21. februára 2018

Film

Robert Hakala
„Na tomto svete nič nie je zadarmo. Iba Božia milosť.“ Tento citát som si prečítal, keď som začal v televízii pozerať film. Prekvapil ma. Svojou múdrosťou a tým, v akom filme som ho našiel. Môžete hádať, myslím, že neuhádnete. Nie, nebol to jeden z mnohých filmov s biblickou tematikou ani nejaký náučný film... Nebudem vás napínať – tento citát (motto) bol uvedený v americkom westerne! (Skutočná guráž, 2010).
Prekvapilo vás to? Mňa poriadne. Musím skonštatovať, že film nebol zlý, mal zaujímavý dej – zabili muža, otca mladého dievčaťa, ktoré sa rozhodlo, že nájde vrahov a potrestá ich. Po celý čas, keď som film sledoval, rozmýšľal som nad tým citátom. Jednoduchým,  múdrym a – pravdivým.

20. februára 2018

Ján Havlík – proces blahorečenia

Pravda nás oslobodí

Nad knižným rozhovorom s pátrom Šebastiánom Labom SJ

Peter Sokolovič: Premiéro mal predsa pravdu
Bratislava, Post Scriptum, 2014
Páter Šebastián Labo SJ, známy kazateľ, publicista a spisovateľ, sa narodil 19. júna 1931 vo Valaskej Belej. Po maturite študoval archívnictvo a historické vedy. V rokoch 1956 až 1963 pracoval v bratislavskom Štátnom slovenskom ústrednom archíve. Ako píše Ján Košiar v úvode publikácie, Šebastián bol v tamojšom pracovnom kolektíve pre svoju veselú povahu veľmi obľúbený a navyše mal dobrý prehľad o svetovej politickej situácii, takže mu prischla prezývka Premiéro (použitá i v názve knihy).

19. februára 2018

Alergia na včelí jed

Jozef Nemčok
Tento príbeh nech je varovným signálom pre ľudí, ktorí sú alergickí na včelie žihadlá: Bol čas prázdnin a moje dve dcérky si chceli krátiť zunovaný čas. Rozhodli sa okopať vinohrad s ušľachtilými odrodami. Medzi tými štyristo koreňmi bolo niekoľko odrôd, z ktorých sa koncom augusta bolo možné „nazobať“ čerstvého hrozna.
Čo nik  nechcel, v poslednom terasovom rade jedna včela zatúlaná na sladkom strapci sala sladkú šťavu. Bola to náhoda, že sa jej dcéra dotkla. Včela ju uštipla na ruku. Trvalo pár sekúnd a dcéra začala mať závraty, bolesti. Práve som sa vrátil autom z práce, tak som im išiel pomáhať dokopať vinohrad. A to bolo jediné šťastie, že som tam došiel práve autom. Bolo to akési Božie vnuknutie, ktoré mi akoby šepkalo: „Choď sa pozrieť do tej vinice, či je všetko v poriadku.“

Výber (7/2018)

Všímame si znamenia čias...
Upozorňujeme na zaujímavé a podnetné články, úvahy, myšlienky...
Na zamyslenie:
„Za užitočné nikdy nepokladaj to, čo by ťa niekedy prinútilo porušiť vernosť, spreneveriť sa cnosti, zanevrieť na niekoho, podozrievať ho alebo preklínať, pretvarovať sa alebo zatúžiť po niečom, čo potrebuje steny a záclony! Konaj svoju prácu, ale nie ako úbožiak alebo akoby si chcel zožať súcit či obdiv, no chci skôr jedno jediné: rozvíjať alebo aj zastavovať svoju činnosť podľa toho, ako to požaduje všeobecný úžitok.“
(Markus Aurélius)

Zmysel kresťanskej viery (priestornet.com)

18. februára 2018

Nová Európa

(Satirikon Andreja Mišanka)

Slovo na nedeľu (106)

Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša.
(Jn 19, 16)
Vieme, že Pilát nebol naklonený tomu, aby dal Ježiša ukrižovať. Môžeme napísať – bol k tomu dotlačený mužmi zákona a fanatickým davom. Nakoniec sa podvolil a urobil to, čo vošlo do histórie a nikdy sa už nebude opakovať. Ukrižovanie Božieho Syna.
Ten, ktorý priniesol lásku, za odmenu dostáva nenávisť, pohŕdanie a – smrť na kríži. 
Pilát si umyl ruky, farizeji sú spokojní... Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho Matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel Matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ (Jn 19, 25–26).

17. februára 2018

Františkán Rajmund Juraj Szentgyorgyi

Ľudovít Košík
Rajmund Juraj Szentgyorgyi sa narodil v roku 1704 v Uníne a po absolvovaní gymnázia vstúpil 9. novembra 1723 vo Sv. Kataríne do františkánskej rehole. Dostal rehoľné meno Urban, ktoré si po ročnom noviciáte zmenil na Rajmund. Teológiu študoval pravdepodobne v rokoch 1724–29 v Trnave. Za kňaza bol vysvätený 19. septembra 1729. Pôsobil vo viacerých kláštoroch mariánskej provincie Bratislava, Trnava, Nové Zámky, ako kazateľ a lektor teológie.
V rokoch 1753–56 zastával funkciu provinciála mariánskej provincie v Bratislave, v r. 1754 generálneho vizitátora františkánskych konventov v Bulharsku. V roku 1756 sa zúčastnil na františkánskej generálnej kapitule v španielskej Murcii. Napísal o tom podrobný Diarium itineris Murciani in Hispanias – Denník z cesty do Murcie v Španielsku.