ODPORÚČANÉ :: Diskusný kruh PriestorNetu :: TÉMA : KRESŤANSKÁ VIERA : TÉMA :: Diskusný kruh PriestorNetu :: ODPORÚČANÉ

26. februára 2017

Slovo na nedeľu (57)

Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.
(Jn 3, 17)
Veľmi ľahko je človeka odsúdiť. Vytknúť mu všetky chyby, pohoršiť sa nad ním a miesto pomoci iba nad ním mávnuť rukou. A potom mu šplechnúť do tváre všetky naše výčitky, a tým ho najviac ponížiť. Robíme to radi. Týmto sa povyšujeme nad druhými a chceme ukázať našu vyspelosť, nenahraditeľnosť. Alebo to spravíme iba tak z rozmaru: ponížiť a ublížiť, to je predsa u niektorých bežné. Majú z toho radosť.
Odsúdiť je veľmi ľahko. Napraviť svoje zlyhania je už omnoho ťažšie... Ako si potom máme vysvetliť „úlohu“ nášho Pána – neodsúdiť, ale naopak – spasiť, čiže pomôcť, zachrániť?

25. februára 2017

Básnické blues

Robert Hakala

Robert Hakala
SAMOTÁRSKE BLUES PRE BOLKA POLÍVKU
Vidieť v manéži na chvíľku,
vystrájať Bolka Polívku!
Úbohý klaun? Bezohľadný šašo?
Humorom nás kŕmi ako dobrou kašou.
Odpustite mu, keď veľmi huláka.
Zakryť chce tak svoju samotu,
Charlieho tuláka...

23. februára 2017

Matej Hések – kňaz a pedagóg

Ľudovít Košík
Kňaz, teológ, stredoškolský pedagóg, spisovateľ, prekladateľ, regionálny historik Matej Hések, písal pod pseudonymom Dr. Štiavnický, sa narodil 23. februára 1889 v maloroľníckej rodine v Kútoch. Otec Ján, matka Anna, rodená Valachovičová, jej stará matka bola sestrou Martina Čulena. Po matke aj otcovi bol bratancom kňaza Štefana Héska (1892–1953). Bol známy ako vzdelaný kňaz a obľúbený pedagóg.
Na popud kútskeho kaplána Františka Deutscha ho rodičia dali študovať. Nižšie gymnázium ukončil v Skalici, pokračoval ako klerik ostrihomskej arcidiecézy v Bratislave a posledné dva ročníky ukončil v Ostrihome. Jeho mecénom bol pezinský farár Štefan Palkovič. Po roku teológie a dvoch rokoch práva na civilnej peštianskej univerzite pokračoval v teologických štúdiách na univerzite v Innsbrucku, kde bol aj 26. júla 1914 vysvätený za kňaza. Práve vtedy sa začínala prvá svetová vojna.

22. februára 2017

Ešte pár slov o logike

(Akoby dodatok k úvahe Logika? Logika!)
„Beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka!“ (Mt 26, 24).
Pavel Duraj

Asi pred dvoma rokmi som e-mailom dostal úsmevnú historku o tom, ako istý uchádzač o zamestnanie odpovedal na otázky pri prijímacom pohovore. Mnohé z jeho odpovedí neboli správne, ale boli také vtipné, že do zamestnania ho prijali.
Zopárkrát som prvú otázku z tohto pohovoru („Ako musíš hodiť vajce na betón, aby si ho nerozbil?“) položil v partii, len tak medzi rečou, a reakcia spolubesedníkov bola  vždy nezvyčajná, rozpačitá – skôr hádali, a po vysvetlení – veď je to chyták! (Správna odpoveď: „Hoď ho ako chceš, betón nerozbiješ!“) Nedávno som si uvedomil, že v tej otázke – a v odpovedi na ňu – je zahalená informácia o tom, ako rozmýšľame.

21. februára 2017

Ad orientem? Ad occidentem?

Karol Dučák
Na východ, či na západ?
Minulý rok vzbudilo veľký rozruch v Katolíckej cirkvi vyhlásenie kardinála Saraha, ktorý apeloval na to, aby na svätej omši „počas úkonu pokánia, spevu Glória, modlitieb a eucharistickej modlitby, všetci – kňaz a podobne aj spoločenstvo – boli spolu obrátení ad orientem (na východ). Úkon obrátenia na východ, vyjadruje poklonu nad dielom vykúpenia, ktoré koná Kristus. Tento spôsob by bolo vhodné uskutočniť v katedrálach, kde musí byť liturgický život príkladným“. (Poznámka 1)
Vyhlásenie kardinála Saraha však bolo nesprávne pochopené ako požiadavka totálneho návratu k postoju „ad orientem“, a to vyvolalo neprimerane búrlivé reakcie a slovné prestrelky medzi konzervatívne a progresívne orientovanými katolíkmi. 

20. februára 2017

Výber (7/2017)

Všímame si znamenia čias...
Upozorňujeme na zaujímavé a podnetné články, úvahy, myšlienky...
Na zamyslenie:
„Človeče, máš slobodnú vôľu. Keď chceš prisvedčiť pravde, môže ti v tom vari niekto zabrániť? Nikto. Môže ťa niekto prinútiť, aby si uznal nepravdu? Nikto. Ak teda chceš, môžeš byť slobodný, ak chceš, nebudeš nikoho haniť, nebudeš nikomu nič vyčítať a všetko sa bude diať zároveň podľa tvojej vôle a podľa vôle Boha.“
(Epiktetos)

Gender ve školách (radiovaticana.cz)

19. februára 2017

Slovo na nedeľu (56)

Ale Ježiš sa im nezdôveril; on poznal každého, nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku.
(Jn 2, 24–25)
V živote nastávajú také situácie, že sa potrebujeme niekomu zdôveriť. Povedať inému o našich starostiach, trápeniach. Ale aj o radostiach, úspechoch. Hovoríme tomu obrazne: potrebujeme nájsť „bútľavú vŕbu“, ktorej môžeme povedať všetko, a tá to nepovie nikomu. Naše tajomstvo – problémy, nechá si len pre seba. Mnohým to pomáha. Nevedia v sebe držať niečo, čo ich trápi, na čo musia neustále myslieť. Keď zo seba vydajú svoj problém, uľaví sa im.