeho záľuby patrí hlavne matematika a maľovanie.
Spoznal som sa s ním pred asi dvanástimi rokmi na jednej súťaži pedagogických pracovníkov. Náhoda chcela, že nás ubytovali v spoločnej izbe, a potom sa stal – zázrak. Skutočne. Arpád je totiž mimoriadne zaujímavý človek. Skromný, vždy v dobrej nálade, srší z neho pohoda a hlavne múdrosť. Môžete sa s ním rozprávať o všetkom. A navyše, vie mimoriadne zaujať všetkých, ktorí počúvajú. Rozpráva pútavo, s veľkým prehľadom. Nevymýšľa si. Má neuveriteľné množstvo zážitkov, ktoré vás strhnú svojou nevšednosťou a originalitou.

22. mája 2018

Moje osmičkové roky

Vlado Gregor

(Váhavé kroky i odvážne skoky)
Najpodstatnejším osmičkovým rokom pre mňa je rok 1958, lebo vtedy som sa narodil. Veľmi si to vážim, rád to oslavujem a som za ubiehajúce roky stále vďačnejší, pretože si uvedomujem, že vzhľadom na moje pohnuté a riskantné príbehy som tu už vôbec nemusel byť.
V roku 1968 som napísal detský protestsong proti sovietskej okupácii, i keď som s kamarátmi chodil za vojakmi do zákopov nad Záhorskou Bystricou a nosil im mrkvy a iný záhradný proviant. Mladí Ukrajinci boli nesmierne vďační a ich veliteľ dal na našu počesť nastúpiť a salutovať celú posádku. Takže mám aj nejaký ten kolaborantský vrúbik…

21. mája 2018

Spravodajstvo na úrovni


(Satirikon Vlada Javorského)

Výber (20/2018)

Všímame si znamenia čias...
Upozorňujeme na zaujímavé a podnetné články, úvahy, myšlienky...
Na zamyslenie:
„Ak vo vojne bojuje vojak za pominuteľnú slávu a korisť statočnejšie ako vy, ktorí máte dosiahnuť víťazstvo nad sebou a tak prísť do nebeského kráľovstva, nie ste Kristovými vojakmi ani menom, ani duchom.“
(Svätý Ignác z Loyoly)

Marx versus Marx (radiovaticana.cz)

20. mája 2018

Slovo na nedeľu (119)


Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť.
(Sk 2, 4)
Keď chceme niečo povedať, musíme to vysloviť takým jazykom, ktorému budú iní rozumieť. Verbálna komunikácia je založená na slove, ktorému rozumieme. Komunikovať hovorením je veľmi účinné, jednoduché a najmä – presvedčivé. Podmienka je – navzájom si rozumieť.
Preto nás vôbec nemôže prekvapiť skutočnosť, že prvým účinkom Ducha Svätého bolo vzájomné porozumenie si všetkých prítomných. Iba tak sa mohlo naplniť poslanie Apoštolov, ktorých úlohou bolo zvesť o Pánovi šíriť do celého sveta. Základom tejto neľahkej úlohy bol spoločný „dorozumievajúci“ jazyk, ktorý umožnil pochopiť slová apoštola Petra. („A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili?“ Sk 2, 8.)

19. mája 2018

Zátišia


Výtvarník a dlhoročný pedagóg Arpád Horváth (ročník 1938) patrí k stálym prispievateľom PriestorNetu. Prinášame malú vzorku z jeho bohatej tvorby.

18. mája 2018

Kotlebovci a dobré veci


Stretol som sa s jedným známym (je to distingvovaný pán v dôchodkovom veku). Dlhšie sme sa nevideli, a tak sme sa dali do rozhovoru. Prebrali sme všeličo, neobíduc ani celospoločenské témy. Keď sme narazili na politiku, spýtal sa ma: „Podľa čoho treba hodnotiť človeka? Podľa rečí, ktoré sa o ňom trúsia, alebo podľa jeho skutkov?“ Odpovedal som, že samozrejme podľa skutkov. Nato zareagoval ďalšou otázkou: „A čo v prípade politickej strany?“ Povedal som mu, že podľa mňa aj politické subjekty a politikov by sme mali posudzovať podľa skutkov. Vtedy vyhŕkol: „Ale veď kotlebovci robia dobré veci. Prečo teda na nich všetci útočia?!“

Chlieb. Každodenný?

Jozef Nemčok

(Studený máj, v stodole raj)
Už naši predkovia vedeli, že májový dážď a chladnejšie počasie majú cenu zlata. Nemali pritom rozhlas, televíziu či iné zdroje, ktoré by im podľa vedeckých poznatkov vedeli počasie predpovedať. Ich sedliacke myslenie bolo inšpirované dlhodobým sledovaním počasia – v súvise s menom, ktoré pripadlo v kalendári na ten-ktorý deň, išlo hlavne o mená svätých.
Možno povedať, že v podnadpise citovaná predpoveď má svoje opodstatnenie: studený a mokrý máj – v stodole raj. Ale v posledných rokoch akoby táto pranostika strácala zmysel. V máji zaznamenávame nadpriemerné teploty, nedostatok vlahy, respektíve niekoľko minút trvajúce  silné búrky s krupobitím, po ktorých ostáva poľahnuté obilie, porasty ozimnej repky a ďalšie škody v záhradkách a na poliach.