9. júla 2020

Za Jurajom Kyseľom SDB

Ilustračná snímka: PriestorNet

Pred niekoľkými dňami, na prvý piatok 3. júla 2020, náhle zomrel Don Juraj Kyseľ SDB. Narodil sa 1. októbra 1944 v Námestove a tam absolvoval základnú i strednú školu. Na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre získal v roku 1967 titul inžiniera agronóma. Už v septembri 1964 sa stal tajne členom spoločnosti Saleziánov don Bosca a začal svoju formáciu. Prvé sľuby zložil v roku 1965 v Nitre. Krátko pracoval vo svojom odbore v Trnave a Bratislave. V rokoch 1968–69 absolvoval v Čechách základnú vojenskú službu.
V roku 1969 začal študovať teológiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. V roku 1972 tajne zložil večné sľuby a 9. júna 1973 prijal v Bratislave sviatosť kňazstva. Ako kaplán pôsobil v Trstenej a v roku 1975 sa stal správcom farnosti Bziny pri Dolnom Kubíne, ktorej sídlo presťahoval do obce Kňažia.

8. júla 2020

Zapleteným jazykom (3)

Ján Grešák

Antirasista
Ctí každú rasu,
ktorá plní kasu.

O investičnom fonde
Naivný človek
prišiel o love.

Poľná vymoženosť
Kobyly v obilí.

7. júla 2020

Boj s veternými mlynmi Igora Matoviča

Kresba: Andrej Mišanek

Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha patrí k najslávnejším postavám svetovej literatúry. Tohto literárneho hrdinu stvoril začiatkom 17. storočia španielsky renesančný spisovateľ, prozaik, dramatik a básnik Miguel de Cervantes y Saavedra.
Don Quijote de la Mancha z Cervantesovho románu je rojko, svojou mravnosťou vysoko prevyšujúci rovesníkov a bojujúci za pravdu a spravodlivosť aj za cenu potupných porážok a bolestných neúspechov. V mladosti priam hltal rytierske romány a časom mu od neustáleho bdenia a sústavného čítania vyschol mozog. 

6. júla 2020

Pripomienka návštevy Jána Pavla II. v Šaštíne

Ľudovít Košík

Farnosť Šaštín-Stráže si v stredu 1. júla 2020 pripomenula 25. výročie návštevy pápeža Jána Pavla II. v tejto farnosti, ktorú pripomína aj pamätná tabuľa umiestnená v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie. Tento najvzácnejší pútnik navštívil Šaštín pri svojej druhej návšteve Slovenska v roku 1995. Slávnostnú svätú omšu tu slúžil spolu s mnohými kardinálmi, biskupmi a stovkami kňazov na 54-hektárovej lúke medzi riekou Myjavou a cestou na Senicu, za účasti asi 400 tisíc veriacich. Privítal ho vtedajší trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol.
Svätý Otec pri tej príležitosti korunoval sochu Sedembolestnej Panny Márie, ktorú preniesli z baziliky na miesto bohoslužby. Pomodlil sa aj v bazilike a stretol sa s približne sedemdesiatimi prítomnými saleziánmi, ktorí vtedy šaštínsku baziliku spravovali, a don Andrej Dermek ho oboznámil s tým, ako saleziáni na Slovensku žili počas štyridsaťročného prenasledovania Cirkvi na Slovensku. Na dvore kláštora zasadil lipku a stretol sa tiež so slovenskými biskupmi i žiakmi saleziánskeho gymnázia, tiež sa stretol s vtedajším prezidentom Michalom Kováčom a premiérom Vladimírom Mečiarom.

5. júla 2020

Nedeľné slovo (79)


Držme sa
Všetko má svoj čas. Všetko tu na zemi je ohraničené: ľudský život, radosť, smútok, mladosť, staroba... Patrí to k dedičnému údelu ľudstva. Prišli sme a odídeme. Boli sme pozvaní a budeme predvolaní.
V dňoch útechy treba myslieť na skúšky, ktoré prídu; hoci nevieme aké, isto prídu. V dňoch neútechy treba zas myslieť na budúcu úľavu a držať sa predsavzatí, ktoré sme si dali, keď naša myseľ bola čistá a pokojná.

4. júla 2020

Unavená zem


Gabriel Németh

Zem unavená je
ako prázdny hrob.
Pár slov na rozlúčku a iné bolesti.
Som, čím som.
Slzí už oko v tichý plač.
Nebo sa Bohu spovedá,
akoby chcelo povedať,
čo ho súži, čo ho trápi.
Sme silní, zatneme zuby.
Nič menej, nič viac. Sme predsa chlapi.
Takto to býva,
keď v srdci sila,
nedovolí plakať chlapom.