23. októbra 2018

Prečo nikdy neprijmem ultrakonzervatívny skepticizmus

Karol Dučák

To, že západný svet, predovšetkým USA a západná Európa, prežíva zničujúcu existenčnú krízu, je smutným faktom. Žiaľ, musíme konštatovať, že táto zhubná kríza zasiahla aj Katolícku cirkev na Západe. Mnohí už vidia našu Cirkev na pokraji priepasti. Paradoxne, tento pohľad prezentujú nielen vonkajší nepriatelia Katolíckej cirkvi, ale aj ultrakonzervatívni katolícki skeptici, ktorí neustále rebelujú proti súčasnej hierarchii Katolíckej cirkvi na čele s pápežom Františkom.
Za seba môžem povedať, že si u ultrakonzervatívnych katolíkov cením ich hlboký zmysel pre tradičné duchovné hodnoty, ktoré sú naším skutočným pokladom. Opodstatnená kritika nešvárov v súčasnej Katolíckej cirkvi – a nie je ich, žiaľ, málo – je nesporne pozitívom a je potrebné ju akceptovať s uznaním. Svojím militantným odbojom voči súčasnej hierarchii Katolíckej cirkvi však ultrakonzervatívci predstavujú hrozbu do budúcnosti, preto nemôžem akceptovať ich pôsobenie dovtedy, kým neukončia svoju partizánsku vojnu.
Je totiž potrebné konštatovať, že aj keď my, katolíci, nie sme dokonalí a dokonalý nie je ani katolícky klérus, ba dokonca ani náš pápež nemusí byť dokonalý, dokonalá je naša svätá apoštolská Katolícka cirkev, ktorá už 2000 rokov stráži poklad viery a je Cirkvou Kristovou.

22. októbra 2018

Európa


(Satirikon Andreja Mišanka)

Výber (42/2018)


Všímame si znamenia čias...
Upozorňujeme na zaujímavé a podnetné články, úvahy, myšlienky...
Na zamyslenie:
„Hlasné volanie po transparentnosti poukazuje na to, že sa morálny fundament spoločnosti rúca, že mravné hodnoty ako česť alebo úprimnosť strácajú na význame. Namiesto zlyhávajúcej mravnej inštancie nastupuje transparentnosť ako nový spoločenský imperatív.“
(Byung-Chul Han)

Ateisté konvertují i dnes (radiovaticana.cz)
Kríže v našom živote (vaticannews.va/sk)

21. októbra 2018

Slovo na nedeľu (141)


Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.
(Mk 3. 32)
Vieme, čo tvorí rodinu. Rodičia a deti. Niekedy je rodina neúplná, vtedy chýba jeden z rodičov. Rodina bez detí je tiež nekompletná. Hovoríme – Boh ich nepožehnal... Rozprávanie o rodine je pre nás niečo úplne samozrejmé. Je to bežná téma, ktorá nie je ničím výnimočná. Ibaže, keď hovoríme o rodine v súvislosti s Pánom Ježišom Kristom, všetko naberá iný, dosť netradičný rozmer. Presne vieme iba to, že Ježiš sa narodil Panne Márii, potom, čo jej túto „udalosť“ zvestoval anjel... Ježišovým „otcom“ sa počas jeho životnej púte medzi nami stal ženích Panny Márie, muž menom Jozef, človek statočný, povolaním tesár. Tieto skutočnosti sú presne zaznamenané v Písme. Všetky ostatné „teórie“ o rodine Pána Ježiša sú len čistými špekuláciami.

20. októbra 2018

Muž s bielym krížom


Robert Hakala

Po ulici kráča muž.
Biela palička v jeho rukách
klopká smutnú melódiu.
Klop – klop...
A znovu
klop – klop...
Ľudia pozerajú
ľútostivým pohľadom,
ktorým chcú mu otvoriť oči.
Nevšíma si nikoho.

19. októbra 2018

Dumky

Milan Kupecký

Kde sa dvaja bijú, tam sa môže ujsť aj tretiemu.
::
Naši poslanci krákajú k lepšiemu zajtrajšku.
::
Niektorí politici by si namiesto lustrácií zaslúžili kastráciu.
::
Republiku si rozkrádať nedáme! Rozkradneme si ju sami.
::
Prestali lámať nad ním palicu. Začali ju na ňom.

18. októbra 2018

Myšlienky z rozhovorov (14)


Pevnou obsahovou súčasťou PriestorNetu sú rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Domnievame sa, že by nebolo dobré nechať tieto príspevky takpovediac zapadnúť prachom, preto sa k nim vraciame (na pokračovanie) prostredníctvom krátkych citátov.
Tentoraz má slovo publicista a spisovateľ Karol Dučák, riaditeľka ZUŠ na ulici A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou Zuzana Joneková a predseda predstavenstva Nášho finančného družstva Martin Cigánek.

17. októbra 2018

O pamätnej udalosti na Velehrade


Markéta Doležalová (ed.): Velehrad vás volá
Ústav pro studium totalitních režimů, Praha, 2017
Na pulty kníhkupectiev sa v roku 2017 dostala kniha s názvom Velehrad vás volá, ktorú vydal Ústav pro studium totalitních režimů Praha. Je to vlastne zborník prednášok, ktoré zazneli na rovnomennej konferencii, konanej v dňoch 11. až 12. júna 2015 na moravskom Velehrade pri príležitosti 30. výročia púte k 1100. výročiu smrti sv. Metoda (6.–7. júla 1985). Zároveň  s konferenciou bola otvorená aj výstava s touto tematikou.
Úvodné slová konferencie patrili olomouckému arcibiskupovi Janovi Graubnerovi, ďalej riaditeľovi Ústavu pro studium totalitních režimů Zdenkovi Hazdrovi a vtedajšiemu predsedovi Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrejovi Krajňákovi. Konferencia bola nielen spomienkou na tak výnimočnú a významnú udalosť spred tridsiatich rokov, keď veriaci dali verejne najavo nespokojnosť s protináboženským bojom v Československu a túžbu po náboženskej slobode, ale zasadila dianie v Cirkvi do širších historických súvislostí. Čestným hosťom bol kardinál Joachim Meisner z Kolína nad Rýnom.