6. júna 2020

Sny v síňave


Ján Grešák

(Po)doba
Čo doba
to iná podoba
Už sa nepodobá
I stá tá istá
neistá
Čo doba postkrach
Postrach
Dobodá
Čo doba odraz
Podraz pod obraz
Čo doba
to vek tienistý
Človek ten istý
Jediný
Jed iný

5. júna 2020

Biskup a mučeník Michal Bubnič


Martin Lacko: Michal Bubnič – rožňavský biskup a mučeník (1877–1945)
Bratislava, Lúč, 2020
V uplynulých dňoch vyšla kniha historika Martina Lacka o rožňavskom biskupovi Michalovi Bubničovi. Vydalo ju vydavateľstvo Lúč v spolupráci s Ústavom dejín kresťanstva v edícii Linea recta brevissima (Priamo najbližšie k pravde), ako jej  47. zväzok. Publikácia je v brožovanej forme, má 48 strán, obsahuje aj fotografiu biskupa. Jej lektormi sú profesorka Emília Hrabovec a historik Ivan Petranský.

4. júna 2020

V duchu a pravde

Skúsme byť naozaj pokorní, ináč sa nevyhnutne staneme odporní...

Vlado Gregor
Dostal som na svoju nedávnu úvahu zopár ohlasov v tom zmysle, akoby som popieral cenu a nevyhnutnosť Biblie, teda Svätého písma. Milí moji, nič z toho som nemal v úmysle a nič také z nijakých mojich zamyslení nevyčítate. Naznačujem len, ako už veľakrát predtým, že tak ako hocičo ostatné, aj Biblia sa môže stať modlou a predmetom závislosti. Ako aj hocijaká iná síce úprimná, ale nepokorná, nekritická, slepá viera.
Pozrime sa len na moslimov, ako sa vehementne bránia akejkoľvek modloslužbe a pritom ich nekritický vzťah ku Koránu a samozvanému prorokovi sa im stáva priam exemplárnou modlou. A veruže aj v kresťanstve sa tej nekritickosti a klaňaniu sa hocičomu vytvára veľký priestor, a túto škodlivú zónu si kolíkujeme my sami, ktorí sa vyhlasujeme za jediných správnych a dokonale nielen veriacich, ale aj všetkému rozumejúcich. Ako keby sme zabúdali na tie jasné Kristove slová: „Blažený, kto sa na mne nepohorší“ (Mt 11, 6 a Lk 7, 23).

2. júna 2020

Premiér a zavýjanie psov

Ilustrácia: Andrej Mišanek

(Fejtón)
Istý obyčajný človek, ktorý sa akousi zvláštnou zhodou okolností stal predsedom vlády, prirovnal občanov svojej krajiny k zavýjajúcim a brechajúcim psom.
Ako vyplýva zo starého arabského príslovia, psy brešú a odborné konzílium pracuje ďalej. Nič ho nezastaví. A premiér, usmerňovaný múdrymi radami onoho konzília, uplatňuje drezúru, ktorá chráni občanov krajiny pred všetkou hnusobou. 

Časy sa menia

Milan Kupecký

Časy sa zmenili. Niekdajšie kurzy nahradili konkurzy.
::
Sú výrobky, ktoré nestoja za nič. Okrem ceny.
::
Čas je opak úveru. Nevracia sa.
::
Mnohí by sa nehrabali do politiky, keby sa v nej nedalo nahrabať.
::
Peniaze sú aj tomu najväčšiemu sklerotikovi povedomé.

1. júna 2020

Politruci úradujú


ZÁPISNÍK (22/2020)
Ministerstvo kultúry má zámer prehodnotiť financovanie Matice slovenskej. Ministerka Natália Milanová (OĽaNO) chce vraj položiť dôraz najmä na zvyšovanie efektívnosti a hospodárnosti.
„Na ministerstve kultúry v súčasnosti uvažujeme skôr o znižovaní príspevku pre Maticu. Pripravujeme však zákon o sponzoringu. Ten dá Matici možnosť nájsť si podporovateľov, ktorí budú mať, na rozdiel odo mňa, porozumenie pre jej súčasné fungovanie a smerovanie,“ povedala ministerka Milanová.
Čo už. Možno keby sa Matica slovenská premenovala, povedzme na Maticu otvorenej spoločnosti, nebolo by na programe dňa zníženie, ale naopak zvýšenie príspevku na jej činnosť.

31. mája 2020

Nedeľné slovo (74)


Komu slúžiť?
Láska má mnoho podôb, ale azda ešte viac podôb a prestrojení má nenávisť. Zlo sa málokedy ukazuje verejne a priamo, zväčša sa tají, maskuje, pretvaruje.
Zlo sa niekedy tvári ako neviniatko – vie, že v konečnom dôsledku prehrá, preto chce zviesť a oklamať, priviesť do záhuby čo najviac ľudí, kým sa neukáže jeho pravá tvár a diabolská podstata.

30. mája 2020

Blues o nešťastnom zberačovi hríbov


Robert Hakala
Robert Hakala
Už rastú. Už rastú. Hurá!
Už ukazujú klobúky.
Niekedy im to dlhšie trvá...
Hneď ráno zaútočíme na lúky.
Dubáky rastú ako z vody...
Zbierať ich je krásna robota.
Čo na tom, že narobíme v lese kopu škody...
Aspoň dnes máme
krásne dni nášho života.
Iba susedovi nie je do spevu,
chcel by ísť – nemôže.
Sám behá po schodoch, pretože
čaká vzácnu návštevu: 
poštára, čo mu prinesie dôchodok.
(Báseň zo zbierky Mierne trafené blues)