8. decembra 2016

Kresťanstvo vybudovalo Európu

Ľudovít Košík
Rozhovor s Ľudovítom Košíkom
Ján Maršálek.: Pán Košík, čitatelia PriestorNetu i ďalších webstránok a periodík vás poznajú ako katolíckeho publicistu a regionálneho historika. Priblížte nám, prosím, svoju doterajšiu cestu. Ako ste sa dostali k písaniu? Čo vás motivuje?
Ľudovít Košík: Milý pán Maršálek, vďaka za otázky a záujem o mňa a môj názor. Po desaťročiach mlčania a prispôsobovania sa – s presvedčením, že zodpovední skutočne hľadajú dobro svojich podriadených – cítim potrebu vyjadriť sa. Vzhľadom na svoj vek i spoločenskú situáciu v krajine i v Cirkvi a vo svete pokladám za vhodné niektoré veci povedať nahlas, a keďže nemám komu a kde, tak ich kladiem na papier a v určitých intervaloch ich ponúkam zadarmo tým, ktorí majú o ne záujem. Poteší ma, keď sa niekedy niekto poďakuje a vysloví svoj postoj k niektorým mojim myšlienkam.

7. decembra 2016

Logika? Logika!

Pavel Duraj
Veď je to logické! Túto vetu počujeme tak často, že o jej zmysle nepochybujeme a ani sa nezamýšľame nad tým, o čom nás vlastne informuje. Za logické považujeme niečo vtedy, keď sa to neprieči tomu, čo vieme – našim vedomostiam či názorom; ak súvislosti medzi jednotlivými vetami (a aj časťami vety) si navzájom neodporujú a vytvárajú zmysluplný celok.
Na otázku: „Ako musíte hodiť vajce na betón, aby ste ho nerozbili?“ väčšina ľudí zareaguje udiveným pohľadom a odpoveďou: „Veď je to nezmysel – vajce môžete hodiť ako chcete, vždy  ho rozbijete!“ Pritom odpoveď je veľmi jednoduchá: „Vajce môžete hodiť ako chcete, betón nerozbijete!“  Obyčajná reakcia na toto vysvetlenie je: „Ale veď to je chyták!“

6. decembra 2016

Odmietol páter Pio omšu Pavla VI.?

Karol Dučák
Ako slávil páter Pio sväté omše na sklonku života?
Odporcovia omše Pavla VI. sú schopní a ochotní vyfabrikovať akékoľvek klamstvo v snahe zdiskreditovať riadnu formu rímskej liturgie, ktorá je najslávenejšou katolíckou svätou omšou všetkých čias. Neštítia sa pre tieto účely kamuflovať dejiny a prerábať históriu.
V poslednej dobe sa na internete množia „zaručené“ informácie o tom, že veľký svätec páter Pio údajne odmietol slúžiť svätú omšu Pavla VI. Vari najfrekventovanejší v našich končinách je článok s provokatívnym názvom Stigmatik sv. Pio dnešní mši Pavla VI. odmítl. Proč? (Poznámka 1)
Už samotný názov článku je však nepravdivý. Tvrdenie, že sv. Pio odmietol omšu Pavla VI., je tak prízemná lož, že by nestálo za reč vôbec sa ňou zaoberať, ak by nebola na internete tak horlivo rozširovaná. Aká je teda pravda?

5. decembra 2016

Svetlo a tma

Vlado Gregor
Začína byť symptómom tejto doby, že vo veľkom urážajú takzvaných chudobnejších a hlúpejších, ktorí však na celom svete začínajú mať plné zuby svojich samozvaných poučovateľov a mudrlantov. Z veľkého pokorenia a hlúpych urážok nevyhnutne vzniká a rastie veľký hnev, pred ktorým sa logicky trasú tí, čo ho možno aj nevedomky vyvolali a zapríčinili.
Vzniká a vzrastá aj veľké znechutenie z ambícií monoteistických náboženstiev, ktoré mnohých ľudí vedie až k chvále pohanstva a túžbe po ďalšom utopickom reformovaní sveta takýmto spätným smerom. Bude to asi tým, že tak ako sa židovstvo odklonilo od prorokov, tak sa kresťanstvo odklonilo od Krista. Na adresu a obranu moslimov môžem povedať, že sa najmenej odkláňajú od skutkov a správania svojho zakladateľa...

4. decembra 2016

Slovo na nedeľu (45)

Kým neprídem, venuj sa čítaniu, povzbudzovaniu a vyučovaniu.
(1 Tim 4, 13)
Tento verš z Pavlových listov Timotejovi je mi obzvlášť milý. Apoštol vyzýva jedného z nasledovníkov nášho Pána, aby sa venoval „čítaniu“ a okrem iného nech ostatných členov spoločenstva povzbudzuje a vyučuje (Pánove učenie). Viem, v tej dobe bolo veľmi málo kníh (spisov), ktoré zaznamenávali myšlienky nielen Ježiša, ale aj iných filozofov a mysliteľov. Pavol však predvídavo upozorňuje na potrebu čítania (vzdelávania), pretože iba čítaním môže človek posunúť svoj rozumový potenciál dopredu. A platí to aj dnes.

3. decembra 2016

Sentencie o živote

Milan Kupecký
Konečne sa zlepšila aspoň naša budúcnosť.
Najprácnejšie sa kapitál vytĺka kladivom.
Do sociálnej siete ťažko chytiť kapra.
Zbytoční poslanci sú pri hlasovaní najpotrebnejší.
Skúsenosť: Na zlyhanie svedomia ešte nikto nezomrel.
Politici sú schopní sľúbiť viac, ako občania dokážu žiadať.
Daň z prania špinavých peňazí je zakotvená v trestnom sadzobníku.

2. decembra 2016

Klamstvá o koncile nikomu nepomôžu

Karol Dučák
Český internetový časopis Duše a hvězdy uverejnil dňa 22. novembra 2016 článok s názvom Proč je liturgie opravdu klíčem ke všemu? Jeho autorom je Steve Skojec a do češtiny ho preložila Lucie Cekotová. Zaiste nemožno brať autorovi jeho názory, pokiaľ píše pravdu. Keď sa však dopúšťa klamstva, je nevyhnutné každý takýto pokus o manipuláciu s faktami nekompromisne pranierovať.
Autor článku konkrétne píše: „Začali sme veriť, že vieme lepšie než Boh, čo je pre nás najlepšie. Druhý vatikánsky koncil nám hovorí: ,Všetko na svete má byť zamerané k človeku ako svojmu stredu a vyvrcholeniu´ (Gaudium et spes, 12).“

1. decembra 2016

Redakčný vestník – december 2016

Žijeme v dobe „vlastného názoru“ – každý si upravuje životné pravidlá podľa svojich predstáv, už takmer nikto nechce rešpektovať či dokonca poslúchať nejakú autoritu. Mať vlastný názor nie je v princípe zlé, ale pri jeho vytváraní by človek nemal zabúdať na skúsenosti a odkaz predchádzajúcich generácií. Budovať svoj život len na vlastných poznatkoch, vlastných silách a vlastnom ume, bez ohľadu na iných, je ako stavať dom na piesku, a to ešte bez majstra murára.

30. novembra 2016

Kde je pravda?

16. 11. 2016
Keď človek sleduje, počúva, číta všetky tie debaty, kontroverzie, propagandistické a demagogické výstupy, zapĺňajúce náš mediálny priestor, môže podľahnúť skepse a pocitu, že každý len klame a že pravda je kdesi ďaleko, nedostupná. Ale kresťan má komu veriť! Nie je odkázaný na reči a zvody tohto sveta. Drží sa pevných zásad a poznatkov, nie pocitov, nálad a emócií. Vie, že s Kristom svoj život neprehrá.