25. mája 2016

Renesancia zdravého rozumu

Vlado Gregor
Páči sa Svätému Duchu toľko zbytočného vzruchu?
Čo povedať k súčasnému stavu Cirkvi na Slovensku? Modernejší teológovia kritizujú adorácie a pritom sami na svojich fórach adorujú arcibiskupa Bezáka, pápeža Františka a nemeckých teológov – a ak ich niekto neadoruje presne tak ako oni, zakážu mu tam chodiť. Ako sa vôbec odvážia hovoriť o otvorenosti a tolerantnosti? Čo sa týka stavu celosvetovej Cirkvi, mám silný pocit, že ak odbúrame z kresťanstva Tajomstvo a znehodnotíme vnímanie sviatostí, neostane nám nič, ale vôbec nič...
Možno sa vám zdajú moje poplachy apokalyptické, ale ak sa zamyslíme nad dejinami Cirkvi, balansuje na hranici apokalypsy takmer neustále a vôbec sa nedivím Kristovým obavám, či ešte nájde vieru na zemi pri svojom druhom príchode. Myslím, je nad slnko jasnejšie, že sa rafinovane, takpovediac salámovou metódou a nesmierne tvrdo presadzuje akési celosvetové synkretické náboženstvo, vyznanie bez soli, chute a vône...

24. mája 2016

Zápas o trvalé hodnoty

Ľudovít Košík
Na internetovom portáli Postoj.sk som si so záujmom v minulých dňoch prečítal rozsiahlu  prednášku s názvom Ako liberalizmus zabil pravdu, od českého kňaza, profesora Petra Piťhu, prednesenú na univerzite v Trnave. Autor sa v nej zamýšľa nad príčinami súčasnej krízy v Európe. Celkom sa s ňou stotožňujem a oceňujem snahu nazvať problémy pravým menom a pátrať a odhaľovať ich príčiny a ponúkať riešenie.
Sme svedkami prebiehajúceho zápasu medzi liberalizmom a konzervativizmom, ktorý  zasahuje všetky sféry života, či spoločenského, náboženského, politického – a presahuje aj do menších spoločenstiev, ako obcí, farností,  ba i do rodín.

23. mája 2016

Čo vieme o Ježišovi?

Na margo problematickej monografie H. Carpentera

Humphrey Carpenter: Ježíš
Praha, Odeon, 1994
O Ježišovi Nazaretskom boli napísané tisíce úvah, článkov, kníh, monografií (Paul Johnson uvádza, že len v angličtine dnes existuje viac než sto tisíc vytlačených Ježišových životopisov: Ježíš; Brno, Barrister & Principal, 2012). Nezachoval sa nám však žiaden text, ktorý by napísal on sám – v evanjeliu je zaznamenané, že písal do piesku, napriek tomu sa jeho slová nestratili  v temnote minulosti, nezmyla ich zábudlivosť ani nežičlivosť, neprekryli ich reči ani pravých, ani falošných  vykladačov; Ježišove slová žiaria už dve tisícročia a osvetľujú život miliónov ľudí na celom svete.

22. mája 2016

Slovo na nedeľu (17)

Keď sa tešíš, otváraš srdcia; keď nariekaš, zatváraš ich. Boh je Bohom radosti. Radosť je teda pravým postojom nábožného človeka.
(Svätý František Saleský)
Kráčaš mestom a stretávaš množstvo cudzích ľudí. Prejdete okolo seba bez povšimnutia. Krátke pohľady na tvár, len tak očkom. Žiadne emócie. Nič, strnulosť pohľadu. Nezáujem. Zamračená tvár. Každý sa staráme o seba. Nepotrebujeme nikoho. Vystačíme si sami.
Prídeš do kostola, zväčša sa opakuje to isté. Vážne tváre, ako pred popravou. Kde sa podela radosť? Kam sa stratil úsmev? Prečo máme zachmúrenú tvár? Prečo naše oči nežiaria šťastím? Prečo nedokážeme venovať úsmev aj cudziemu?

20. mája 2016

Paradoxy dejín

Vlado Gregor
Je náročné obhajovať prežitie malého národa a takisto vedieť v ňom vzbudiť pocit ľudskej dôstojnosti. Štúrovskí básnici vzdychali: „Idú roky zo sta do sta, zem cudzinou nám zarostá. Kto slovenskej pravde žije, pekelná ho krivda bije.“ Čím je národ menší a slabší, tým potrebuje silnejšiu vieru v seba a v zmysel svojej existencie. Vidíme to nakoniec aj u Čechov a Maďarov, ktorí sú od nás početnejší, ale takisto sú to entity odsúdené na existenciu medzi omnoho väčšími spoločenstvami.

19. mája 2016

Za priateľské ovzdušie!

Životné prostredie očami humoristov Milana Kupeckého a Vlada Pavlíka

Hviezdoslav dnes: Ó, pozdravujem vás, vyrúbané lesy, hory! Z tej duše pozdravujem vás...
Som za priateľské ovzdušie. Nie je v ňom smog.
Láska vraj hory prenáša! Aspoň ich nestihneme vyrúbať.
Obdivujem cestárov a hrobárov. Robia denne dieru do sveta.
Ryba smrdí od hlavy. V našich riekach celá.
Ak to takto pôjde ďalej, životné prostredie zaženieme do krajnosti.

18. mája 2016

Umieranie nášho sveta

Ľudovít Košík
Systematický rozklad rodiny i Cirkvi nikomu šťastie neprinesie a nikoho neobohatí, ale všetkých ešte viac ochudobní a skomplikuje naše vzťahy a náš život...
Kňaz Marián Kuffa v jednom zo svojich príhovorov povedal: „Pozdvihni autoritu Bohu a Boh ju dvihne tebe.“ Dnes sme svedkami častého spochybňovania Božej autority, ale zároveň by sme chceli, aby bola plne rešpektovaná autorita človeka. Čím viac to zdôrazňujeme a čím viacej túžime po ľudskej spravodlivosti, tým menej to platí. Čím viac chceme byť ľudskí, etickejší, demokratickejší, na ľudských základoch, s vylúčením Boha zo života osobného, rodinného aj spoločenského, tým viac budeme neľudskí, barbarskí, tyranskí. Súčasná situácia vo svete aj u nás to len potvrdzuje. Múdry sa dokáže poučiť a hlúpy zomrie vo svojej hlúposti.

17. mája 2016

Obrázky dneška

4. 5. 2016
Poukážem na jeden aspekt fungovania spravodajstva. Z ranných správ slovenského rozhlasu som sa dozvedel, že na bruselskom letisku, ktoré bolo nedávno terčom teroristického útoku, končia s kontrolami všetkých prichádzajúcich – kontroly sa budú vykonávať už len výberovo, podľa takzvanej profilácie, čo znamená, že bezpečnostná služba sa zameria hlavne na ľudí arabského pôvodu.
V poludňajších správach už hovorili inak: profilácia vraj nebude založená na etnickom ani náboženskom princípe.