16. júla 2019

Kresťanské korene a súčasnosť Európy

Kristus Pantokrator

V prvej polovici júla sa na Slovensku slávia dva významné sviatky: sviatok sv. Cyrila a Metoda a sviatok sv. Benedikta. Sú to svätci, ktorí výrazne ovplyvnili život v Európe počas posledného viac než tisícročia. Svätý Benedikt svojím životom a rehoľou, ktorú založil v 6. storočí, mal vplyv na život viac na Západe, ale jeho duchovní synovia prenikli aj na naše územie a pôsobili tu v minulosti a pôsobia tu aj dnes. Svätý Cyril a Metod (od smrti sv. Cyrila sme si pripomenuli 14. februára tohto roku 1150 rokov) ovplyvnili život na našom území – a ešte viac vo východnej Európe. Máme im byť za čo vďační a bolo by chybou, keby sme tieto sviatky brali len povrchne alebo ich celkom ignorovali.

15. júla 2019

Na margo dní


ZÁPISNÍK –  27–28/2019
Začínajú sa nám ukazovať kontúry budúcej možnej (plánovanej) vládnej zostavy. Malo by ísť o zlepenec všetkých možných aj nemožných strán dnešnej takzvanej demokratickej opozície. Je to naozaj pestrá zmeska: Progresívne Slovensko, Spolu, Za ľudí, KDH, SaS, OĽaNO, Sme rodina... Hlavným kritériom výberu je zrejme láska k liberálnej demokracii, čím sa myslí nekritické prijímanie všetkých novôt prichádzajúcich zo západu. Ambície predstaviteľov tejto skupiny sú veľké – voľby ukážu, do akej miery aj opodstatnené.

14. júla 2019

Nedeľné slovo (28)


Dom na skale
Dom postavený na piesku dlho nevydrží. V prenesenom význame ani život postavený na piesku nevydrží. Pieskom tu je všetko pominuteľné, nestále, neisté, falošné, hriešne...
Vieme, že stavať treba na skale, teda na tom, čo vydrží, čo odolá búrkam a nástrahám života. Ale dá sa to vôbec?! Počujem námietky – sú to len slová, rojčivé predstavy. Moja odpoveď – mnohí ľudia našli základňu, ktorá uniesla aj najsmelšie túžby a najväčšie činy.

13. júla 2019

Z exodu básňou


Teofil Klas
Teofil Klas
Nekontaktný trochej
Niekedy kontakt bliká
a vypadáva podchvíľou.
Je tu hneď pranostika,
spleť pokusov a omylov.

V beztakte aforizmu
aféra azda meravie.
Cez nastavenú prizmu
preosieva sa červavé.

No nekontaktný trochej
odvádza kroky od sklzu.
Žmurkanie, razom ploché,
nepokúša sa o slzu.

12. júla 2019

Požívaním Eucharistie v nás rastie Kristus

Karol Dučák

Na Slovensku aj napriek istej sekularizácii spoločnosti pretrvávajú masové prejavy živej viery slovenských katolíkov. Prejavujú sa okrem iného aj tradičnými eucharistickými sprievodmi ulicami miest a dedín na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
Aj v tomto roku, vo štvrtok 20. júna 2019, v prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, sa vo Vranove nad Topľou konal tradičný eucharistický sprievod ulicami mesta. Začal sa o 15.15 hod. sv. omšou v Rímsko-katolíckom kostole sv. Františka Vranov n/T. – Juh. Po skončení sv. omše sa eucharistický sprievod vydal smerom ku Grécko-katolíckemu chrámu sv. pátra Pia Vranov n/T. – Juh. Odtiaľ smeroval k Bazilike Preblahoslavenej Panny Márie Vranov n/T. – Sever.
Nezúčastnil som sa na celom eucharistickom sprievode, pretože sme s manželkou boli na sv. omši o 16.00 v Bazilike Preblahoslavenej Panny Márie a až po skončení sv. omše som vykročil naproti sprievodu, ktorý bol zhruba v strede mesta.

11. júla 2019

Božie kráľovstvo


Neviditeľný Boh sa zjavil v Ježišovi Kristovi. Pôvodca a vládca všetkého, ktorého tu na zemi nemôžeme vidieť, takto ukázal svoju tvár a otvoril nám cestu do Božieho kráľovstva. Ako píše apoštol Pavol v Liste Rimanom, táto cesta znamená „vzájomné budovanie“ dobrého diela, formovanie dobrého života v spravodlivosti, pokoji a radosti (porov. Rim 14, 17–18). Božie kráľovstvo je život – v každom čase i mimo času. Má byť teda aj v nás a medzi nami: „Ježiš učil, že život je čosi, čo sa nezastavuje na hranici svitania či súmraku, práce či spánku, ba ani na hranici smrti. Učil nás, že všetko v našom živote má svoj význam. V chaose života, vecí, udalostí a zdanlivých náhod nám ukazoval Boží poriadok“ (Ján Chryzostom Korec: Rok nad evanjeliom).

10. júla 2019

Za družstevnou myšlienkou


Rozhovor s Ing. Zuzanou Lukáčovou, podpredsedníčkou predstavenstva Nášho finančného družstva
Zuzana Lukáčová
Karol Dučák: Zuzka, začnem tak, ako pri každom takomto rozhovore. Môžem vás poprosiť, aby ste sa aspoň stručne predstavili našim čitateľom?
Zuzana Lukáčová: Svoje detstvo som prežila v malej obci Odorín a už aj počas neho som sa stretla s družstevníctvom, pretože moji rodičia a aj stará mama pracovali v družstve. Odmalička som mala vzťah ku knihám a zostalo mi to až dodnes. Zaujímala ma príroda, človek a zmysel života. Už ako dieťa som chcela vedieť, ako presne vznikol svet, vesmír, naša Zem. Aj preto som si vybrala školu, ktorá mala blízko k štúdiu našej Zeme a to doslova. Najskôr som študovala hlbinné dobývanie ložísk na Strednej priemyselnej škole v Spišskej Novej Vsi a neskôr geologické inžinierstvo na Technickej univerzite v Košiciach. Bohužiaľ po roku 1989 nabral tento sektor spád smerom dole a šance môjho uplatnenia v odbore boli veľmi nízke. Mala som ale šťastie, že som sa zamestnala v súkromnej geologickej spoločnosti, ktorá sa zaoberala geologickým prieskumom, odpadovým hospodárstvom a ekológiou a v nej som potom pôsobila niekoľko rokov. Tu som získala cenné skúsenosti s obchodom, pretože sme mali zahraničných partnerov, s ktorými sme spolupracovali pri prieskumoch na zlato. Bola to skvelá prax v odbore, ktorý som vyštudovala, až do momentu, keď som sa vydala. Vtedy som už vedela, že v tomto odbore nebudem môcť pokračovať s takým nasadením kvôli svojim dvom deťom. V tom čase prišla aj túžba po zmene. Hľadala som niečo, čo by mi dalo väčšiu slobodu, hlavne tú časovú. Práve v tomto období som prvýkrát spoznala myšlienku NFD.

9. júla 2019

Pohľad kresťana na imigráciu


Abbé Grégoire Celier: Imigrácia očami kresťana
Bratislava, Post Scriptum, 2018
Nelegálna migrácia je jedným z najväčších problémov súčasnosti. Osobitne sa dotýka (západnej) Európy, ktorá sa stala vysnívaným cieľom miliónov migrantov z Ázie či Afriky. Pritom názory na riešenie tohto problému sa rôznia a  sú neraz úplne protikladné.
Vydavateľstvo Post Scriptum sprostredkovalo slovenskému čitateľovi knihu francúzskeho autora Grégoira Celiera Imigrácia očami kresťana. Abbé Celier píše o danej problematike – využívajúc formu dialógu – stručne a zrozumiteľne, zároveň vyvážene a zmierlivo, to mu však nebráni zaujať jasný postoj v kľúčových otázkach. Čitateľ teda v útlej publikácii (60 strán menšieho formátu) nájde triezve aj výstižné myšlienky a vyjadrenia, ktorých cieľom je rámcovo objasniť kresťanský pohľad na fenomén migrácie, respektíve imigrácie.