28. januára 2021

Žijeme v čudnom svete

 

Ľudovít Košík
„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1,15)

Ani dnes (24. januára 2021) sme nemali možnosť osobne sa zúčastniť nedeľnej svätej omše. Ale ak sme ju sledovali aspoň cez médiá, alebo sme si prečítali príslušný text biblických čítaní, tak sme mohli vnímať vyššie uvedené slová, ktoré Ježiš povedal na začiatku svojho verejného pôsobenia, v nadväznosti na pôsobenie Jána Krstiteľa. Môžeme ich považovať za úvod či prológ k jeho verejnému pôsobeniu a učeniu.

Ježiš učil ľudí, aby dosiahli plnosť života na zemi i vo večnosti, a učil ich to nielen slovami, ale aj skutkami, potvrdzoval zázrakmi a položil za vernosť tomu, čo hlásal, svoj život; a podobne mnohí jeho nasledovníci až po dnešné dni. Jeho cesta je overená životom mnohých ľudí počas dvoch kresťanských tisícročí a je aktuálna aj v súčasnosti.

27. januára 2021

Priviate vetrom (7)

 

Milan Kupecký

Niektorým politikom je ľahšie rozšíriť zreničky ako obzor.

::

Múdrejší ustúpi. Ak sa mu ponúka lepšie platené miesto.

::

Pozor, za slovom sa dá nielen stáť, ale aj skryť.

::

Zvieratá sa od politikov líšia najmä tým, že zvieratá nerozprávajú hlúposti.

25. januára 2021

Náboženská sloboda je v ohrození

 

ZÁPISNÍK (3/2021)

Vladimír Palko v knihe Levy prichádzajú píše:

„Pravda je taká, že v priestore euroamerickej civilizácie sa začalo nové prenasledovanie kresťanov. Je to nekrvavé prenasledovanie. Nech nás nemýli, že svojím rozsahom je podstatne menšie ako bolo prenasledovanie kresťanstva v komunizme... (...) Nech nás nemýli ani to, že mnoho kresťanov vám povie, že o žiadnom prenasledovaní nevie. Veď takí boli i za komunizmu. Nech nás nemýli ani to, že západná Európa a Severná Amerika má stále v porovnaní s východnou Európou mnoho výhod, najmä v životnej úrovni, a tie robia život príjemnejším, ako je to u nás na Slovensku. Nech nás nemýli ani to, že toto nové prenasledovanie je menej brutálne a postihuje menšie skupiny ľudí, ako to bolo za komunizmu vo východnej Európe. Kiež by sa to nezhoršilo... (...) Treba pochopiť, že sa končí platnosť tézy o vyspelom Západe ako o našom vzore. Bude ešte dlho materiálne bohatší ako my. Lenže Západ, ako sme si ho pamätali zo zápasu s ateistickým komunizmom, Západ, ktorý bol v tom zápase naším silným spojencom, sa zmenil.“

Recenzia knihy Levy prichádzajú: Zrodení na boj.

24. januára 2021

Nedeľné slovo (108)

 

Zmena zvnútra

Pokrok sa stal modlou nových čias. V mene pokroku sa rúcali štáty, monarchie, paláce i kostoly. V mene pokroku sa uskutočňovali prevraty a krvavé revolúcie, milióny ľudí trpeli vo väzniciach a umierali na popraviskách. Myšlienka pokroku je totiž zradná. Otázkou je, čo vlastne možno považovať za pokrok a čo skutočný pokrok znamená. Mnohí si pokrok mýlia so zmenou, so zavádzaním čohokoľvek nového.

23. januára 2021

Medzi veršami

 

Vlado Javorský

nebo má
šuplíky na modlitby
ako vlasy Bereniky
ťahajú sa medzi nitkami
a bavlnkami
a potom ako dážď
umyjú cestu k zemi
vytlačené sú časenky
na zázraky
veď
nebo má šuplíkov
plné nebo

 

22. januára 2021

Rovnosť a rozdielnosť pohlaví

 

Vlado Gregor

Veľa sa teraz rozpráva a píše o relatívnosti pohlaví, o podceňovaní žien a preceňovaní mužov a o zásadnom rešpekte k individuálnosti a rozdielnosti. Je to stále ten istý trend, ktorý naznačuje už kniha Genezis, že my by sme to nakoniec vedeli zariadiť lepšie, ako ten „zastaraný“ Boh, ktorý toho zďaleka nemôže vedieť toľko ako my.

Faktom je, že medzi mužmi a ženami rozdiely sú a prináša nám to nielen veľkú, nezmerateľnú radosť, ale niekedy aj veľké trápnosti, ale aj celoživotné trápenia. Keď som si v mladosti skúšal nájsť vzťah, v ktorom by sme si rozumeli, vždy som narážal na problém ženskej duše, ktorá túži po úspešnom a dokonalom mužovi, po princovi na bielom koni. Po takom, ktorý bude tip-top za každých okolností a hneď. My chlapi vieme trochu lepšie, že úspešnosť a výnimočnosť je zásadne v niečom inom, ako „len“ plodiť deti a dokonale sa starať o ne – a zvlášť a osobitne o ich matku. Ale nemôžeme sa ženám čudovať a vyčítať im, že ich chápanie úspešnosti je z nášho pohľadu trochu iné a vymedzenejšie.

21. januára 2021

Neslávne prvenstvá Igora Matoviča

 

Ilustrácia: Andrej Mišanek

Slovenská republika mala za 28 rokov svojej existencie viacero vládnych garnitúr, ale súčasná vláda, ktorá je tu necelý rok, je podľa mnohých slovenských osobností tou najhoršou nočnou morou. Jej arogancia a diletantstvo nemajú v dejinách štátu obdobu. Ak sa hovorí, že ryba smrdí od hlavy, platí to do slova a do písmena o tejto vláde. Na jej čele stojí človek, ktorý stihol za necelý rok svojho pôsobenia na poste premiéra zaznamenať až neuveriteľný počet neslávnych prvenstiev, ktoré robia slovenskému národu veľmi zlé meno po celom svete. Tak si vymenujme tie najznámejšie.