- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. apríla 2024

Duchovná rukoväť kardinála Saraha (4)

 

Kniha kardinála Roberta Saraha s názvom Katechizmus duchovného života (slovenské vydanie: Bratislava, Lúč, 2023) nie je a ani nechce byť náhradou oficiálneho Katechizmu Katolíckej cirkvi, je osobnou príručkou, v určitom zmysle učebnicou náboženstva, poučnou a povzbudivou katechézou Božieho služobníka o bohatstve a hĺbke kresťanskej viery... Na pokračovanie čerpáme z tohto pozoruhodného a prínosného diela, približujeme si niektoré myšlienky, rady či odporúčania v ňom obsiahnuté.


Modlitba ako spôsob bytia

Nájsť si čas na modlitbu vo víre svetských povinností, hovorí R. Sarah, znamená dať prednosť Bohu, a tým aj vlastným bytostným potrebám, dôležitým z hľadiska večnosti. Ak sa z našej pravidelnej modlitby stane „životný stav, spôsob bytia vo svete“, otvoria sa nám nové obzory, rozľahlé pole pôsobnosti a radosti z konania dobrého diela.

23. apríla 2024

Slovenský rozhlas, Slovenská televízia

 

Ján Maršálek
Som vďačný redakcii Literárneho týždenníka za publikovanie tohto môjho článku (v dvojčísle 13–14/2024). Vzhľadom na dôležitosť a aktuálnosť témy ho predkladám aj čitateľom PriestorNetu, i keď to nie je obvyklé, aby sa dostal k širšiemu okruhu záujemcov.


V súvislosti s návrhom zákona o Slovenskej televízii a rozhlase, ktorý v týchto dňoch predložilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sa v radoch odbornej i širšej verejnosti, no najmä medzi politikmi rozprúdila živá a aj dosť ostrá diskusia či polemika o úlohe a charaktere verejnoprávnych masmédií. Žiaľ, táto verejná debata sa iba okrajovo zaoberá kultúrnymi aspektmi danej problematiky, ktoré by však mali byť určujúce pri úvahách o ďalšom smerovaní médií verejnej služby.

Treba poznamenať, že zlúčenie rozhlasu a televízie do jedného celku (RTVS), ku ktorému došlo v roku 2011, bolo účelovým politickým aktom. Rýchlo, s nemalou dávkou arogancie – zjavne v záujme dosiahnutia personálnych zmien – vtedajšia vládna väčšina rozhodla o spojení dvoch inštitúcií s odlišnou históriou aj poslaním. Azda len z finančného hľadiska má táto fúzia opodstatnenie, ale peniaze by naozaj nemali byť vždy na prvom mieste.

22. apríla 2024

Kritikon

 

ZÁPISNÍK je súčasťou PriestorNetu už pomerne dlho – všeličo sa v ňom nazbieralo a niečo z toho, nazdávam sa, stojí za opätovné pripomenutie. V tomto roku preto nepíšem nové časti, ale vyberám z tých, ktoré boli publikované v rokoch 2014 až 2023.

::

Liberalizmus narúša hierarchické usporiadanie sveta. Hovorí ľuďom, že môžu žiť ako chcú, že v oblasti morálky vlastne niet žiadnych všeobecne platných pravidiel. To zdanlivo vedie k šťastiu a slobode, v skutočnosti sa však kýžené šťastie stráca v nespokojnosti, narušených vzťahoch, rozbitých rodinách a sloboda dostáva trpkú príchuť čohosi nezdravého.

21. apríla 2024

Nedeľné slovo (266)

 

Dobrý pastier

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca.“ (Jn 10, 11–15)

Svet nám chce nahovoriť, že Ježiš je len jeden z mnohých Božích poslov, alebo jeden z mnohých učiteľov morálky, a že kresťanstvo je iba jedno z mnohých náboženstiev. To akoby hovoril, že niet pravdy, niet Zjavenia, niet rozdielu medzi dobrom a zlom. Akoby hovoril, že na ničom nezáleží, alebo že záleží iba na človeku a na jeho svojvôli.

20. apríla 2024

Krása je v inom

 

Ilustrácia: Ján Maršálek
Teofil Klas


Krása je v inom.
Nie v tom, čo očakávam,
ale v tom, čo ma čaká.

Za netušenie vďaka!
Dáva stop svojským právam
tep s Božím spinom.

(Bratislava 17. apríla 2024)

19. apríla 2024

František Mikloško obhajuje neobhájiteľné

 

Karol Dučák

Pred druhým kolom prezidentských volieb na Slovensku sa zakladatelia KDH vo svojom vyhlásení z 3. apríla 2024 verejne dištancovali od súčasného vedenia tejto dnes „progresívno-kresťanskej strany“, ktorá sa vo svojej politickej línii úplne „odstrihla“ od svojich kresťanských koreňov a pridala sa otvorene na stranu progresívcov a liberálov.

Vo vyhlásení sa okrem iného píše: „Neschopnosť postaviť vlastného kresťanského prezidentského kandidáta, ktorý by reprezentoval všetkých kresťanov, a podpora liberála Ivana Korčoka je do očí bijúcou ukážkou krízy, v ktorej sa KDH dlhodobo nachádza. Rovnako aj opätovné postavenie liberála Ivana Štefanca na kandidátku KDH do európskeho parlamentu... Vyzývame všetkých kresťanov, ktorí odmietajú negáciu tradičných a životom overených kresťanských hodnôt, útoky na rodinu a slovenskú štátnosť, aby sa nedali pomýliť postojmi KDH a v žiadnom prípade nepodporili voľbu Ivana Korčoka za prezidenta Slovenskej republiky“ (postoj.sk). Vyhlásenie podpísali: Ján Čarnogurský, Ján Klepáč, Viliam Oberhauser, Ivan Tirpák, Anton Andráš, Jozef Kuzma, Gabriel Smatana a Ján Kubiš.

18. apríla 2024

Duchovná rukoväť kardinála Saraha (3)

 

Kniha kardinála Roberta Saraha s názvom Katechizmus duchovného života (slovenské vydanie: Bratislava, Lúč, 2023) nie je a ani nechce byť náhradou oficiálneho Katechizmu Katolíckej cirkvi, je osobnou príručkou, v určitom zmysle učebnicou náboženstva, poučnou a povzbudivou katechézou Božieho služobníka o bohatstve a hĺbke kresťanskej viery... Na pokračovanie čerpáme z tohto pozoruhodného a prínosného diela, približujeme si niektoré myšlienky, rady či odporúčania v ňom obsiahnuté.

Liturgia

Kardinál Sarah pripomína dôležitosť dôstojného slávenia liturgie. Poukazuje i na nešváry v bohoslužobnej praxi. Je neprípustné robiť zo svätej omše akési kultúrno-spoločenské podujatie či predstavenie: „Nedbanlivosť v Božom kulte, improvizácia či úsilie o vlastný kreatívny vklad v rítoch vedú k znižovaniu významu a desakralizácii...“ Oproti tomu dobre slávená liturgia je prameňom posvätenia. S tým súvisí úcta k priestoru svätyne, k oltáru – obetnému stolu i k bohoslužobným predmetom.