1. júla 2016

Redakčný vestník – júl 2016

Nedávno bola na našich stránkach uverejnená úvaha Ľudovíta Košíka Sme ešte soľou?, ktorá sa zaoberá postavením a pôsobením Cirkvi v našej spoločnosti. Ide o vážnu a aktuálnu tému, preto sa jej chceme venovať aj naďalej.
Ako napísal jeden náš čitateľ, bežíme dlhú trať, teda neostávame pri tom, čo má len krátkodobú platnosť, ale usilujeme sa o širší a hlbší záber, dávame priestor aj náročnejším textom. Na najbližšie dni pripravujeme napríklad článok o hudbe v liturgii.

30. júna 2016

Čo zatemňuje zrak

Vlado Gregor
Niektorí ľudia vraj už našli ozajstný raj
Mnohí ľudia dnes považujú nielen knihu Genezis, ale celú Bibliu a minimálne Starý zákon za čosi nereálne, mýtické, protirečivé a „vycucané z prsta“.
Ľudstvo vo všeobecnosti vníma svoje trápenie a bolesť a žije v strachu zo spomienok na minulé katastrofy a v obave z katastrof budúcich. Čelí tomu úvahami o zlatom veku, keď bolo všetko dobré a ľudia nevinní a bezchybní. Z toho vyplýva aj náuka o dedičnom hriechu, ktorý je vraj príčinou všetkého zla nielen v človeku, ale aj v celom vesmíre. Je takéto uvažovanie reálne a nestala sa niekde chyba?

29. júna 2016

Humoristická poradňa (7)

Milan Kupecký
Vy sa pýtate, humorista odpovedá
::
Mám veriť mužovi, ktorý v zoznamke uviedol, že má iba dve malé chybičky?
– Dá sa mu veriť. Možno, keď to písal, boli práve v škôlke.
::
Stáva sa mi, že keď sa dostanem k nejakej žene, pri bozkávaní stratím rozum. Čo robiť?
– Nuž, bozkávajte sa bez rozumu.

27. júna 2016

Babylonské pomätenie a Cirkev

Úvaha Ľudovíta Košíka Sme ešte soľou? – publikovaná nedávno v PriestorNete – nastoľuje viacero závažných otázok, ktoré sa týkajú postavenia a pôsobenia Cirkvi v našej spoločnosti. Tieto otázky vychádzajú z reality, sú teda oprávnené, a hoci pôsobia ťaživo, nebolo by dobré neklásť si ich, ignorovať ich alebo obchádzať mlčaním. Kľúčová a zároveň najtrpkejšia otázka, ktorá v úvahe zaznieva, súvisí so schopnosťou Cirkvi „ponúkať riešenie podľa Božieho poriadku a ohlasovať Božiu pravdu“. Reaguje Cirkev na výzvy dneška správne? Neocitla sa spolu s okolitým svetom v kríze?
Kresťan by mal odpovedať z pozície viery. Máme uistenie, že Kristova Cirkev pretrvá: „pekelné brány ju nepremôžu“ (Mt 16, 18). Navyše, Cirkev disponuje sviatosťami a inými nenahraditeľnými duchovnými darmi, takže netreba pochybovať o jej schopnosti prežiť a napĺňať svoje poslanie.

26. júna 2016

Slovo na nedeľu (22)

Blahoslavený človek, ktorý dosahuje múdrosť, a muž, čo nadobúda rozumnosť!
(Prís 3, 13)
Koľkokrát za deň stretneš rôznych ľudí. Niektorí ťa prekvapia svojou naivitou, ba až hlúposťou. Iní ti prinesú potešenie svojimi múdrymi slovami, myšlienkami, úvahami. Naozaj, stretnúť rozumného človeka býva potešením.
Dobré, rozumné slová sú pohladením pre našu dušu. Rozumný človek nie je domýšľavý, panovačný. Nemyslí si o sebe, že všetko vie, že jedine on má patent na všetko. Opak je pravdou. Vždy vypočuje svojho protihráča. Nedáva najavo svoje rozpaky, ak sa mu druhé názory nepozdávajú, alebo má voči nim výhrady. Svoje pripomienky, usmernenia dokáže povedať jednoducho, zrozumiteľne, bez vyvyšovania. Je skromný. Trpezlivý. Dokáže počúvať, poradiť.

25. júna 2016

Prosba starej jablone

Ján Maršálek

Hospodár – netrestaj ma
za ženinu zvedavosť
ani za úlisnosť hada
Pribudlo mi letokruhov
ako vtáčích navštívení
som už nerodiaci strom
ale aj tak mi umožni
zomrieť postojačky
lebo je v listoch napísané:
Neodtrhneš od koreňov
Ak by si predsa len
rozhodol inak
vyprosujem si u teba
chlapskú ostrosť sekery

24. júna 2016

28 – 1 = 11 : 55

Pripadá vám rovnica v nadpise chybná, pomýlená? Nuž, záleží na tom, ako ju chápeme. V živote sa nie všetko dá vypočítať a naprogramovať, život je pestrejší a bohatší ako myslenie pokrokárskych euronadšencov. Veru, nie vždy zvíťazí politická korektnosť, nie vždy sa presadia naši novinárski rytieri stáleho pokroku.
Obyvatelia Veľkej Británie v referende rozhodli o odchode z Európskej únie.
Pozrime sa teda bližšie na tú rovnicu. Odchod Veľkej Británie z Únie (28 mínus 1) znamená (rovná sa) varovanie, že je najvyšší čas (o 5 minút 12) vážne sa zamyslieť nad smerovaním nášho sveta, našej politiky, našej európskej spolupráce.

23. júna 2016

Dobrý vietor

Vlado Gregor
Ťažko je žiť bez hriechu a spolu, ale Boh nám dovoľuje plniť jeho vôľu
Absolvoval som nedávno krížovú cestu na bratislavskej Kalvárii, ktorá sa udiala trochu netradične. Presne vtedy, keď sme mali vyjsť na trasu, spustila sa taká búrka a lejak, že sme sa museli schovať pod veľké balkóny neďalekého paneláka a tam si jednotlivé zastavenia odmodliť. Presne vtedy, keď sme skončili, prestalo pršať. Napadá nám pri takýchto udalostiach problém miery a spôsobu uplatnenia Božej všemohúcnosti a tiež nevyhnutnosť plnenia jeho vôle, alebo aspoň zmierenia sa s ňou.
Uvažoval o tom už lekár a cestovateľ John Mandeville v 14. storočí: „Ľudia sa ponáhľajú rôznymi smermi a majú na svoje cesty úctyhodné dôvody. Pred spaním každý prosí Boha o dobrý vietor a Boh nemá dôvod, aby ho nevyslyšal. Je ale jasné, že nemôže vyslyšať všetkých naraz. Neexistuje vietor, ktorý by bol pre všetkých rovnako dobrý.“ Ani Boh nemôže zariadiť vietor, ktorý by vial súčasne viacerými smermi...

22. júna 2016

Nové babylonské pomätenie

15. 6. 2016
Referendum o zotrvaní či nezotrvaní Veľkej Británie v Európskej únii sa blíži. Britskí voliči rozhodnú 23. júna. Teda už o niekoľko dní budeme poznať výsledok. Predpokladám, že v počte hlasov za a proti nebude veľký rozdiel. Súboj sa nateraz javí ako vyrovnaný.

16. 6. 2016
Mladý český politik a aktivista Pavel Horáček bol pred niekoľkými dňami prepadnutý a brutálne zbitý bandou násilníkov. Tento zlovestný čin zrejme súvisí s činnosťou Pavla Horáčka v prospech kresťanských hodnôt a ochrany života.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke internetového časopisu Duše a hvězdy: Místopředseda MKD byl přepaden a zbit.