26. júna 2017

Výber (25/2017)

Všímame si znamenia čias...
Upozorňujeme na zaujímavé a podnetné články, úvahy, myšlienky...
Na zamyslenie:
„Jestvuje učenie tela a učenie ducha. Chráňte sa prvého, vedie ľudí do otroctva. Kto pracuje len pre svoje telo, ten si kuje okovy, do ktorých bude skoro uvrhnutý. Beda tomu, kto žije telesným životom a zabúda na duchovný, či už je to jednotlivec alebo národ, kto natoľko upadol, že sa celý ponoril do telesných záujmov a týmito záujmami sa živí a sýti. Pripravuje hostinu červom.“
(H. F. Robert de Lamennais)

Multikultúrny blázinec (priestornet.com)

25. júna 2017

Slovo na nedeľu (73)

Potom Abrahám siahol rukou a vzal nôž, aby zabil svojho syna.
(Gn 22, 10)
Viete si predstaviť situáciu, keď otec alebo matka vedome zabije svoje dieťa? Syna alebo dcéru? Poviete si – neuveriteľné, takýto rodičia asi ani nemôžu existovať... Veď je to proti ľudskosti, aby bol takýto hrozný skutok vykonaný. A teraz ďalšia rana: tento hrozný skutok od vás žiada sám Boh. Áno, Boh, tak to je v Písme: „Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a choď do krajiny Morja! Tam ho obetuj ako zápalnú obetu na jednom z vrchov, ktorý ti ukážem“ (Gn 22, 2).

24. júna 2017

Z kešene

Milan Kupecký
(Aforizmy)
Nebojím sa kritizovať svojho šéfa. Bývalého.
Čistým ziskom sú neraz aj špinavé peniaze.
Vyspelá Európa je športovo založená. Stále beží pred nami.
Do lesa nepatrí ani len zelené auto.
Najťažšie je národné zmierenie. Slováka so Slovákom.
Služby šetria váš čas. No nie peňaženku.
Byť prvým niekedy znamená byť sám.

23. júna 2017

Ekonomické klamy a sebaklamy

Prečo blúdime a prečo sa zmietame v problémoch? Lebo sa klameme.
Jaroslav Husár
Hovorí sa, že Európska únia má šesťdesiat rokov. Ale to nie je pravda. Totiž 25. marca 1957 vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo, a to Zmluvou z Ríma. Tvorilo ho Belgicko, Francúzsko, Spolková Republika Nemecko (už neexistuje), Taliansko, Luxembursko a Holandsko. V zmluve sa ako prvé spomínalo to, že tejto skupine krajín ide o postupný vznik colnej únie, aby došlo k odstráneniu bariér pre voľný pohyb práce, kapitálu a služieb. 
(V roku 1949 vznikla Rada vzájomnej hospodárskej pomoci – RVHP.)

22. júna 2017

Sýtenie duše

Ján Maršálek: Cesta k bráne (Čítanie na každý deň)
Bratislava, Post Scriptum, 2014

Už uplynul takmer rok odvtedy, čo sa mi dostala do rúk táto knižočka formátu A6. Zbierka krátkych úvah z názvom Cesta k bráne z pera spisovateľa, básnika a publicistu, ale predovšetkým múdreho a hlboko uvažujúceho človeka Jána Maršálka sa odvtedy stala mojím denným sprievodcom. Otváram ju pravidelne každé ráno, aby ma povzbudila, inšpirovala a nasmerovala na hodnoty, bez ktorých život nedáva zmysel.

20. júna 2017

Svet bez pravidiel?

Ľudovít Košík
Mám dojem, že súčasné problémy sveta, ktoré sa nás priamo každodenne dotýkajú, sú spôsobené tým, že náš život nebudujeme na správnych základoch a zásadách. Spochybnili sme overené pravidlá života jednotlivcov, rodín i spoločnosti a už sa ani nečudujeme, že všetko sa nám akosi rúti a dostáva do ohrozenia.
Všetci chceme mať čím viac, ale menej sme ochotní dávať. Chceme čoraz viac konzumovať a čím menej tvoriť. Chceme čoraz viac rozkazovať, vládnuť a nariaďovať, ale nie sme ochotní počúvať, slúžiť a poslúchať. Chceme si užívať a nie sme ochotní niesť dôsledky našich nezodpovedných rozhodnutí. Veľa vyžadujeme od druhých, ale sami nedávame takmer nič...

19. júna 2017

Výber (24/2017)

Všímame si znamenia čias...
Upozorňujeme na zaujímavé a podnetné články, úvahy, myšlienky...
Na zamyslenie:
„Nedôverujte tým, ktorí nemajú vieru v Boha a ktorí nerešpektujú jeho prikázania. Tí, ktorí nemajú nijaké zábrany v urážaní Boha a ktorí mu neodovzdávajú to, čo by mali, budú mať oveľa menej zábran vás urážať, dokonca vás zradiť, keď je to pre nich výhodné.“
(Svätý Ján Bosco)

Kritika našich pomerov (priestornet.com)