18. januára 2017

Ježišov odkaz pretrvá

Rozhovor s filozofom a publicistom Vladom Gregorom
Vlado Gregor

Ján Maršálek: Pán Gregor, už niekoľko desaťročí sa zamýšľate nad stavom sveta a zmyslom nášho bytia. Veľké témy sa u vás vždy prelínajú s radosťami a starosťami obyčajného človeka, neobchádzate teda ani otázky každodennosti. Ako by ste charakterizovali onen časový úsek, ktorým ste doteraz prešli? Kam smeruje naša spoločnosť? V čom sa meníme a v čom zostávame rovnakí?
Vlado Gregor: Celý problém rozlíšenia pravdy od lži je vlastne v objektívnom posúdení dobra a zla. Niektorí tvrdia, že tieto pojmy sú vždy len vzťahové, teda subjektívne a konkrétne. Na tento rébus narážame od počiatku histórie ľudstva, obrazne povedané od Adama. Markantne tento problém zaznel u zakladateľa západného typu kresťanstva svätého Augustína. Na jeho myšlienkové koncepcie mal veľký vplyv konkrétny spor s konkrétnymi sektármi, ak ma pamäť neklame, volali sa donatisti. Názvy ale naozaj nie sú podstatné, lebo ten spor o majiteľov absolútneho dobra a reči o jasnom poznaní absolútneho zla sú tu od počiatku. Augustín bol naozaj svätý človek a chcel s nimi dobre vychádzať, ale tento druh kacírov zvlášť reálne vystrájal a v záujme akejsi svojej a jedinej pravdy drancoval, mučil a zabíjal. Toľko treba povedať, aby sme túto a podobné situácie mohli objektívne zhodnotiť.

17. januára 2017

Z reality

Milan Kupecký
Bludiskom môže byť aj množstvo smerových tabúľ.
Ľudia nie sú zlí, sú iba horší.
Súčasnosť je učiteľkou matematiky. Učí nás rátať so všetkým.
Treba viac televíznych kanálov. Ibaže pozor na potkanov!
Ovocie je zdravé. Otázne je však, či aj jeho konzument.
Slováci sú národ spevavý. Najmä po záverečnej.
Zbierajme zrnká múdrosti, lebo bez nich sa nedá rozosievať.

16. januára 2017

Výber (2/2017)

Všímame si znamenia čias...
Upozorňujeme na zaujímavé a podnetné články, úvahy, myšlienky...
Na zamyslenie:
„Kresťanskú ideu, ktorá má korene v gréckom myslení a počas stáročí živila celú našu európsku civilizáciu, považujem za niečo, čoho sa nemožno vzdať bez toho, aby sme sa sami nedegradovali.“
(Simone Weilová)

K výročiu Novembra 1989 (priestornet.com)
Jak dlouho ještě…? (duseahvezdy.cz)

15. januára 2017

Slovo na nedeľu (51)

A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov.
(Mt 13, 58)
Z Písma vieme, že Ježiš urobil množstvo rôznych uzdravení, vzkriesení a iných (z nášho pohľadu) nevysvetliteľných zázrakov. Presúval sa po krajine, vysvetľoval Zákon, rozprával rôzne podobenstvá, riešil spory. Šťastní ľudia, ktorých navštívil Pán!
Uznajte, musel to byť mimoriadny zážitok: vidieť ako mŕtvy vychádza z hrobu, alebo slepý začne vidieť, prípadne chromý chodiť... Boli to udalosti, ktoré sa vymykali (a dodnes vymykajú) ľudskému rozumu. Neodkážeme si ich vysvetliť, zbytočne budeme nad nimi rozmýšľať – ako je to možné? – nepochopíme...

14. januára 2017

Hľadanie anjela

(Básne Roberta Hakalu)

Tá úplne prvá
Na počiatku bolo slovo...
... neskôr verš
 – a som si istý, že v tom istom
okamihu vznikla
báseň.

12. januára 2017

Vnímanie času

Naše vnímanie času je ovplyvnené viacerými objektívnymi i subjektívnymi faktormi. Keď sa nenaučíme s časom dobre hospodáriť, keď budeme podliehať nervozite a pocitu, že nám všetko akosi uniká, dostaneme sa do bludného kruhu, z ktorého je ťažké dostať sa von.
Ako možno eliminovať časový stres? Azda najdôležitejšie je mať ujasnenú hierarchiu hodnôt. Nemôžeme spraviť všetko, musíme niečo aj odložiť a niečo odmietnuť. Využívať čas efektívnejšie a nevenovať sa zbytočnostiam, ale zároveň prejavovať veľkorysosť, ak ide o veci dôležité.

11. januára 2017

Lügen vom Konzil, die keinem helfen

Karol Dučák

Kürzlich erschien im Internet der Artikel Why Liturgy Really is the Key to Everything (Warum Liturgie wirklich der Schlüssel zu Allem ist). (Skojec S. Why Liturgy Really is the Key to Everything. In: One Peter Five. Nachzulesen hier: onepeterfive.com)
Autor dieses Artikels ist Steve Skojec, der sich im bennanten Artikel zur Problematik der Liturgie äußert. Sicherlich kann man dem Autor seine Ansichten nicht nehmen, solange er die Wahrheit sagt. Aber wenn er eine Lüge verkündet, ist es notwendig, jede Verdrehung der Fakten kompromisslos anzuprangern.

10. januára 2017

Zopár aforizmov

Milan Kupecký
Dnes by Ábela nezabil Kain, ale kokaín.
Keď poviem viac-menej, vždy je to menej ako viac.
Poznáme aj samoúnosy. Unášanie sa mocou.
Dnes už krstíme viac albumov ako detí.
Čo sa v mladosti naučíš, na starosť ti zoberie skleróza.
Všetko je naopak. Východisko z problémov hľadáme na Západe.

9. januára 2017

Výber (1/2017)

Všímame si znamenia čias...
Upozorňujeme na zaujímavé a podnetné články, úvahy, myšlienky...
Na zamyslenie:
„Boh každému človeku prikázal žiť v tej krajine a uprostred toho národa, kde sa narodil.“
(Alexander Solženicyn)