- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. júna 2023

Protiinflačné

 

Tomáš Turner

Inflácia medzi regálmi

Mám pre vás
z každého rožka troška.
Aspoň na strúhanku.

 


Prehra vo voľbách

Rečnícka otázka
mlčiacej väčšiny.

5. júna 2023

Fragmenty a súvislosti

 

ZÁPISNÍK (22/2023)

Vzťah dnešných takzvaných elít ku kultúre je vskutku nekultúrny, antikultúrny. V istom zmysle týchto „liberálnych demokratov“ zahanbujú aj starí komunisti, ktorí – síce v zovretí vlastnej ideológie – predsa pomerne štedro podporovali kultúru a umenie.

::

Je zarážajúce, ako ľahkovážne sa hovorí o vojne, ako viacerí verejne činní ľudia (najmä politici a novinári) vojnu priam privolávajú, ako ľahko sme prešli z područia jednej veľmoci a ideológie do područia druhej.

4. júna 2023

Nedeľné slovo (222)

 


Milosrdenstvo

„Pán, Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný.“ (Ex 34, 6)

Naša nádej spočíva v tom, že Boh je nielen spravodlivý, ale aj milosrdný, lebo pred samou spravodlivosťou by sme neobstáli, neobstál by nikto z ľudí.

3. júna 2023

Bludisko

 

Ilustračná snímka: Ján Maršálek
Milan Hodál


Tak zdá sa že sme zablúdili
a obrátili život naruby
A neviem či sa dokážeme
zo zlého sna prebudiť

Tých prešľapov je vážne mnoho
nepodarené – trápne sólo
Búchame päsťou do stola

A hádame sa už aj s Bohom
len zriedka počuť vľúdne slovo
A nenosí sa pokora

A môže to zájsť ešte ďalej
ak človečina... pravda... nádej
nenájdu cestu do dvora

Tak zdá sa že sme zablúdili
a podstata nám uniká

Nájdeme ešte na zvrat sily?
A môže pomôcť slovo básnika?!

2. júna 2023

Vo vlaku

 

Ján Grešák
(Písané životom)

V oddelení pre nefajčiarov sedia dvaja sebavedomí mladíci a zo svojich cigariet púšťajú mohutné oblaky ostrého, štipľavého dymu. Starší muž, sediaci pri okne, zdvorilo upozorní fajčiarov, že je to nefajčiarske kupé. Fajčiari sa však ohradia:

„Sme v slobodnom štáte, slobodní občania a teda môžeme robiť, čo chceme!“

Starší muž neodpovedá. Chvíľu premýšľa, potom otvorí okno. Vzápätí bleskovým pohybom vytrhne z rúk naproti sediacich mládencov cigarety a – šup! – vyhodí ich von oknom.

„Čo si to dovoľujete?!“ skríkne jeden z fajčiarov, ale onen starší muž sa usmeje:

„Veď pred chvíľou ste sami povedali, že sme v slobodnom štáte, slobodní občania a že každý môže robiť, čo chce...!“

 

Ján Grešák


::

Písané životom: Postreh.

1. júna 2023

Držme sa evanjelia

 

Vlado Gregor
Chceme byť hlavne bohatí?
Za oknom číha agent rohatý!


Všeličo ma trápi a oslovujem preto rôzne skupiny, predovšetkým náboženské. Takmer bez výnimky týmto počestným spolkom nejde o to, čo im hovorím, ale o to, aby som všetko opakoval podľa nich, prípadne, aby som im za to ešte posielal peniaze. Verím však naďalej, že kto hľadá, nájde.

Jedným z tých, ktorí mi moje posolstvo vrátili neprečítané, bol aj biskup Československej cirkvi husitskej. Spomínam to preto, že pred takmer sto rokmi prišiel za mojím dedkom šéf vtedy novopečenej Československej cirkvi s kufrom peňazí, ktoré by vtedy mladý dedo dostal, ak by chcel byť ich biskupom pre Slovensko. Dedko nebol celkom vzorný katolík, ale s agentom vyrazil dvere. Aj s jeho kufrom.

Aj ja som bol počas nežného prevratu v pokušení prijať peniaze od jedného novopečeného majiteľa moci, ale chvála Bohu som odolal a môžem ho kritizovať až doteraz. Pravdaže, len s dobrým úmyslom a dúfam, že na vzájomný úžitok. Blahej pamäti biskup Andrej Škrábik kedysi hovoril seminaristom: „Carissimi, všetky hriechy vám ľudia odpustia, okrem lakomosti.“

31. mája 2023

Národovec Martin Čulen

 

Ľudovít Košík

Kňaz, pedagóg, spisovateľ, publicista, národný buditeľ Martin Čulen sa narodil v Brodskom na Záhorí 31. mája 1823 v národne, slovensky uvedomelej roľníckej rodine Jozefa Čulena, ktorý s manželkou Klárou, rod. Hladíkovou, mali štrnásť detí, z nich sa siedmi dožili dospelosti: traja synovia a štyri dcéry. Jeho brat Štefan a synovec Michal boli tiež kňazmi. Po vychodení ľudovej školy v rodisku Martin Čulen študoval od roku 1836 na gymnáziu v Skalici, potom  v Trnave, Bratislave a Ostrihome, kde aj zmaturoval. Teológiu študoval od roku 1845 na Pázmáneu vo Viedni. Tu sa z neho začal formovať významný slovenský kňaz, národovec, buditeľ a pedagóg.