10. decembra 2018

To nie je pre slušných ľudí!

Milan Kupecký

Je to smutné, že žijeme časy násilností, krádeží, podvodov, podrazov, neprajnosti, klamstva, závisti a nenávisti, aké tu v rokoch minulých, až do tzv. Nežnej (prevratu), neboli. Je to obraz celkového stavu spoločnosti, počnúc vládou, parlamentom a vôbec politikmi a vládnucimi oligarchami, z ktorých mnohí boli kedysi komunisti na vedúcich miestach.
Keď sa pozeráme na našich poslancov, napríklad pri diskusiách v médiách, tak je to zúfalý pohľad na množstvo nevzdelaných hlupákov. Tým slušnejším a vzdelaným ľuďom sa do takejto spoločnosti zrejme nechce a niet sa potom čo čudovať, že realita je takáto.

Výber (49/2018)


Všímame si znamenia čias...
Upozorňujeme na zaujímavé a podnetné články, úvahy, myšlienky...
Na zamyslenie:
„Vykročme odhodlane a v istote, že v každom našom kríži bude s nami aj Kristus a sila jeho ochrany bude mocnejšia než sila všetkých nepriateľov, ktorí sa sprisahali proti nám.“
(Svätý Ignác z Loyoly)

9. decembra 2018

Slovo na nedeľu (147)


Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť.
(Gal 5, 22)
Každý z nás má nejaké vlastnosti. Charakterizujú našu osobnosť. Nikto nie je dokonalý, a tak musíme prijať neúprosný fakt, že disponujeme aj zlými vlastnosťami. Tie sa snažíme skrývať, nikto predsa netúži po tom, aby bol označený za grobiana, od ktorého si každý radšej dá pokoj.
Je možné, aby sme disponovali takými vlastnosťami, o akých sa píše v Liste Galaťanom? Môžeme byť takí dobrí? Môžeme okolo seba šíriť iba radosť, lásku, pokoj? Môžeme byť za každej situácie zhovievaví, láskaví...? Dá sa s každým vychádzať iba v dobrom, na nikoho sa nenahnevať?

8. decembra 2018

Riava


Vlado Javorský

na viečkach kvapky živej vody
láskavý mramor líc
zvyknutý na slanosť bôľu
nemé výkriky duše
prameň večného nepokoja
perly padajúce k nohám
čo kráčajú nevedno kam
lebo
chceme sa dotknúť hviezd čo pália
dotknúť sa svetla čo nás oslepuje
chceme to svetlo v nás
viesť po cestách po ktorých sa neblúdi
nezabudnúc na pramene
živej vody
napriek tomu sa to všetko rodí iba raz
koniec všetkého je v utajení

7. decembra 2018

O odkaze biskupa Jána Vojtaššáka


Vo vydavateľstve Post Scriptum, v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou – biskupstvom Spišské Podhradie, vyšla v roku 2018 kniha s názvom Ján Vojtaššák – Biskup v dejinách 20. storočia. Ide o zborník z vedeckej konferencie konanej 14.–15. novembra 2017 v Spišskej Kapitule k 140. výročiu jeho narodenia. Zostavovateľmi sú: Róbert Letz a Peter Jurčaga.
Biskup Ján Vojtaššák patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti našich dejín v 20. storočí. Osobitne Spišská diecéza, na čele ktorej stál od roku 1921 až do svojej smrti 4. augusta 1965, hoci od svojej internácie a väznenia, teda od roku 1950 ju nemohol spravovať, ale pre ňu trpel (až do biskupskej konsegrácie jeho nástupcu Mons. Františka Tondru 9. septembra 1989 ju spravoval kapitulný vikár) mu vďačí za mnohé; jeho odkaz je živý aj po viac než polstoročí od jeho smrti.

5. decembra 2018

Volebné reminiscencie

Milan Kupecký

Volíme vraj svoju budúcnosť. Čo tak skúsiť vrátiť sa do minulosti?
::
Krátko po skončení volieb pokladajú zvolení voliča za vola.
::
Pozmenené porekadlo: Psí a volebný hlas do neba nejde!
::
Psí hlas do neba nejde. Počas volieb ide do volebnej urny.