21. januára 2019

Liberalizmus je zlo


ZÁPISNÍK – 3/2019
Katolícky kňaz Marián Kuffa opakovane pripomína a zdôrazňuje, že liberalizmus je veľké zlo, tak ako aj komunizmus. Liberalizmus vytvára hmlu, v ktorej človek ľahko zablúdi, ale kresťan sa nesmie dať oklamať, nesmie sa dať zlákať do pasce falošnej slobody.
Ďalšia podnetná kázeň vdp. Kuffu zaznela 11. januára v Kostolnej pri Dunaji: O malomocenstve.

20. januára 2019

Nedeľné slovo (3)


Vydať sa na cestu
Začiatky bývajú ťažké, ale bez začiatku niet cesty ani nádeje na dosiahnutie cieľa – čo sa nezačne, to nemôže pokračovať, nemôže rásť ani priniesť výsledok.
Začať niečo dobré znamená prekonať pasivitu, strach, hriech... Ide o pohyb vpred, o vyplnenie prázdnoty. Dobro si žiada aktívny prístup a pozitívny čin.

19. januára 2019

Snívať je krásne


Robert Hakala

Tichučko s tebou
Nesiem ti včerajší deň.
Rozkvitol,
ako je rozkvitnutý ohňostroj v tvojich vlasoch.
Okúp sa v mojej krvi.
Spoznáš, aká je horúca
a sladká.
Konečne vidím celú tvoju nádheru.
Je pokorná ako ticho
pri pálení sviečok.
Ich oheň
vplietol sa
do tvojich očí.
A ony svietia.
Svietia mi na cestu.

18. januára 2019

Učme sa pokore

Vlado Gregor

Človek sa často zúfalo snaží pochopiť a definovať rozdiel medzi dobrom a zlom. Problém je v tom, že teória a vzdelanie nám pritom veľmi nepomôžu. Môj otec bol mimoriadne vzdelaný človek, ale vysokú školu neurobil, lebo nemal žalúdok na skúšky z marxizmu-leninizmu a vedeckého ateizmu. Ja som tiež mal na filozofickej fakulte samé jednotky, ale odišiel som, lebo som nechcel hovoriť to, čo si nemyslím.
Človek v podradnom postavení takisto nemôže vždy hovoriť, čo si myslí, ale predsa častejšie, a ak sa aj snaží manévrovať a taktizovať, nemusí natoľko ponižovať samého seba a hanbiť sa za to. Mimochodom, pochopí aj všeličo, čo by mu ako teoretikovi a vzdelancovi ušlo. Fyzici sa už dlhodobo snažia pochopiť princíp časopriestoru a pritom, ak robotníkovi poviete, že má kopať „odtiaľto až do večera“, možno pochopil niečo trochu iné, ale dosť podobné a rovnako hlboké.

17. januára 2019

Kopírujem, kopíruješ, kopírujeme...

Ilustračná snímka: PriestorNet

V uplynulých dňoch vyvolala pomerne veľkú pozornosť kauza rigoróznej práce predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka. V súvise s ňou zazneli – v masmédiách i na politickej scéne – obvinenia z plagiátorstva, nečestnosti či priamo z podvodu. Mohli by sme sa venovať detailom tohto sporného prípadu, osvetliť postoje jednej i druhej strany, ale azda užitočnejšie bude pokúsiť sa o celostnejšie posúdenie danej veci.
Treba si položiť otázku, ako je možné, že v súčasnosti mnohí žiaci a študenti uspejú s opísanými, respektíve kúpenými prácami. Je to dané len technickými možnosťami? Zrejme nie. Bude za tým niečo viac.

Za slobodu


(Satirikon Andreja Mišanka)

16. januára 2019

Aktuálny stav Katolíckej cirkvi v Rakúsku


Aj v roku 2018 nepatrný úbytok rakúskych katolíkov 
Karol Dučák
Podľa štatistických údajov, uverejnených 9. januára 2019, pokračoval aj v roku 2018 trend minimálneho oslabovania Katolíckej cirkvi v Rakúsku. K 31. 12. 2018 bolo v Rakúsku 5,05 milióna katolíkov. Rok predtým ich bolo 5,11 milióna. Toto zodpovedá úbytku 1,1 %. Počet vystúpení z Cirkvi sa zvýšil o 8,7 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V roku 2018 vystúpilo z Katolíckej cirkvi v celom Rakúsku 58.378 osôb, kým v roku 2017 to bolo 53.698 veriacich. V jednotlivých diecézach však bol odlišný vývoj situácie.
V diecéze St. Pölten ako v jedinej rakúskej diecéze počet vystúpení z Katolíckej cirkvi bol v roku 2018 nižší ako rok predtým. Kým v roku 2017 to bolo 4.838 osôb, v roku 2018 to bolo 4.573 veriacich, teda o necelých 6 % menej. Ďalšie pozitívne trendy, vyplývajúce z cirkevnej štatistiky, hovoria o stúpajúcom počte birmovancov a dobrovoľníkov v cirkevných službách. Celkový počet katolíkov s trvalým pobytom v diecéze St. Pölten je 490.453, kým v roku 2017 ich bolo 496.645. Štatisticky tvoria katolíci približne 70 % obyvateľstva diecézy. K úbytku katolíkov prispela okrem vystúpení z Katolíckej cirkvi aj pokračujúca stagnácia počtu pôrodov a krstov, ako aj fakt, že sa z diecézy viac ľudí vysťahovalo, ako sa do nej prisťahovalo. Úmrtnosť v diecéze prevyšuje počet krstov. V roku 2018 tu zomrelo 5.102 veriacich, zaznamenaných však bolo iba 4.087 krstov.