- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. apríla 2024

Krása je v inom

 

Ilustrácia: Ján Maršálek
Teofil Klas


Krása je v inom.
Nie v tom, čo očakávam,
ale v tom, čo ma čaká.

Za netušenie vďaka!
Dáva stop svojským právam
tep s Božím spinom.

(Bratislava 17. apríla 2024)

19. apríla 2024

František Mikloško obhajuje neobhájiteľné

 

Karol Dučák

Pred druhým kolom prezidentských volieb na Slovensku sa zakladatelia KDH vo svojom vyhlásení z 3. apríla 2024 verejne dištancovali od súčasného vedenia tejto dnes „progresívno-kresťanskej strany“, ktorá sa vo svojej politickej línii úplne „odstrihla“ od svojich kresťanských koreňov a pridala sa otvorene na stranu progresívcov a liberálov.

Vo vyhlásení sa okrem iného píše: „Neschopnosť postaviť vlastného kresťanského prezidentského kandidáta, ktorý by reprezentoval všetkých kresťanov, a podpora liberála Ivana Korčoka je do očí bijúcou ukážkou krízy, v ktorej sa KDH dlhodobo nachádza. Rovnako aj opätovné postavenie liberála Ivana Štefanca na kandidátku KDH do európskeho parlamentu... Vyzývame všetkých kresťanov, ktorí odmietajú negáciu tradičných a životom overených kresťanských hodnôt, útoky na rodinu a slovenskú štátnosť, aby sa nedali pomýliť postojmi KDH a v žiadnom prípade nepodporili voľbu Ivana Korčoka za prezidenta Slovenskej republiky“ (postoj.sk). Vyhlásenie podpísali: Ján Čarnogurský, Ján Klepáč, Viliam Oberhauser, Ivan Tirpák, Anton Andráš, Jozef Kuzma, Gabriel Smatana a Ján Kubiš.

18. apríla 2024

Duchovná rukoväť kardinála Saraha (3)

 

Kniha kardinála Roberta Saraha s názvom Katechizmus duchovného života (slovenské vydanie: Bratislava, Lúč, 2023) nie je a ani nechce byť náhradou oficiálneho Katechizmu Katolíckej cirkvi, je osobnou príručkou, v určitom zmysle učebnicou náboženstva, poučnou a povzbudivou katechézou Božieho služobníka o bohatstve a hĺbke kresťanskej viery... Na pokračovanie čerpáme z tohto pozoruhodného a prínosného diela, približujeme si niektoré myšlienky, rady či odporúčania v ňom obsiahnuté.

Liturgia

Kardinál Sarah pripomína dôležitosť dôstojného slávenia liturgie. Poukazuje i na nešváry v bohoslužobnej praxi. Je neprípustné robiť zo svätej omše akési kultúrno-spoločenské podujatie či predstavenie: „Nedbanlivosť v Božom kulte, improvizácia či úsilie o vlastný kreatívny vklad v rítoch vedú k znižovaniu významu a desakralizácii...“ Oproti tomu dobre slávená liturgia je prameňom posvätenia. S tým súvisí úcta k priestoru svätyne, k oltáru – obetnému stolu i k bohoslužobným predmetom.

17. apríla 2024

S prezidentom Tisom

 

František Vnuk (zost.): Noc pred popravou

Bytča, Slovenský dejepisný spolok, 2023


„V piatok 18. apríla o 5.30 hod. bol vykonaný trest smrti povrazom nad Dr. Jozefom Tisom, ktorého odsúdil Národný súd v Bratislave... Vo štvrtok oznámili Dr. Tisovi rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o milosť. Dr. Tiso prijal správu pokojne... Odsúdený nespal celú noc, ktorú strávil v prítomnosti kňaza kapucínskeho rádu a modlil sa s ním...“ (Denník Čas, vydanie z 20. apríla 1947)

Oným „kňazom kapucínskeho rádu“, ktorý sprevádzal prezidenta Tisa v posledných hodinách jeho pozemského života, bol vtedy mladý dvadsaťosem ročný páter Hilár Párik, OFMCap (1918–1977). Zvláštna súhra okolností ho priviedla k tejto úlohe. Stal sa prezidentovým posledným spovedníkom, duchovným sprievodcom i svedkom jeho odchodu do večnosti.

16. apríla 2024

Teória relativity

 

Tomáš Turner

Vážne

Väčšina z nás
je jednou nohou v hrobe,
niektorí dokonca oboma:
hrobári.

 

Pozor!

Chcel by ťa postavil na váhu skôr,
ako by si ťa začal vážiť!

 

Životná múdrosť

Vždy je lepšie byť pripečený
ako upálený.

15. apríla 2024

Ozveny času

 

ZÁPISNÍK je súčasťou PriestorNetu už pomerne dlho – všeličo sa v ňom nazbieralo a niečo z toho, nazdávam sa, stojí za opätovné pripomenutie. V tomto roku preto nepíšem nové časti, ale vyberám z tých, ktoré boli publikované v rokoch 2014 až 2023.

::

O doslova hlúpej popletenosti veľkej časti obyvateľstva – a osobitne novinárov – vypovedá „emócia“, šírená aj v niektorých takzvane konzervatívnych (a kresťanských!) kruhoch, podľa ktorej „voliť sympatickú a kultivovanú Zuzanu je jednoducho cool“... Keby nám tak niekto sympatický a kultivovaný povedal, aby sme skočili do studne, tak skočíme? Hľadáme pravdu, alebo nám stačí slušnosť? Pretože slušnosť môže byť len maskou.

14. apríla 2024

Nedeľné slovo (265)

 

Zachovávať prikázania

„Podľa toho vieme, že sme Ježiša Krista poznali, ak zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí: "Poznám ho," a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy. Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá.“ (1 Jn 2, 3–5)

Zachovávať prikázania. Čo to znamená? Rešpektovať, dodržiavať, napĺňať Zákon. Boží Zákon, v ktorom litera nie je v rozpore s duchom a pravdou.