29. septembra 2020

Výzva na rešpektovanie náboženských práv

 

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, členovia vlády Slovenskej republiky, predstavitelia verejného života,

právo na slobodné vyznávanie a praktizovanie náboženstva patrí k základným ľudským právam. Potvrdzujú to viaceré medzinárodné právne dokumenty a hovorí o tom aj Ústava Slovenskej republiky (v článku 24): „Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní.“

28. septembra 2020

Dva póly života

 

ZÁPISNÍK (38–39/2020)

Hádam nikto nepochybuje o tom, že ľudia minulosti, na rozdiel od nás, žili v spätosti s prírodou. Nebolo to len čosi vynútené. Príroda – a osobitne zem (pôda, lúky, pastviny) – poskytovala stabilitu, aj stabilitu vzťahov, rodiny, domova. Život bol usmerňovaný jasnými pravidlami, ktoré sa tvorili stáročia a menili sa iba pozvoľne, takmer nebadane.

Ľudia dýchali, pracovali a odpočívali, modlili sa v rytme ročných období a liturgických slávení. Pastieri, roľníci i remeselníci vedeli, že obživu im dáva zem – mali k nej priam sakrálny vzťah. Dorábanie každodenného chleba si vyžadovalo tvrdú prácu, poctivosť i Božiu pomoc. Bolo hriechom vyvracať to.

27. septembra 2020

Nedeľné slovo (91)

 

O pokore

Človek si musí uvedomiť svoju slabosť, nedokonalosť a ohraničenosť, aby mohol rásť. Musí si uvedomiť aj svoju hriešnosť, pričom toto vedomie nemá prerásť do neproduktívneho obviňovania alebo popierania či znevažovania samého seba.

Pokora je uznanie pravdy o sebe, uznanie a prijatie pravdivého obrazu vlastného ja – v zrkadle svedomia a Božích prikázaní.

26. septembra 2020

Rafael Černý SDB

 

Ľudovít Košík
Kňaz, salezián, hudobník, pedagóg, prekladateľ Rafael Černý sa narodil 26. septembra 1924 v Sobotišti na Záhorí v rodine Jána a Alojzie, rod. Mullerovej. Základné vzdelanie získal v rodnej obci.  V roku 1937 v Šaštíne začal študovať gymnázium, kde  využívali predstavení jeho spev na oživovanie bohoslužieb a na spestrenie verejných vystúpení. Pôsobil aj v operete dona Jozefa Strečanského Kaplnka v lese a v SND, kde hral a spieval hlavnú úlohu v operete Podivná socha od dona Strečanského. V roku 1941 vstúpil po absolvovaní piatej triedy gymnázia vo Svätom Beňadiku k saleziánom, kde v auguste 1942 zložil prvé rehoľné sľuby. Zmaturoval v roku 1945 v Trnave, pedagogickú prax vykonával v rokoch 1945–46 v Žiline, kde pôsobil ako organista a dirigent orchestra a potom v Trnave ako dirigent spevokolu.

25. septembra 2020

Cyrilometodská tradícia v Bielorusku

 

Národná knižnica v Minsku

Svätý Pavol, apoštol národov, autor okrem svojich listov aj prvej správy o vzkriesení Pána Ježiša Krista, sa na svojich cestách zastavil aj v Troade, na brehu prielivu, ktorý oddeľuje Áziu od Európy. Tam mal sen, kde ho jeden Macedónčan volal do Macedónska: „»Prejdi do Macedónska a pomôž nám!« Hneď, ako mal toto videnie, usilovali sme sa odísť do Macedónska, presvedčení, že nás Boh volá zaniesť tam Dobrú zvesť.“ (Poznámka pod článkom 1)

Myslím si, že smelo môžeme povedať, že misia Solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda smerovaná do Európy bola inšpirovaná práve svätým apoštolom Pavlom.

24. septembra 2020

Polrok súčasnej vládnej koalície

 

Kresba: Andrej Mišanek

V týchto septembrových dňoch uplynul polrok, teda jedna osmina volebného obdobia,  vládnej koalície, ktorá vzišla z volieb konaných 29. februára. Toto obdobie bolo poznamenané hrozbou svetovej vírusovej pandémie a mnohými obmedzujúcimi až šikanujúcimi opatreniami, ktoré majú zabrániť jej šíreniu.

Zverejnené prieskumy volebných preferencií naznačujú postupnú stratu voličskej obľuby osoby i strany súčasného premiéra. Na výkon moci možno mať rozličné názory, ale moje presvedčenie je, že ten súčasný je možné v krátkosti označiť slovom „nezodpovedný“.

23. septembra 2020

Otvorený list podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva SR Richardovi Sulíkovi


Vážený pán podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík,

ako slovenského katolíka ma mimoriadne znepokojuje Vaše likvidačné ťaženie proti Katolíckej cirkvi a voči kresťanským cirkvám vôbec. Ako neoliberál ste sa nikdy netajili svojím militantným ateizmom a snahou „odstrihnúť“ Slovensko od jeho kresťanských koreňov. Verejne ste podporili právo na eutanáziu, registrované partnerstvá homosexuálov, energicky ste bojovali proti voľným nedeliam, pokúšali ste sa presadiť zníženie počtu štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, ktoré boli zároveň cirkevnými sviatkami, atď.

21. septembra 2020

Človek ako boh (peklo na zemi)

 

Ilustrácia: Andrej Mišanek

Na obzore sa črtá nová totalita. Ešte síce nie je zjavná jej presná podoba, ale v obrysoch je už viditeľná. Prichádza akoby z diaľky, prejavuje sa postupne a možno povedať nenápadne – nepredstavuje sa totiž ako totalita, naopak, snaží sa ukázať peknú tvár, pretvaruje sa, pravé úmysly skrýva. Napokon, každá ideológia, aj tá najzvrhlejšia, sa rada prikrýva hávom dobrých zámerov a ušľachtilých cieľov, aby oklamala ľudí a získala moc, až potom odhalí svoje vnútro.

Donedávna sa javilo ako najpravdepodobnejšie, že dominantným znakom novej totality bude zneužívanie agendy ľudských práv, no s nástupom takzvanej koronakrízy sa tlačí do popredia iný aspekt – agenda ochrany zdravia, zaštiťovaná „vedeckosťou“ a „odbornosťou“. Boj s vírusom sa stáva bojom so všetkou „hnusobou“, s domnelým tmárstvom a zaostalosťou, vníma sa ako boj za pokrok. Nebudeme ďaleko od pravdy, keď povieme, že súčasný „boj proti pandémii“ nesie isté znaky eugeniky (chceme mať zdravú populáciu, chceme vakcíny a lieky, ktoré nám zabezpečia dlhovekosť, chceme zvíťaziť nad každou chorobou!).