- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. októbra 2021

Svätosť je dlhá trpezlivosť

 

ANTIKVARIÁT

Andrej Patka: Svätý Ján Vianney

Trnava, Spolok sv. Vojtecha, 1946

Kniha z pera kňaza a trpiteľa za vieru Andreja Patku približuje život svätého arského farára – vcelku jednoducho a pritom presvedčivo hovorí o jeho ceste viery, o jeho vytrvalosti a veľkej túžbe po Bohu, prejavujúcej sa i v tom, že sa zo všetkých síl usiloval priviesť k Bohu aj iných, v prvom rade svojich farníkov.

Svätý Ján Mária Vianney sa stal vzorom a patrónom kňazov, pretože sa dôsledne držal poslania, ktoré kňaz má: ohlasovať pravdu a Božiu vôľu. Uvedomoval si, akí potrební sú kňazi, najmä dedinskí farári, ktorí by „svätosťou života ukázali ľudu pravdu evanjelia a opäť by ho pre ňu získali“ (s. 14). Podľa toho konal, v duchu kresťanskej lásky k blížnemu, ochotný pomôcť, obetovať sa. Vedel byť milý a pozorný, ale i prísny a náročný. Slúžil mnohým, no „nestal sa otrokom ľudských ohľadov“ (s. 122). Jeho vzťah k ľuďom bol vyvážený: „Či bol s jednoduchým človekom alebo s osobou vysokopostavenou, vždy sa správal rovnako prirodzene a úctivo“ (s. 121).

26. októbra 2021

Slovo a reč

 

ZÁPISNÍK (42/2021)

Verejný, respektíve mediálny priestor je neprestajne zahlcovaný nepodstatnými témami – banalitami, náhradkami, ideologickými klišé, politikárčením, mätežou prázdnych slov.

::

Prostriedkom dorozumenia je jazyk. Na dezinformovanie, zavádzanie a mýlenie ľudí bola vymyslená klamoreč. V klamoreči sa cielene posúva význam slov a slovných spojení, zavádzajú sa takzvane korektné a nekorektné výrazy, jazyk sa splošťuje a vulgarizuje.

25. októbra 2021

O ženách a ľuďoch

 

Ilustrácia: Andrej Mišanek
(Fejtón)

Dostalo sa mi do rúk vyhlásenie feministickej organizácie Aspekt a iniciatívy Nebudeme ticho!, z ktorého jednoznačne vyplýva, že myšlienkovo sme sa už dostali na úroveň Európskej únie, prinajmenšom niektorí z nás. Citujem: „Zápasy o reprodukčné práva žien a všetkých ľudí s maternicou pokračujú. V parlamente je ďalší návrh zákona na obmedzenie prístupu k bezpečným interrupciám. A to v čase, keď opatrenia na zastavenie šírenia pandémie vážne ohrozili reprodukčné a sexuálne zdravie žien. Aká bude realita žien a všetkých ľudí s maternicou v utorok 26. októbra, dnes ešte nevieme, všetko je v rukách pár desiatok poslancov a poslankýň. (...) Budeme hovoriť o tom, prečo je dôležité udržať a zlepšiť prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii. Ale aj o tom, ako fašizmus a extrémizmus stoja na ideách nespravodlivého (nielen) rodového poriadku a antifeminizmu...“

24. októbra 2021

Nedeľné slovo (144)

 

Životný priestor

Každý človek je hriešny. To však ešte nemusí znamenať záhubu. Záhubu neodvratne prináša čosi iné – tvrdohlavé odmietanie Boha, odmietanie jeho milosti, trúfalá neposlušnosť.

Človek nesmie byť ako zviera. Beda mu, keď vyplní svoj život iba uspokojovaním telesných potrieb. Beda tým, ktorí urážajú a zneucťujú Božie meno, odmietajúc milosrdenstvo.

23. októbra 2021

Memento mori

 

Ján Grešák

 

Smrť

Smrť nemá kalendár
nepozná dátum
miesto ani čas

a je neskutočne presná

 

Jar

Prišla jar
život puká do púčikov
znie vtáčí chór

aj hrobár sa pobral
za svojou povinnosťou

22. októbra 2021

Zásielka

 

Robert Hakala

Prišli mi z vydavateľstva knihy, ktoré som si objednal. Stalo sa, že som si objednal aj knihu, ktorú už doma mám... Stáva sa mi to občas, a pritom sa snažím, aby to tak nebolo. Nejakou neznámou rukou však kliknem pri internetovom objednávaní aj na titul, ktorý už mám. No, aspoň takúto prebytočnú knihu môžem niekomu darovať.

Chcem poznamenať, že uprednostňujem knihy s kresťanskou tematikou, ktorá je u mňa podstatná a pre moje ďalšie vzdelávanie nenahraditeľná.

21. októbra 2021

Sentencie a dumky

 

Tomáš Turner
Dnešní mudrci

Vedieť všetko o ničom
je lepšie ako vedieť
nič o všetkom.

 

Na krídlach bulváru

Kačica v novinách – holub na streche.

20. októbra 2021

Panna Mária a diktátor Stalin (9)

 

Karol Dučák
Živorenie kresťanstva v ZSSR počas éry Chruščova a jeho nasledovníkov

Éra Chruščova znamenala zlom vo vývoji sovietskej spoločnosti. Bol to prvý sovietsky predstaviteľ, ktorý v roku 1959 navštívil USA a snažil sa o zlepšenie vzťahov so Západom. Ako prvý predstaviteľ ZSSR prekonal priepasť medzi Katolíckou cirkvou a Sovietskym zväzom, dokonca nadviazal priame kontakty s rímskym pápežom.

Od tohto momentu už Sovietsky zväz nebol nikdy taký ako predtým, aj keď sa podstata socialistického zriadenia nezmenila. Hoci Chruščov nechal strieľať do robotníkov a pomohol tankami potlačiť Maďarskú revolúciu v roku 1956, predsa len politiku ZSSR výrazne poľudštil a priblížil ku kresťanskému svetu. Avšak ani tento politik nebol nábožensky založený človek, ktorý by prekypoval sympatiami voči kresťanstvu.