27. mája 2017

Nepríjemné hryzenie

Milan Kupecký
(Humoreska)
Odvtedy, čo som sa zaregistroval ako podnikateľ a neplatím dane, pociťujem večer čo večer, keď idem spať, akési hryzenie. Čo to len môže byť?
Pokúšam sa prísť na to vylučovacou metódou. Pes to nie je! Pes je predsa ako kniha, najväčší priateľ človeka. A napokon, kde by sa aj vzal, hoci dnes žijeme život pod psa. Pri takých vysokých poplatkoch za všeličo, aké nám dala do vienka naša vláda, by som radšej štekal sám. Čo ma to teda hryzie?
Preboha, že by to bolo to malé cirkusové zvieratko? Blcha? Nie, ani nápad! Veď čistota je u mňa minimálne pol života a okrem zmetáka  si dám vždy zo dve-tri metličky, nuž čože, veď aj alkohol je metla ľudstva. Pritom, čo sa týka tej čistoty, úspešne periem aj špinavé peniaze.

25. mája 2017

Barbarský útok v Manchestri

Ďalší teroristický útok, ďalší mŕtvi a zranení, tentoraz v anglickom Manchestri. Čo na to povedať? A dá sa povedať – po tom všetkom – niečo nové?
Je to smutné, tragické, nezmyselné, barbarské, hriešne... Barbari útočia – a Európa sa akosi nevie brániť, jej imunitný systém je narušený.
Páchateľ už bol identifikovaný. Žiadne prekvapenie sa nekoná, v pozadí je opäť islamský radikalizmus.

24. mája 2017

Učiace sa Slovensko – pomýlená koncepcia

Ján Maršálek
Dostal sa mi do rúk dokument s názvom Učiace sa Slovensko, ktorý predstavuje návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Návrh, vypracovaný „skupinou expertov“, začalo pripravovať v roku 2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe programového vyhlásenia vlády. Ako sa píše v úvode, formujúci sa program, predložený na verejnú diskusiu, by sa mal stať základným strategickým nástrojom štátnej školskej politiky s výhľadom na nasledujúcich desať rokov.
Pravdaže, spomenutý dokument sa mi nedostal do rúk náhodou, o danú problematiku sa zaujímam, hoci nie profesionálne, vypočul som si aj niekoľko súvisiacich diskusií, ktoré odvysielal rozhlas a televízia. Oficiálny termín podávania pripomienok už síce uplynul, napriek tomu sa chcem k predloženému návrhu vyjadriť. Volím formu publicistického príspevku.

23. mája 2017

Zdravá pokora

Pripisujeme naše teórie Božiemu Duchu a nepokorne sa protivíme každému vzruchu
Vlado Gregor
Je jeden základný problém nášho vzťahu k Bohu, a to nielen katolícky, nielen kresťanský, židovský, moslimský či ináč náboženský, ale všeľudský. Všetci chceme byť múdrejší ako Boh, chceme Bohu predpisovať, čo má konať, ako sa má správať, dokonca mu radi dávame najavo, že by sme to robili lepšie.
Mám niekedy dojem, že z Boha vyrábame nesvojprávnu bytosť, ktorá by bola bez nás úplne bezradná. Vytvárame pocit, že Boh stvoril človeka preto, aby mal dlhodobý program ľudskej podpory proti diablovi, ktorý vraj vznikol akosi nevdojak, bez Božej vôle a dopustenia.

22. mája 2017

Výber (20/2017)

Všímame si znamenia čias...
Upozorňujeme na zaujímavé a podnetné články, úvahy, myšlienky...
Na zamyslenie:
„Nasleduj pravdu, ktorú ti odhaľuje tvoj rozum, a drž sa svojho presvedčenia, nech by to stálo čokoľvek. Nečakaj na ohlas medzi ľuďmi. Čím menej hlasov je na strane pravdy, tým hlasnejšie hovor. Ver tomu, že pravda je silnejšia než poblúdenie, predsudky alebo vášne, a buď pripravený na martýrstvo. Vedz, že pravda nie je miestny alebo dočasný jav, ale niečo nemenné, večné, jedno a to isté na celom svete, jednotné s Bohom.“
(William Ellery Channing)

Skloniť sa pred Bohom (priestornet.com)

21. mája 2017

Slovo na nedeľu (68)

Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.
(Mk 1, 12–13)
Evanjelista Marek napísal hneď v úvode svojho evanjelia veľmi zaujímavé verše: „Duch hnal Ježiša na púšť.“ Môžeme si položiť otázku: Prečo práve na púšť? Medzi skaly, bez vody, minimum možností nájsť vhodný „prístrešok“... Vieme, že púšť je synonymum ťažkých životných podmienok, kde človek ťažko môže nájsť vhodné prostredie, aby dokázal rozmýšľať a oddávať sa modlitbám.
Áno, človek je tam sám, nie je nikým vyrušovaný, konfrontovaný. Iba sám so sebou. Sám so svojím „problémom“. Sám s nepokojom v duši. Skutočne, aj Boží Syn cítil úzkosť a samotu. Presne vedel, čo sa stane v Getsemanskej záhrade...

20. mája 2017

Básnické blues (3)

Robert Hakala
Robert Hakala

EŠTEBÁCKE BLUES
Všetci známi volali ho Pali báči.
Nevedeli o ňom, že je eštebáčik.
Keď si sa mu pozrel do očí,
radšej svoju hlavu otočil.
Nikdy toho nepovedal veľa,
iba zízal ako mladé teľa.
Zaprel seba. Udal syna.
Teraz, po rokoch, v kostole
ruky vzpína...