21. júna 2018

Klamanie jazykom

Vlado Javorský

(Slovenčina, na slovíčko...)
V mediálnom priestore sa čoraz častejšie používajú slovné spojenia, ktoré vo svojej podstate sú alebo neúplné, nepresné, alebo obsahom zavádzajúce. Čitateľ či poslucháč tak dostáva do povedomia skreslené informácie. Príkladov je viacero. Za absolútny paškvil považujem slovné spojenie „nežná revolúcia“. Je to mediálna absurdnosť, lebo pri skúmaní histórie narazíme na pojem „revolúcia“ iba v súvislosti s krvavými zrážkami. Revolúcie sú krvavé... A opäť, pri nahliadnutí do dejín objavíme i zmeny v spoločenskom systéme bez krviprelievania – prebraním moci istou skupinou obyvateľov – pod pojmom „puč“. Vo veľa prípadoch o krvi ani zmienky.
Už sme sa poučili, že akákoľvek forma prebratia moci sa skôr či neskôr premení v totalitu. Za príkladmi nemusíme chodiť ďaleko, už sa nás totalitný stav spoločnosti bytostne dotýka. Občanov súčasnosť sklamala, lebo po tzv. „Nežnej“ očakávala od budúcnosti niečo celkom odlišné.

20. júna 2018

Začať s pokáním


Ak sa prestaneme pozerať pravde rovno do očí, určite sa to s nami dobre neskončí...
Vlado Gregor
S odkazom Ježiša Krista, teda s kresťanstvom, sa v poslednom čase zrýchlene deje niečo nepekné a nevkusné. Dostalo sa mi v krátkom čase do rúk niekoľko zaujímavých textov s príslušnou faktografiou. Ide o tvorbu dona Luigiho Villu (1918–2012), o ktorom katolícky svet takmer nič nevie – a mal by. To, čo tvrdí on, opisuje aj protestant Erich Brüning v knihe Cudzí agent, kde takisto zhromažďuje fakty o rozklade kresťanstva zvnútra. Títo dvaja autori sa vzájomne a nezávisle potvrdzujú (a už v Starom zákone sa píše, že svedectvo dvoch nezávislých svedkov je asi pravdivé…).

19. júna 2018

Žiť v Cirkvi, pre Cirkev a s Cirkvou, alebo žiť z Cirkvi?

Ilustračná snímka: PriestorNet

V súčasnom svete, aspoň v našich krajoch, môžeme badať kvantitatívny i kvalitatívny úpadok Cirkvi, zapríčinený iste aj tým, že ľudia si chcú žiť podľa vlastných predstáv a Božie požiadavky odsúvajú, opúšťajú a niektorí celkom zavrhujú (a tým si komplikujú život vlastný i spoločenský). Napriek Ježišovmu prísľubu, že Cirkev brány pekelné nepremôžu (porov. Mt 16, 18), nie je možné súčasné problémy Cirkvi prehliadať a podceňovať.
Cirkev popri svojej božskej stránke má aj stránku ľudskú, jej vedenie tu na zemi je zverené do ľudských rúk, a táto jej ľudská stránka niekedy môže zlyhávať. Niektorí z tých, ktorým bolo zverené správcovstvo, si z toho urobili takpovediac svoj džob a namiesto služby pre Cirkev a jej budovanie si ju prispôsobujú tak, aby vyhovovala ich predstavám – biblické zásady rozrieďujú či spochybňujú, chcú sa zapáčiť akousi falošnou ľudskosťou, ospravedlňujú zanedbanie Božích príkazov novou dobou, ktorej sa treba prispôsobiť, chcú mať z Cirkvi výhody, pretože jej bohatstvo nahromadené počas dvoch tisícročí je skutočne veľké...

18. júna 2018

Výber (24/2018)

Všímame si znamenia čias...
Upozorňujeme na zaujímavé a podnetné články, úvahy, myšlienky...
Na zamyslenie:
„Keby nám Boh dával takých učiteľov, o ktorých by sme s istotou vedeli, že ich on poslal, tak by sme ich určite s radosťou poslúchali. Ale my máme takých učiteľov. Sú nimi núdza a každé nešťastie, ktoré sa nám v živote prihodilo.“
(Blaise Pascal)

Bez pokory to nepôjde (priestornet.com)

17. júna 2018

Slovo na nedeľu (123)


On je kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, a on sa stal kameňom uholným.
(Sk 4, 11)
Vedieť rozpoznať dôležitosť úlohy, ktorú v sebe nesie každý z nás. Nie je to jednoduché. Ľudia z rôznych dôvodov nedokážu rozpoznať jedinečnosť. Obyčajne sa uspokoja so svojím prvotným, mnohokrát povrchným, vyhodnotením, ktoré býva dosť zavádzajúce, alebo úplne chybné.
Môže za to nevedomosť alebo neschopnosť rozlíšenia a vyhodnotenia všetkých znakov, ktoré niektorého jedinca sprevádzajú. Boja sa uznať to, čo presahuje ich možnosť vnímania. Nechcú prijať zmeny, ktoré narúšajú ich zažitý stereotyp, na ktorý boli rokmi zvyknutí. Takže sa nečudujme, že sa dopúšťajú množstva omylov.

15. júna 2018

Nikdy nie je neskoro

Milan Kupecký

Z niektorých vecí sa nestrieľa. Iba z ich autorov.
::
Pomsta je vraj sladká. Môže mať však aj horkú príchuť.
::
Kto do teba kameňom, ten má u teba po chlebe.
::
Nikdy nie je neskoro. Treba však prísť včas.

14. júna 2018

Ochrana života a vierolomnosť politikov

Ilustračná snímka: PriestorNet

V Národnej rade Slovenskej republiky sa včera (13. júna) rozhodovalo o návrhu zákona sprísňujúceho povoľovanie interrupcií. Tento návrh skupiny poslancov za Ľudovú stranu Naše Slovensko – z kresťanského hľadiska jednoznačne dobrý – rozprúdil verejnú diskusiu (na pôde parlamentu aj inde), v rámci ktorej sa znova ukázala perfídnosť viacerých „štandardných“ politikov. Znova sa našli kresťania zrádzajúci princípy kresťanskej viery. Žiaľ, i tentoraz zvíťazili sily tohto sveta a „politická korektnosť“ nad pravdou a zdravým rozumom.
Návrh zákona bol v Národnej rade napokon zamietnutý bez priameho hlasovania o merite veci. Stačilo na to schválenie procedurálneho návrhu poslanca Juraja Blanára (SMER), aby sa nepokračovalo v jeho prerokovávaní!