- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. decembra 2021

Božia láska

 
Ilustračná snímka: PriestorNet
Gabriel Németh

Vypovedané
je slovo Krista.
Znie posledný
plač Matky Márie.

Cesta na Golgotu
je viac než istá.
Dozneli posledné árie.

Nad oblohou
krúži zhavranený vták,
ku skalám čiernych duší.

Nikto Božej pravde neverí.
Boh všetky cesty ruší.

Sú rána večne tiché,
iba z diaľky vietor vanie.
Láska, veľké zdanie?

A viera v srdci píše
svoj testament nastokrát.

3. decembra 2021

Svetlo sveta

 

Kristína Ondrkálová
A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn  8, 12)

Ježišových sedem výrokov „Ja som“ v Jánovom evanjeliu, kde sa on sám identifikuje napríklad so svetlom sveta, chlebom života, dobrým pastierom, bránou k ovciam, pravým viničom či cestou, pravdou a životom, nie je náhodných.

2. decembra 2021

Krížik

 

Ilustračná snímka: PriestorNet

Kaplán Viktor, čerstvý absolvent bohosloveckej fakulty, sedel vo vlaku a premýšľal. V duchu si rekapituloval osnovu kázne, s ktorou mal predstúpiť pred veriacich na omši v susednej obci. Auto mu akoby schválne na poslednú chvíľu odoprelo poslušnosť, nuž mu neostalo nič iné, ako si zbaliť najpotrebnejšie veci – vrátane kňazského rúcha – do tašky a len tak v košeli a saku vycestovať vlakom.

Z myšlienok ho vyrušil mládenec so strapatými čiernymi vlasmi, riedkou bradou a fúzami, v tričku s nápismi v cudzej reči, s potetovanou rukou od zápästia až po lakeť. Na krku sa mu výrazne jagal strieborný krížik s Kristovým umučením. Ledabolo, len tak popod nos zahundral čosi ako, či je miesto oproti voľné, a už si aj prisadol. Z vrecka nohavíc vybral mobilný telefón s drôtikom a malým slúchadlom, ktoré si vložil do ucha, a natriasajúc sa v rytme hudby spríjemňoval si cestu.

1. decembra 2021

Otvorený list predsedovi vlády SR Eduardovi Hegerovi

 

Vážený pán premiér SR,

celá slovenská spoločnosť je traumatizovaná nevyhlásenou vojnou medzi prívržencami a odporcami vakcinácie proti vírusu SARS-CoV-2, spôsobujúcemu ochorenie COVID-19. Istý diel viny na tom nesie aj vláda SR a konkrétne Vy, pán premiér. Slovenská verejnosť je totiž stále svedkom toho, že vláda SR sústavne odmieta oficiálne potvrdiť verejné tajomstvo, o ktorom si už dnes čvirikajú aj vrabce na streche. Všetci poznáme krutú pravdu, ktorú mainstream i slovenskí politici  zatĺkajú. Pravdu o tom, že súčasná vakcinácia proti vírusu SARS-CoV-2 je masovým experimentom na obyvateľstve tejto planéty. Pri hromadnom očkovaní sa používajú vakcíny, u ktorých ani teoreticky nemohli byť skončené predklinické a klinické štúdie. Viete to Vy ako premiér tejto krajiny, vedia to politici a vieme to aj my, radoví občania tohto štátu. Bezpochyby ide o najväčší lekársky experiment na ľudskej rase v celých dejinách ľudstva, a to so všetkými rizikami, ktoré z tohto megaexperimentu vyplývajú.

30. novembra 2021

Pôsobenie Pavla Straussa v Skalici

 

Pavol Strauss

Aj keď sa o pôsobení lekára, filozofa, básnika, spisovateľa, prekladateľa, jednej z najvýznamnejších osobností  Slovenska v 20. storočí  MUDr. Pavla Straussa v Skalici  už písalo, predsa jeho jedenásťročné pôsobenie, ktoré bolo násilne ukončené v roku 1956, na ktoré spomínal rád do konca života a tiež mnohí jeho priatelia a pacienti, sa pokúsim pripomenúť a priblížiť aj ja.

Bolo to najúspešnejšie, najtvorivejšie a najspokojnejšie obdobie jeho života. Často sa k nemu vracal  a veľmi ťažko niesol skutočnosť, že nariadením vtedajšej vládnej moci bol nútený ho ukončiť. Osobne som ho spoznal až po roku 1989, keď mu v roku 1992 v Skalici bolo udelené čestné občianstvo, a v programe Zvony domova, keď v Skalici predstavil tvorbu básnika Janka Silana a tiež zaspomínal na roky prežité v Skalici. Moja matka Barbora Košíková, rodená Srholcová, spomínala, že ako dievča opatrovala jeho synov Pavla a Jozefa, ktorí sa v Skalici narodili a vyrastali.

29. novembra 2021

Zákaz bohoslužieb. Nehoráznosť!

 

ZÁPISNÍK (47/2021)

Zaznamenávame ohlasy na opätovný zákaz verejných bohoslužieb, ktorý prišiel zo strany vládnej moci:


Mons. Ján Duda: „Je to nesprávne a zlé rozhodnutie, ktoré obmedzuje náboženskú slobodu v našej krajine. Na bohoslužby prichádzajú ľudia, pre ktorých je slávenie eucharistie veľkou duchovnou posilou. Tú im online prenosy omší neposkytnú, budú o ňu opäť raz ukrátení...

A to sa ako kňaz, ktorý je zodpovedný za jemu zverený Boží ľud, mám uspokojiť s tým, že nám umožnili aspoň individuálnu pastoráciu?! Navyše, prečo mi ako kňazovi tieto rozhodnutia oznamujú politici, a nie biskupi? Čo nás má hlavný hygienik poúčať o tom, čo je individuálna pastorácia?! Veď je to absurdné.

Aby bolo jasné, žiadnym spôsobom nespochybňujem autonómiu svetskej moci a štátnu autoritu, ale rovnako štát musí rešpektovať autonómiu cirkvi a usilovať sa o partnerský dialóg, nie diktovať podmienky. Z tejto krízy nemôže vzísť nič dobré – pre cirkev ani pre spoločnosť...“ (svetkrestanstva.postoj.sk)

28. novembra 2021

Nedeľné slovo (149)

 

Dobré slovo

V ovzduší spochybňovania všetkého sa neľahko hovorí o Bohu. Dnes mnohí takmer všetko obracajú na posmech, vážne veci ironizujú; závažné slová akoby zanikali v záplave prázdnych, zbytočných rečí.

A predsa treba hľadať cestu a spôsob, aby sa dobré slovo šírilo, treba svedčiť, vyznávať, evanjelizovať. Budovať a formovať. Neľutovať čas ani energiu.

27. novembra 2021

Novembrová

 

Ilustrácia: PriestorNet
Ján Maršálek


Prijímam ako údel
sýte plody jesene
i dušičkové slnko
z klenby neba zvesené.

Vidno už iba sviecu,
jej svetlo sa mihotá
a mení – ako človek
v kolobehu života.

Odíde jar aj leto,
zostane len spomienka...

Dostal som, áno – viem to,
zrod i koniec do vienka.