9. augusta 2020

Nedeľné slovo (84)


Držme sa pravdy

Život sa dá prežiť rôzne. Ľahko sa o tom presvedčíme. Stačí sa pozrieť na dejiny alebo aj na svet okolo nás. Ako všelijako ľudia žijú!

Nie je však našou úlohou posudzovať či dokonca odsudzovať. Ani jednostranné porovnávanie by nám neprospelo – mohlo by nás priviesť k pýche či naopak k pocitu menejcennosti.

7. augusta 2020

Páter Arnošt Bindáč SVD

Ľudovít Košík
Arnošt Bindáč sa narodil 1. januára 1911 v Hati pri Hlučíne v Sliezku (otec Alojz zahynul v r. 1922 pri prácach na východnom Slovensku, matka Mária, r. Vyletelková). Mal päť sestier, jeho najstaršia sestra Magdaléna-Nidgaria (1899–1987) sa stala rehoľnou sestrou, pôsobila ako misionárka, vplývala na jeho kňazské a misionárske povolanie. Na jeho misionárske povolanie mal vplyv aj jeho rodák z Hate Albert Florián, neskorší misionár v Togu, spoluzakladateľ slovenskej provincie SVD. Mimochodom, páter Bindáč získal v matrike farnosti údaje o koreňoch svojho rodu po otcovi od začiatku jej písania v polovici 16. storočia, o tieto zápisy prišiel pri policajnej prehliadke a už sa k nim nikdy nedostal. 

6. augusta 2020

Budúcnosť človeka

Ak neexistuje slobodná vôľa, len akási pravda holá, beznádej nás rýchlo zdolá.

Vlado Gregor

Prečítal som obe knihy Yuvala Harariho: Sapiens (Stručná história ľudstva) aj Homo Deus (Stručná história zajtrajška).Písal ich veľmi vzdelaný a bystrý človek, ale vidím v týchto knihách zásadné rozpory. Paradoxne ide o to neustále pokušenie „budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo“, ale pritom sa vlastne popiera individualita, originalita a určitá nezávislosť človeka, teda sloboda a možnosť, napriek všetkej determinácii, sa v určitom zmysle a za konkrétnych podmienok slobodne rozhodnúť. Pretože možnosť byť akýmsi bohom napojeným na počítač, ktorý ma rádovo kvalitatívne prekonáva, vo mne nevyvoláva žiadnu hrdosť ani radosť.

4. augusta 2020

Pochybnosti o pandémii

Andrej Mišanek: Kultúra smrti
Nie som lekár, nie som virológ ani epidemiológ, teda nie som „odborník“, ale zaujímam sa o všetko, čo vplýva na chod spoločnosti. Ako človek mám právo i povinnosť premýšľať a klásť otázky. A v proklamovanej demokracii mám hádam tiež právo vyjadriť verejne svoj názor. Preto tento článok.

Už niekoľko mesiacov je témou číslo jeden nový, respektíve doteraz neznámy koronavírus. Stále dookola sa hovorí o pandémii, epidémii, nebezpečnom šírení choroby, o počte testovaných a nakazených... Nedá sa tomu vyhnúť. Spôsob informovania o tomto probléme má všetky znaky mediálnej hystérie a následkom je masová psychóza.

Bude preto užitočné pozrieť sa na vec kriticky, takpovediac z druhej strany, ozrejmiť si niektoré pojmy i fakty a objasniť význam slov, ktoré sú v týchto dňoch veľmi často používané.

3. augusta 2020

O revolučnom liberalizme


ZÁPISNÍK (30–31/2020)

Revolučný liberalizmus so svojimi predstavami o novej spoločnosti nebude mať dlhé trvanie, lebo stojí na zlom základe, kým však stratí silu, môže spôsobiť veľkú škodu a mnoho ľudského nešťastia – psychické problémy, neurózy a depresie, pokazené vzťahy, neusporiadané rodiny, rozbité manželstvá; mnohé z toho nadobudlo obludné rozmery už dnes. Brojenie proti prirodzenosti nie je pokrokom. Kadejaké sociálne experimenty, motivované snahou nahradiť kresťanstvo sekulárnym humanizmom, človeka práveže strhávajú na nižšiu úroveň, obliekajú ho do zvieracej kože a robia z neho bytosť bez duchovnej viery, lásky a nádeje.

Jedným z prejavov falošného pokroku je rodová (genderová) ideológia, ktorá zákerne zneužíva agendu ľudských práv v boji proti rodine. Kardinál Sarah podotýka, že v samom základe tejto ideológie je prítomné klamstvo, súvisiace  s popieraním „prirodzenej duality človeka ako muža a ženy“.