28. augusta 2016

Slovo na nedeľu (31)

Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké.
(1 Jn 5, 3)
Takýto krásny verš nachádzame v prvom Jánovom liste. Vysvetľuje nám vzťah Boh – my, ktorí musíme chápať v kontexte Božích prikázaní. Znamená to, že láska, čiže náš vzťah k Bohu, môže byť len vtedy ozajstná, pravdivá a skutočná, keď sa (my) budeme riadiť podľa prikázaní, ktoré poznáme ako Desatoro. K tým prikázaniam ešte musíme pridať aj učenie nášho Pána Ježiša Krista. Tvorí neodmysliteľnú súčasť Božích „noriem“, ktoré by sme mali dodržiavať a riadiť sa nimi v našom živote.

27. augusta 2016

Humoristická poradňa (8)

Milan Kupecký

Je hlúposť vlastnosťou človeka?
– Podobne ako hrdinstvo či iné vlastnosti. Hlúposť však možno prirovnať k vesmíru. Je takmer nekonečná.
::
Čo je dnes vzácnejšie, mať liter vína, alebo vody?
– Vody. Je ekologická a navyše ju možno speňažiť prilievaním do vína.

25. augusta 2016

Kritika našich pomerov

Ľudovít Košík
Častou témou rozhovorov býva kritika spoločenských pomerov vo svete, v našej spoločnosti i v Cirkvi. Dnešný život sa stal zložitým a je čoraz viac ovplyvňovaný spoločenskými pomermi, na ktoré máme čoraz menší dosah. Množstvo rozličných zákonov a nariadení, ktoré sme nútení zachovávať, nám kladie mnohé obmedzenia, ktoré nám komplikujú spoločenský, ale aj osobný život  i našu ekonomickú situáciu. Ale nestačí len kritizovať. Nevystačíme s kritikou a krčmovými rečami pri pive či pri káve, alebo počas prestávok športových podujatí. Tiež častým obsahom našich rozhovorov sa stali peniaze, materiálne hodnoty, jedlo, oddych... To duševné a duchovné sme akosi odsunuli zo života, vzťahov i zo sŕdc. Ak s touto témou niekto ešte dokáže prísť, veľmi rýchlo ju zmeníme a odsúvame.

24. augusta 2016

Deň obce v Radave

Milan Kupecký
Bohatý program i účasť napriek horúcemu počasiu
Slovom i obrazom vám, vážení čitatelia, priblížime podujatie, ktoré sa v obci Radava uskutočnilo pred niekoľkými dňami, už po jubilejný desiaty raz. Je to podujatie už tradičné, ktorého vznik sa datuje rokom 2007, keď v Radave oslávili 770. výročie prvej písomnej zmienky o obci.
Bohatý kultúrny program, tak ako po každý rok, sa konal zväčša v strede obce. Začal sa programom pre tých najmenších vo dvore základnej školy: detskými hrami; nechýbali ani nafukovacie atrakcie, ktoré deti za sprievodu rodičov využili takpovediac naplno, dosýta sa vyšantili a zabavili. Tí skôr narodení sa medzitým mohli občerstviť čapovaným pivom a kofolou a nasýtiť gulášom, ktorý sa podával vo dvore obecného úradu.

23. augusta 2016

Pánovo povolanie nadovšetko

Marek Hraňo
Rozhovor s vdp. Markom Hraňom, správcom farnosti Terany

Karol Dučák: Otec Marek, začneme náš rozhovor tradičným spôsobom. Môžete sa aspoň stručne predstaviť našim čitateľom?
Marek Hraňo: Volám sa Marek Hraňo, mám tridsaťpäť rokov a pochádzam z dediny Sebedražie pri Prievidzi. Mám jednu mladšiu sestru. Som rímskokatolícky kňaz a pôsobím na území banskobystrickej diecézy. Vysvätený za kňaza som bol 18. júna 2005 a pôsobil som dva roky ako kaplán v Partizánskom a potom tri roky ako kaplán v Detve. Teraz som farským administrátorom v mladej farnosti Terany a členom diecézneho súdu našej diecézy. Momentálne sa pokúšam ukončiť štúdium kánonického práva v Krakove.

22. augusta 2016

Ľudia nie sú veci

Vlado Gregor
Je iste potrebné byť jednoznačný a nepodliehať módnym trendom a nátlakovým akciám. Bezpochyby si treba vážiť svoje tradície, svoj národ a svojich predkov. Zdôrazňuje nám to už Desatoro, prikazujúc ctiť si svojho otca a matku.
Keď pozorne čítame históriu Ježiša Krista, je nám z jeho príbehu jasné, že miloval a uprednostňoval svoj národ. Napriek tomu ho tí ešte pravejší národovci odviedli na popravisko. Videl som to už na príbehu Slovenskej národnej strany, že slovne vyjadrovali lásku k národu, ale kultúra a vzdelanie im zďaleka toľko nehovorili ako „fleky a prachy“. Obávam sa, aby to s terajšími národovcami nedopadlo podobne.

21. augusta 2016

Slovo na nedeľu (30)

On odplatí každému podľa jeho skutkov.
(Rim 2, 6)
Aká práca – taká pláca. Za dobrú prácu si zaslúžime dobrú a spravodlivú odmenu. Toto pravidlo platí v našom živote už od nepamäti. Zvykli sme si na to a považujeme za samozrejmé, že to platí pre všetkých rovnako.
Samozrejme, mnohokrát sme svedkami takých prípadov, keď za dobrú prácu nedostaneme očakávanú odmenu. Alebo – za zle vykonanú prácu dostaneme to, čo si vôbec nezaslúžime. Aj v týchto prípadoch – posúdení práce a jej odmeny – sme svedkami rôznych subjektívnych deformácii. Z týchto krívd potom vzniká u mnohých ľudí zatrpknutie a pocit nedocenenia a oklamania...

20. augusta 2016

Starec a návrat

Ján Maršálek

Havrany za dedinou,
ako čierne bodky za letom,
zvestujú zimu.
Starec svojím skúseným okom
zazrel už z diaľky Vianoce
a večný príbeh dieťaťa.
Obliekol si kabát,
vzal nádeje i spomienky
a nenávratne
vyšiel v ústrety detstvu.

18. augusta 2016

Kostol v Pominovci

Kostol sťatia svätého Jána Krstiteľa v Pominovci je výnimočný, pretože sa zachoval v takmer pôvodnej románskej podobe. Stojí na základoch ešte staršieho kostola, v ktorom podľa ľudového podania kázali aj naši vierozvestovia: sv. Cyril a Metod.