30. marca 2017

Nášľapná mína rušenia Mečiarových amnestií

Karol Dučák
(Aktualizované)

Kauza rušenia takzvaných Mečiarových amnestií už roky traumatizuje Slovensko. O tejto problematike sa za dve desaťročia popísalo a povedalo toľko, že pomaly ani nie je možné povedať či napísať k nej niečo úplne nové. Vlastne som viackrát zaváhal, či mám vôbec aj ja prísť so svojou troškou do mlyna. Veď sa už vyjadrili toľkí viac alebo menej kompetentní ľudia – špičkoví politici, právnici, umelci, herci... Môžem vôbec vyjadriť niečo, čo ešte nebolo povedané, napísané?
A predsa sa mi žiada napísať zopár slov, pretože ten „hon na čarodejnice“, ktorého som svedkom, ma irituje. Nemôžem sa totiž zbaviť dojmu, že aktérom tejto staronovej kauzy nejde o nastolenie spravodlivosti, ale že ide o vyrovnávanie si účtov dvoch klanov novodobých slovenských politikov, ovládajúcich našu politickú scénu po Novembri 1989. Pre zjednodušenie ich nazvime mečiarovci a antimečiarovci.

Rodoľub Andrej Kubina

Ľudovít Košík
Kňaz, jezuita, básnik, prekladateľ, správca Spolku svätého Vojtecha Andrej Kubina sa narodil 27. novembra 1844 v Moravskom Svätom Jáne. Používal pseudonymy: Svätojánsky, A. Záhorský, E. Leirman. Pochádzal z chudobnej roľníckej rodiny. Otec Anton, matka Mária, rodená Jurigová, sestra kanonika Jána Krstiteľa Jurigu (1806–1888), ktorý ho počas  štúdií podporoval. Brat Jozef bol právnikom a Ján kňazom.
Základné vzdelanie získal Andrej Kubina v rodisku a v Bratislave.  Na gymnáziu študoval v Bratislave, Ostrihome a v Trnave. Filozofické a teologické štúdiá absolvoval v Budapešti a v Ostrihome. Za kňaza ho vysvätil v Ostrihome arcibiskup Ján Šimor 3. januára 1871.

29. marca 2017

Skloniť sa pred Bohom

Ľudovít Košík
Alebo keď sa pre niečo rozhodujem, rozhodujem sa podľa tela, žeby u mňa "áno", "áno" bolo aj "nie", "nie"? Ako je Boh verný, naša reč k vám nie je aj "áno" aj "nie". Veď Boží Syn Ježiš Kristus, ktorého sme u vás hlásali, ja, Silván a Timotej, nebol aj "áno" aj "nie", ale v ňom bolo iba "áno". Lebo všetky prisľúbenia, koľko ich je, v ňom sú "áno", a preto je skrze neho aj naše "amen" Bohu na slávu.  (2 Kor 1, 17–20)
Človek je niekedy pokúšaný predstierať iným niečo o sebe, čo sa nezakladá na pravde. Často sa chceme pred inými ukázať v lepšom svetle. V súčasnom mediálnom a virtuálnom svete moderných technológií a komunikačných prostriedkov je možné oveľa ľahšie šíriť polopravdy, demagógiu, lož...

28. marca 2017

Medailón: František Bojničan

Predstavujeme popredných slovenských karikaturistov
František Bojničan
František Bojničan sa narodil v roku 1960 v Hlohovci. Pôvodným povolaním je fotograf. Žije v rodnom meste, kde aj tvorí. Pracoval postupne ako fotograf, výtvarník, robotník, štátny zamestnanec... Popri zamestnaní sa spočiatku snažil podnikať a popritom robil ešte reklamného manažéra.
Kresleniu sa začal venovať už na základnej škole (aj počas vyučovania, pod lavicou). Prvú kresbu mu uverejnili v roku 1976 v podnikovom časopise. Vnímal to ako veľkú motiváciu, povzbudenie. Postupne, od roku 1979, sa jeho dielka i diela (obrázky) dostávali aj na vážnejšie a významnejšie súťaže a výstavy. František Bojničan patrí i dnes medzi aktívnych autorov a sme radi, že ho môžeme prestaviť aj čitateľom nášho portálu.

27. marca 2017

Výber (12/2017)

Všímame si znamenia čias...
Upozorňujeme na zaujímavé a podnetné články, úvahy, myšlienky...
Na zamyslenie:
„Nezamieňajme skutočný pokrok – pokrok náboženský s pokrokom technickým, vedeckým, umeleckým. Technický, vedecký, umelecký pokrok môže byť veľmi veľký a na druhej strane môže byť náboženská zaostalosť. Tak ako to vidíme dnes.“
(Lev Nikolajevič Tolstoj)

Dom na skale (priestornet.com)
Obraz Európy bez Boha (priestornet.com)

26. marca 2017

Slovo na nedeľu (61)

Tu Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: „Vyjdime si von!“ A keď boli na poli, napadol Kain svojho brata Ábela a zabil ho.
(Gn 4, 8)
Po prečítaní predošlých riadkov z knihy Genezis vám určite napadne: tak ako vtedy, tak aj dnes sa ľudia zabíjajú úplne zbytočne a vlastne bez príčiny... Príčina je – závisť, ako v prípade Kaina, ktorý závidel svojmu bratovi, že Pán na neho vzhliadol a na neho nie.
Zabiť brata. Sestru. Prípadne otca, alebo matku. Môže byť ešte niečo strašnejšie? Dokážete si predstaviť ten nával zlosti, ktorý zapríčiní takýto strašný čin? Kde je svedomie? Kde zostala láska k blížnemu? Ako dokážeme zabiť blízkeho človeka? Netvrdím, že smrť niekoho „cudzieho“ je niečo menej, ale predsa len, zabiť svojich najbližších sa vymyká normálnemu rozumu.

25. marca 2017

Fašiangy a karneval

Autor článku
Malý návrat do predpôstneho obdobia
Fašiangy: obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred Popolcovou (škaredou) stredou. Fašiangy sú charakterizované ako čas plesov, karnevalov, zábav a hlavne ako obdobie, keď sú stoly plné najrôznejšieho jedla, maškŕt a pitia. Potom nasleduje štyridsaťdňový pôst (zavedený koncom 4. storočia) – až do Veľkého piatku. Začiatok fašiangov má pevný dátum (6. január), jeho koniec je závislý na dátume Veľkej noci a býva v rozmedzí od polovice februára do konca marca.
Posledné tri fašiangové dni, teda nedeľa, pondelok a utorok do polnoci, sú na mnohých miestach spojené s tradíciou karnevalov. Počas týchto troch hlavných karnevalových dní konajú sa rôzne sprievody masiek, alegorických vozov, hudobných skupín, aby sa táto bujará veselosť zakončila tanečnou zábavou. (U nás sa toto obdobie končí „pochovávaním basy“ o polnoci v utorok.)