22. marca 2018

Svedectvo písané životom


Štefan Wolf: Vrchárske drámy
V rokoch 2016–17 vyšla trilógia knižných publikácií Štefana Wolfa Vrchárske drámy:
I. diel: Druhá svetová vojna a počiatky boľševizmu na Štáloch
II. diel: Kolektivizácia Štálov (1949–1973)
III. diel: Prenasledovanie náboženstva

časťou mesta Nová Baňa sú aj jej kopanice – štále, na ktorých prežívali pokojne svoj život mnohé generácie roľníkov, ktorí žili z výsledkov svojej práce a darov prírody a delili sa aj s inými. V jednej z osád, v osade Slameníkovci, prežil celý svoj život i autor knižnej trilógie Štefan Wolf. Predstavuje sa ako katolík, sedliak a popritom aj spisovateľ a básnik. Opisuje ťažký život obyvateľov týchto novobanských štálov počas dvadsiateho storočia, od rokov druhej svetovej vojny až po súčasnosť. Svoje diela adresuje predovšetkým obyvateľom štálov i mesta a ich potomkom: „Nech utrpenie doby poznajú.“

21. marca 2018

Udalosti posledných dní znepokojujú spoločnosť


Hľa, žlč, ocot, sliny, kliny, trsť a dýka ranivá
trápia telo, z boku tečie voda a krv neživá,
predsa ten zdroj zem i nebo, súš i more omýva.
Jozef Nemčok
Tieto verše zo svätej knihy Liturgia hodín na posvätenie času (str. 520) som neuviedol náhodou. Pri večernom zamyslení, pri čítaní niekoľkých častí knihy, som rozmýšľal nad udalosťami posledných dní. Posledné dva piatky som sa zúčastnil zhromaždení v Leviciach, organizovaných na pamiatku zavraždených dvoch mladých ľudí: novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, kde bolo prítomných podľa môjho odhadu asi 2000 ľudí. Možno ich bolo o niečo viac, možno o pár ľudí menej...
Pri jednotlivých prejavoch bolo cítiť smútok ľudí, u niektorých slzy, akoby v srdci  naozaj mali ranivú dýku, klin, trápiac svoje telo smútkom a rozhorčením nad udalosťami, ktoré znepokojujú spoločnosť. Smútok ľudí, ktorí nemajú moc nad nespravodlivosťou, ktorá už dlhšie pretrváva na Slovensku, čo kritizuje kultúrne spoločenstvo mnohých štátov.  

20. marca 2018

Významný kňaz Jozef Vrablec

Ľudovít Košík

Kňaz, pápežský prelát, veľprepošt, teológ, profesor Jozef Vrablec sa narodil 4. marca 1914 v Závode, v rodine, kde sa náboženstvo prežívalo každodenne (otec Imrich, obchodník, matka Terézia, rod. Húšková). Jeho otec bol spevákom  v kostole, na procesiách a púťach – po ňom zdedil hudobný talent, ovládal hru na gitare a organe. Od malička miništroval a zúčastňoval sa pútí do Šaštína, Marianky a do Mariazellu. Ako desaťročný prijal sviatosť birmovania z rúk nitrianskeho biskupa Karola Kmeťka. On sa postaral o to, aby bol prijatý do internátu a gymnázia v Trnave, potom ho prijal do malého seminára v Nitre, kde v roku 1932 aj zmaturoval.
Jozef Vrablec je autorom viacerých duchovných piesní. Venoval sa aj fotografovaniu. Písaniu sa venoval od žiackych a študentských čias. Teológiu začal študovať  v Nitre a po roku ho poslali  študovať do Olomouca. Dňa 5. júla 1937 tam bol  vysvätený za kňaza. Primície v Závode slávil 12. júla. Kňazom a neskôr biskupom sa stal aj jeho brat Štefan a rehoľnými sestrami jeho rodné sestry Mária-Galla a Helena-Restitua.

Richard Sulík alebo Skaza Slovenska neoliberalizmom

Karol Dučák

Po masívnych demonštráciách, spojených s hroznou tragédiou vraždy mladého novinára a jeho snúbenice, došlo k mnohým turbulenciám na slovenskej politickej scéne. Otriasla sa vláda, z ktorej postupne odišlo niekoľko ministrov, napokon podal demisiu aj premiér Robert Fico a zostavením novej vlády bol poverený Peter Pellegrini. 
Požiadavka predčasných parlamentných volieb je tak dočasne odložená, ale neskrotná túžba pravicových strán po moci je veľavravná a vypovedá o ambíciách pravice čo najskôr ovládnuť Slovensko. Ako sa má v tejto situácii zachovať katolík so silnou sociálnou orientáciou? Predovšetkým si musí uvedomiť, kto sa to pokúša prevziať kormidlo riadenia tohto štátu.

19. marca 2018

Pravda je hodna obety


Vážime si život a sme opatrní, ale vieme za pravdu aj prijať rany?
Vlado Gregor
Základnú príčinu krízy súčasného kresťanstva, nielen katolíctva, vidím v tom, že my síce môžeme a aj musíme veriť, že Božie milosrdenstvo nakoniec všetko vyrieši, ale zároveň nemôžeme popierať existenciu zla a potrebu pokánia – a k tomu dochádza.
Dosť sa ma dotkla nedávna vražda snúbencov, sám som sa totiž ženil na dvadsiate siedme narodeniny. Bez ohľadu na to, čo sa nakoniec z tohto prípadu vykľuje a či nevykľuje, už ukázal pozadie toho, ako funguje politika, ako fungovala a ako bude fungovať.

Výber (11/2018)


Všímame si znamenia čias...
Upozorňujeme na zaujímavé a podnetné články, úvahy, myšlienky...
Na zamyslenie:
„Náš národ už nie je zjednotený okolo Krista. Pomer síl, ako vidíme, je iný. Ale aj v zápase Dávida s Goliášom bol taký pomer, a predsa s pomocou Božou nevyhral Goliáš.“
(Teodor Križka)

18. marca 2018

Slovo na nedeľu (110)


Pane, pomôž mi!
(Mt 15, 25)
Sú situácie, keď sme sa ocitneme na konci so svojimi silami. Nič sa nám nedarí. Máme pocit, akoby sa proti nám spriahol celý svet. Na čo siahneme, pokazí sa. Nevieme sa radovať. Nevieme sa brániť proti všetkému bezpráviu. Ostávame sami so svojimi bolesťami. So svojimi smútkami. Bez slovka pomoci. Bez pohladenia, ktoré by pomohlo našej ubolenej duši.
Zabudli na nás všetci. Každý sa niekam ukryl, nikto nemá na naše problémy čas.

17. marca 2018

Drobnice Vlada Javorského


Ak neveríme snom, v čo vlastne veríme...?
::
Ak sa človek prebudí s myšlienkou, neodpočíval zbytočne.
::
Ak nemajú peniaze ani hodnotu papiera, sú to ešte peniaze?
::
V mútnych vodách nelovia veľké ryby, ale nenažrané!
::
Nevšímajú si vás? Skúste rýchlejšie napredovať!