19. marca 2019

Spoločenské pohyby


ZÁPISNÍK –  11/2019
Spoločenské pohyby majú svoju logiku a postupnosť. Niektoré etapy a procesy sa nedajú obísť, vynechať alebo preskočiť. Ľudovo povedané, čo si spoločnosť navarila, to musí aj zjesť. Nečakajme preto, že dôjde k nejakému zázračnému zlomu. Každá akcia vyvoláva reakciu a každé rozhodnutie, každý krok – či už v živote jednotlivca, alebo v živote spoločenstva – má svoje dôsledky. Európa už fakticky odvrhla kresťanstvo – a cenu za to bude musieť zaplatiť.
::
Hranice, normy, pravidlá nie sú len na to, aby obmedzovali, ale hlavne na to, aby usmerňovali, regulovali, formovali, teda aby dávali životu potrebnú tvárnosť a poriadok. Absencia hraníc vedie k rozkladu. Bezhraničná sloboda sa rýchlo mení na svojvôľu a anarchiu. A nijako nefiltrovaný príval informácií vedie v konečnom dôsledku k dezorientácii. Dnes sme toho svedkami: nastalo nové babylonské pomätenie.

18. marca 2019

Skutočný víťaz volieb


Po vyhlásení výsledkov prvého kola prezidentských volieb istý analytik vyhlásil, že žiadne prekvapenie sa nekonalo – vyplnili sa predpovede prieskumných agentúr, z tohto hľadiska teda voľby dopadli podľa očakávaní. Áno, znova sa potvrdilo, že (predvolebné) prieskumy verejnej mienky, ak sú robené seriózne, treba brať vážne.
Politici by sa nemali opájať nadšením či poklonkovaním svojho okolia, nemali by sa uzatvárať do akejsi bubliny, v ktorej sú len oni a ich priaznivci, s klapkami na očiach. Aj preto sú zrejme teraz niektorí kandidáti sklamaní, lebo nedokázali reálne zhodnotiť svoje možnosti a svoje želania považovali za skutočnosť.

17. marca 2019

Nedeľné slovo (11)


Vzťah k pravde
Pravdu môžeme hľadať, nachádzať, prijímať i odmietať, ale nemôžeme ju vlastniť. Nemáme právo zasahovať do nej, vedome ju skresľovať či falšovať.
Pravda súvisí s tým podstatným, čo zásadne ovplyvňuje ľudský život. Rozumný človek túži rozpoznať zmysel svojho bytia, neuspokojuje sa s úlomkami, chce ich spojiť do celku, v ktorom sa odrazí túžba po svätosti.

16. marca 2019

Maľujeme si svet


Vlado Javorský

Maľujeme si svet farbami
Aké palety ešte nevideli
Akoby na ruby obrátené
Farby umne prefarbené
Na tvárach spia tiene
Všetkými farbami mazané
Hoc líca si k bitke
Nepriľahli ani nepričuchli
Akoby sme riasam čiernym
Na ligote svetla pridávali
A naopak vo svetle
Čiernej čo ani farba nie je
Večný pokoj dali
Maľujeme si svet na ružovo
A potom nás svet bolí

15. marca 2019

Velikán na pápežskom stolci


Pápež Pius XII. spečatil nevyhnutnosť liturgickej reformy v 20. storočí
Karol Dučák
Pred krátkou dobou Apoštolský stolec oznámil rozhodnutie sprístupniť na jar roku 2020 svoje archívy z čias druhej svetovej vojny a pontifikátu pápeža Pia XII. s cieľom vyzdvihnúť tohto velikána na pápežskom stolci a očistiť jeho nespravodlivo znevažované dobré meno. Dňa 2. 3. 2018 uplynulo 80 rokov od jeho zvolenia za hlavu Cirkvi.
Pius XII. bol jedným z velikánov 20. storočia na pápežskom stolci. Bol to neúnavný reformátor a rozsah jeho reforiem možno len ťažko v krátkosti vymenovať. Navyše zachránil pred istou smrťou státisíce Židov počas druhej svetovej vojny. Židovský teológ a historik Pinchas Lapide odhaduje, že pápež Pius XII. zachránil pred usmrtením nacistami minimálne 700 000 Židov, ale mohlo ich byť dokonca až 860 000 (porov. Senninger, G.: Glaubenszeugen oder Versager? Katholische Kirche und Nationalsozialismus. Fakten-Kritik-Würdigung, s. 219).

14. marca 2019

Pravda o prezidentovi Tisovi

Karol Dučák

Máme tu výročie, ktoré rok čo rok rozdeľuje Slovákov: 14. marca 2019 uplynulo 80 rokov od vyhlásenia samostatného Slovenského štátu, premenovaného o pár mesiacov neskôr na Slovenskú republiku. V čase výročí tejto dejinnej udalosti nepriatelia slovenského národa znovu a znovu častujú urážkami jediného prezidenta prvej Slovenskej republiky a prvého prezidenta Slovákov v histórii vôbec, Dr. Jozefa Tisa, neprávom obviňovaného zo sympatií k nemeckému nacizmu a predovšetkým zo spoluúčasti na likvidácii Židov.
Je príznačné, že kým v minulosti znevažovali Slovenskú republiku 1939–1945 a jej prezidenta, katolíckeho kňaza Dr. Jozefa Tisa, v prvom rade boľševici a ateisti rôzneho razenia, dnes sa k týmto tradičným nepriateľom pridávajú neomarxisti, ktorých predĺženou rukou je slovenský takzvaný mainstream, reprezentovaný takými servilnými plátkami, ako Denník N, SME, či niektorými súkromnými komerčnými televíziami. Aká je pravda? Ako to naozaj bolo s Dr. Jozefom Tisom?

13. marca 2019

Spoločnosť stráca ľudskú tvár


Vy ste soľ zeme... Vy ste svetlo sveta
Ľudovít Košík
Sledujem, ako sa čoraz rýchlejšie v našej krajine vytrácajú z verejného, rodinného i osobného života kresťanské prejavy a postoje. Zdá sa mi, že tento trend prináša čoraz viac problémov, lebo ľudia nedokážu správne žiť, akoby ich to nemal kto učiť. Hlavným záujmom väčšiny sa stávajú materiálne hodnoty, ktoré sa nedarí vždy napĺňať podľa predstáv. Mnohí ľudia žijú len telesne, to duševné a duchovné popierajú alebo odsúvajú, a to im prináša nové problémy, v ktorých sa zamotávajú – často končia tragicky, utápajú sa v alkohole, drogách, dlhoch, nezriadených vzťahoch, v slepých uličkách...
Tento trend sa v našej krajine rozšíril najmä po roku 1989, keď s otvorením hraníc prišli k nám aj mnohé negatívne myšlienky a ľudí oslabených totalitným režimom ľahko zlákali na nesprávne cesty povrchného a prázdneho života. K starým problémom teraz pribúdajú nové a spoločnosť sa stáva neľudskou, barbarskou.