- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. mája 2022

Na pamiatku obetí partizánskych zločinov

 

Eliška Hurná, Juraj Hurný ml.:
Partizánska vražda v Rajeckej doline

Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja, Bratislava, 2022

Kniha približuje konkrétny prípad násilného odvlečenia Františka Šandrika partizánmi a jeho následnej smrti v septembri 1944, a cezeň sa pozerá na udalosti, ktoré sa v Rajeckej doline vtedy odohrali. Publikácia má 104 strán formátu 24x16,5 cm a okrem autentických spomienok, zachytených manželkou Františka Šandrika Eliškou Hurnou, ktoré napísala krátko pred smrťou, obsahuje časti napísané jej synom Jurajom Hurným. Text vhodne dopĺňajú básne Karola Strmeňa, Jozefa Varinského a Rudolfa Dilonga i viaceré fotografie, približujúce rodiny Šandrikovcov, Hurných i Rajeckú dolinu.

16. mája 2022

Naša Európa

 

ZÁPISNÍK (20/2022)

Európa sa začala vzmáhať po zániku Rímskej ríše. Staré odumieralo a nové rástlo. Odumieralo to, čo už nemalo silu a ani vôľu žiť. Zánik Rímskeho impéria bol zákonitý, vyplynul zo straty, respektíve popretia ideálov, ktoré stáli pri jeho vzniku. Keď sa namiesto cností začal presadzovať hedonizmus, keď sa pôvodné rímske náboženstvo začalo zamieňať so štátnym byrokratizmom a kultúru prekrylo volanie „panem et circenses“ (chlieb a hry), koniec bol neodvratný. Príležitosť dostali nové národy a silnejšie myšlienky. Európa sa stretla s kresťanstvom a vštepila ho do svojich základov, ale inšpirovala sa aj tým dobrým, čo zostalo z antiky.

15. mája 2022

Nedeľné slovo (172)

 

Poklad Písma

Sväté písmo nemôžeme brať ako obyčajnú knihu, nie je to len akási zbierka textov a príbehov, ktoré už poznáme, alebo ktoré ani poznať nepotrebujeme.

Biblia sa odôvodnene nazýva Knihou kníh, veď prináša živé posolstvo – Božie slovo. V Biblii máme nevyčerpateľný prameň poučenia, poznania a múdrosti.

14. mája 2022

Dve básne

 

Kristína Ondrkálová
Kristína Ondrkálová


Bezo zvyšku

Láska nerastie bez bolesti
Aj napriek krehkosti
sme všetci
milovaní
Pre naviazanosť na seba
zabúdame
aj na iné
zámery
ktoré má s nami
Boh
Bez bolesti láska nerastie...

13. mája 2022

11. mája 2022

Diela katolíckej mystičky Márie Valtorty – cenný zdroj informácií

 

Karol Dučák

V dnešnom vedeckom svete sa stala priam módou skepsa voči učeniu Katolíckej cirkvi, ktorá je predstavovaná ako skostnatená, zastaraná inštitúcia, neschopná osloviť moderného človeka. Niektorí skeptici preto katolícku vieru úplne odmietajú ako nezaujímavú skamenelinu, iní sa snažia katolícke učenie za každú cenu modernizovať a „vylepšovať“. Samozrejme „vylepšovať“ v zmysle potrieb konzumnej spoločnosti, požadujúcej bezbrehý liberalizmus každého razenia.

Modernizačné snahy nevynechávajú ani Bibliu a iné základné dokumenty Katolíckej cirkvi. Čoraz evidentnejšie sú snahy spochybňovať pravdivosť biblických udalostí a zázrakov, opísaných vo Svätom písme, ba spochybňujú sa samotné základy katolíckej viery.

10. mája 2022

Virturealita

 

Tomáš Turner

ŽIJEME INTERNETOM

Keď sa stretne realita s virturealitou:
ľudia na poldeci, ľudia na pokeci.

 

TOPENIE PO STRANÁCH

Kniha, čo ma drží nad vodou?
Musel som jej hodiť záchrannú vetu.