- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. januára 2023

Kristova láska

 

Ilustračná snímka: PriestorNet
Gabriel Németh


Keď sa povie
láska pribitá na kríži,
keď sa večer spomienka
zasekne v prievane,
na lustri hniezdi svetlo
ako opustený vták.

Sedím za stolom
a dávam rozhrešenie
každému slovu.
Poézia sa v tom okamihu
ostrí na hrane.

Bosý Kristus vchádza do Sarajeva.
Bolesť dozrela
na krvavé rany ako réva.
Herodes bije sa pred Ukrižovaným
Božím Synom do pŕs.
Neverí.

Kristus vchádza do Kyjeva.
Už sa všade stmieva.
A on je sám.

Kráča po tŕní.
Trpí za nás.
A je sám.

27. januára 2023

Vďačnosť

 

Ján Grešák
(Písané životom)

Tešila sa, že urobí neveste a vnúčatám radosť. Starostlivo si vo vlaku pridŕžala vedľa seba tašku, len aby sa nedajbože poháre nerozbili. V duchu videla nevestu, ako obdivuje tvrdý slivkový lekvár, ako povie, ďakujem, mama, to ste ma naozaj milo prekvapili.

Nevesta bola naozaj prekvapená, siahla po pohároch, no vzápätí jej navrelo čelo neskrývanou starosťou.

26. januára 2023

Význam kresťanstva v pluralistickej spoločnosti

 

Ilustračná snímka: PriestorNet

Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. pri svojej návšteve Bratislavy v roku 1992 predniesol – ešte ako prefekt Kongregácie pre náuku viery – prednášku s názvom Význam náboženských a etických hodnôt v pluralistickej spoločnosti, ktorá je aktuálna i dnes. Pripomeňme si z nej aspoň niekoľko myšlienok.

Kardinál zdôraznil, že „štát sám nie je zdrojom pravdy ani morálky“, nevyhnutnú mieru poznania pravdy a dobra musí prijať takrečeno zvonka – je dôležité uplatňovať morálny úsudok prameniaci z náboženskej tradície.

Kresťanská viera „poskytuje rozumu základnú štruktúru morálneho usudzovania“, ktorá vedie k jasnosti v otázke spravovania ľudského spoločenstva – bez toho spoločnosť nemôže existovať.

25. januára 2023

24. januára 2023

Vodič

 

Ján Grešák
(Písané životom)

Sedíme v autobuse. Okolo nás sa pohybuje krajinka, zelené pole, biele domy, ľudia. Pred nami sivá stuha cesty. V autobuse panuje pokoj.

Nad predným oknom, z pravej strany, je zrkadlo. Je tam preto, aby vodič videl, čo sa deje vo vnútri. Aby nás videl, nás štyridsiatich cestujúcich, štyridsať ľudí, za ktorých je zodpovedný. Preto má nad sebou zrkadlo. A keďže v zrkadle vidí nás, vidíme aj my jeho.

23. januára 2023

Referendum a kríza demokracie

 

ZÁPISNÍK (3/2023)

Podľa rôznych prieskumov sa 50 až 70  percent obyvateľstva nezaujíma o politiku. V normálnych pomeroch by to veľa neznamenalo, ba dalo by sa to hodnotiť azda aj pozitívne, ale v situácii politickej krízy a spoločenského rozvratu je takéto zistenie alarmujúce. Ľahostajnosť väčšiny ľudí a ich nezáujem o veci verejné utvrdzuje držiteľov moci (a hlavne postavy v pozadí, ktoré majú peniaze a ovládajú masmédiá) v presvedčení, že si môžu dovoliť všetko: klamstvo, falošné sľuby, prekrucovanie práva, amorálnosť, diletantstvo i otvorenú aroganciu a ignorovanie toho, čomu hovoríme národno-štátny záujem.

Referendum, konané 21. januára 2023, nebolo platné pre nízku účasť. Voliči na Slovensku mohli vyjadriť a uplatniť svoj názor, mohli rozhodnúť o spôsobe, ako možno účinnejšie kontrolovať a prípadne odvolať vládu – nielen súčasnú, ale aj ďalšie, nielen teraz, ale aj o rok, o päť či o desať rokov. Voliči však z väčšej časti toto svoje právo nevyužili.

22. januára 2023

Nedeľné slovo (203)

 

Nečakajme na zázraky

Ľudia nepotrebujú našu dokonalosť. Potrebujú náš záujem, našu ľudskosť, ochotu, pomoc. Ľudia potrebujú, aby sme boli sami sebou – bez pretvárky, ale s vôľou meniť sa k lepšiemu.

Niekedy stačí niekoľko slov na to, aby sme pomohli, alebo naopak ublížili. Kresťan túži po lepšom. Niekedy stačí pohľad, úsmev, pozdrav... Nečakajme na zázraky, ony prídu, keď dozreje čas.