1. decembra 2020

Jeseň v andrássyovskom parku mesta Trebišov

 
Foto: Robert Hakala

Mestský park v Trebišove sa rozprestiera na ploche 62 hektárov v okolí rozľahlého komplexu kaštieľa Andrássyovcov. Je najväčším, taxonomicky bohatým a najcennejším parkom v strednej Európe. Prvé písomné zmienky o jeho úpravách sú z konca 18. storočia. Veľké zásluhy na rozvoji parku sa pripisujú významnému politikovi, štátnikovi a zemepánovi grófovi Andrássymu. Jeho pričinením bol park v anglickom štýle udržiavaný, boli v ňom fontány, jazierko, antické sochy, akváriá či starostlivo strihané dreviny.

Medzi najcennejšie chránené kultúrne pamiatky v tomto historickom parku patrí mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho v neogotickom štýle, v ktorom je gróf Július Andrássy pochovaný aj s manželkou Katarínou a ich synom Teodorom Andrássym. Súčasťou interiéru mauzólea bol aj obraz M. Munkácsyho Plačky pod krížom, ktorý sa teraz nachádza v Maďarskej národnej galérii v Budapešti.

30. novembra 2020

O umení

 

ZÁPISNÍK (48/2020)

Umenie je určené na to, aby pozdvihovalo slabých, aby otváralo oči nevidiacim, aby viedlo človeka vždy k tomu krajšiemu, lepšiemu a pravdivejšiemu pólu života. Nestačí teda zahrávanie sa s pocitmi, vyvolávanie emócií, napodobňovanie pochybných vzorov. A celkom neprípustné sú prázdne formy, falošné koncepcie a špekulácie, ktorých cieľom je zarobiť a získať akúsi slávu.

29. novembra 2020

Nedeľné slovo (100)

 

Ide o veľa

Modlitba, práca, štúdium napĺňajú a posväcujú život. Vo vzájomnej prepojenosti tvoria ušľachtilý celok. Žiaľ, sú ľudia, ktorí sa týmto činnostiam vyhýbajú. Čo ich teda formuje?

Modlitba a práca sa nevylučujú, ale vzájomne dopĺňajú, čo je ešte zvýraznené štúdiom, čítaním, prijímaním užitočných poznatkov.

28. novembra 2020

Ako vtáky

 

Robert Hakala
Robert Hakala

Rád počúvam štebot vtáčikov.
Je to pekná odmena
za moju starostlivosť v zime.
Takto vyjadrujú svoju vďaku.
Počúvam,
tóny chytám do dlaní,
cítim teplo...

Nie všetky vtáky
odlietajú od nás.
Niektoré zostávajú.
Verné, vytrvalé.
Podobajú sa nám
ľuďom.

Aj niektorí z nás
odletia za lepším.
Iní zostávajú.
Sú verní a trpia.
Spolu s nimi.

27. novembra 2020

Spoločnosť bez svetla


(O súmraku našej kultúry a civilizácie)

Hľadáte odpovede na najzávažnejšie otázky súčasnosti? Potom vás môže zaujať kniha, ktorá ponúka nekonformný pohľad na stav spoločnosti očami skúseného spisovateľa a publicistu.

Esejisticky napísaný text je hodnotovo ukotvený v kresťanskom myšlienkovom prostredí, vníma teda tradíciu a kontinuitu ako nevyhnutný predpoklad zdravého vývoja ľudského spoločenstva. Takto „konzervatívne“ nastavené kritériá sa dnes intenzívne konfrontujú s úkazmi a trendmi, ktoré v mnohých vyvolávajú legitímne obavy o osud našej civilizácie. Autor ich vecne a priamo pomenúva, pričom argumentačnú oporu nachádza v myšlienkach mnohých intelektuálnych a duchovných autorít. Okrem neveľmi povzbudivej diagnózy čitateľ má možnosť čerpať inšpiráciu a nádej zo statí, ktoré poukazujú na univerzálne duchovné aspekty života jedinca i spoločnosti, a pripomenúť si ich dôležitosť pre dnešné, ale aj budúce časy.

Je to kniha napísaná poctivo, so zaujatím a horlivosťou, ale aj s vedomím zodpovednosti. Nájdete ju vo viacerých kníhkupectvách, alebo si ju môžete objednať priamo vo vydavateľstve Post Scriptum.

26. novembra 2020

Ešte čerstvé

 

Milan Kupecký
(Aforizmy)


Už nie sme mlčiaca, ale žobrácka väčšina.

::

Ku krádeži, hlúposti a chudobe sa aj našinec ťažko priznáva.

::

Najväčšie špinavosti sa roba pri čistkách.

::

Výzva: Podporme menšinovú kultúru, slovenskú.

25. novembra 2020

Sloboda môže byť darom i zmarom

 

ANTIKVARIÁT

Rudolf Dobiáš: Litánie k slobode

Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009


Básnická skladba Litánie k slobode bola napísaná krátko po Nežnej revolúcii. V roku 2009 vyšla v podobe útlej knižky s ilustráciami Jozefa Vydrnáka. Tvorí ju silný prúd slov a poetických obrazov, uvoľnený zrejme vtedajšou zmenou spoločenskej situácie. Je odrazom doby, ale v niečom ju presahuje, tak ako každý v pravom zmysle slova umelecký výtvor.