- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. septembra 2021

Zaznamenávame

 

ZÁPISNÍK (38/2021)


V pondelok 20. septembra 2021 bol povolaný do večnosti morálny teológ, etik a pedagóg ThDr. René Balák, PhD., statočný človek, otec šiestich detí, bojovník za spravodlivosť, rozhľadený a zásadový mysliteľ. Jeho náhly odchod vo veku 53 rokov sa bolestne dotkol mnohých.

René Balák ukončil univerzitné štúdiá filozofie a teológie na Teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Špecializačné postgraduálne doktorandské štúdium morálnej teológie a etiky absolvoval na Inštitúte morálnej teológie na Katolíckej univerzite v Lubline. Tu mu bol v roku 2000 udelený akademický a vedecký titul Doctor in theologia morali. Vedecko-výskumne sa angažoval najmä v Poľsku, Taliansku a Anglicku. Pedagogicky pôsobil na Katedre filozofie a v Centre pre bioetiku na Filozofickej fakulte UCM. Je autorom viacerých odborných publikácií a článkov. V poslednom čase sa intenzívne prihováral poslucháčom prostredníctvom internetu, aby upozorňoval na hrozbu novej totality.

Česť jeho pamiatke! Vševládny Bože, zmiluj sa nad jeho dušou!

26. septembra 2021

Nedeľné slovo (140)

 

Proti prúdu

Ľahšie je rúcať ako budovať. A predsa máme mnoho staviteľov, v doslovnom i obraznom zmysle. Ľahšie je ísť s ostatnými po prúde. A predsa je stále dosť tých, ktorí idú proti prúdu, idú za cieľom, ktorý považujú za správny, idú tak, ako im káže ich svedomie a presvedčenie.

Vo svete zjavne pôsobí sila, ktorá dokáže človeka nadchnúť, očistiť a pozdvihnúť – pozitívna sila vychádzajúca z lásky ako základného princípu existencie.

25. septembra 2021

Opustený hráč

 
Ilustračná snímka: Ján Maršálek
Gabriel Németh


Jedna noc – jeden deň.
Jeden tulipán – jedna ruža.
Naše brehy – more spomienok
zviazaných do kytíc.

Jeden bozk – jeden vietor.
Jedno leto – jedna jeseň.
Jedna pieseň – nebo, ktoré vie to.

Kvapky dažďa – tá chvíľa zvláštna.
To ticho v básni – prosím, zhasni!

Nech mesiac naučí hviezdy plakať.
Sám neviem, čo som zač,
kráčajúc temnou ulicou –
ja, opustený hráč.

24. septembra 2021

Deus caritas est (Boh je láska)

 

Robert Hakala

„Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom“ (1 Jn 4, 16). Nad týmito slovami Svätého písma môžeme rozmýšľať a meditovať donekonečna... Silné slová (Boh, Láska) vyslovujeme s veľkou vážnosťou a len v niektorých chvíľach. Lebo aj Boh, aj láska je to najdôležitejšie, to jedinečné, čo nás ľudí určuje v celom našom vesmíre.

Existenciu Boha si dokáže uvedomiť len človek a lásku prežívame v srdci a v tajomných zákutiach našej duše.

23. septembra 2021

Otvorený list predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi

 

Vážený pán Ing. Eduard Heger, premiér SR,

mesto Vranov nad Topľou nikdy nepatrilo k najväčším na Slovensku. Až do druhej svetovej vojny bolo vidieckym mestečkom s minimálnym hospodárskym významom a pripomínalo skôr väčšiu dedinu. Vývoj mesta i celého regiónu výrazne zaostával za vyspelým svetom. Podľa sčítania obyvateľov v roku 1938 žilo vo Vranove nad Topľou 3 564 obyvateľov. Mestečko síce bolo od roku 1919 sídlom okresu, ale malo poľnohospodársko-živnostenský charakter. Nebol tu prakticky žiaden priemysel. Nachádzali sa tu prevažne spracovateľské a remeselnícko-živnostenské dielne. Iba v okolí mesta, v Merníku, sa nachádzali bane na ťažbu rumelky, jediný podnik, ktorý mal priemyselný charakter. Tento podnik však zanikol v roku 1937, keď francúzska spoločnosť Le Cinabre definitívne zastavila ťažbu. V roku 1940 štát nechal bane zatopiť vodou.

22. septembra 2021

21. septembra 2021

Počúvať slová života

 

Kristína Ondrkálová
„Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slová. Marta však bola veľmi zaneprázdnená  s obsluhou. Zrazu zastala a povedala: ‚Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla!‘ Pán jej však povedal: ‚Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme.‘“
(Lk 10, 38–42)

20. septembra 2021

Svätý Otec na Slovensku

 

ZÁPISNÍK (37/2021)


Pápežská návšteva je veľká vec. Z niekoľkých hľadísk: duchovného, spoločenského i politického. Môže byť impulzom na prehĺbenie života viery, môže prispieť k zmiereniu medzi ľuďmi, môže dokonca – aspoň dočasne – upokojiť politickú situáciu.

Nestáva sa často, aby pápež navštívil Slovensko. Nestáva sa často, aby niekde mimo Vatikánu strávil niekoľko dní. Navyše, pápež je aj hlavou štátu. Nestáva sa často, aby vrcholný predstaviteľ iného štátu prišiel na Slovensko na viac ako jeden deň.