- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. januára 2022

Poznámky a súvislosti

 

ZÁPISNÍK (3/2022)

Obhajcovia takzvanej obrannej dohody s USA hovoria, že žiadne vojenské základne americkej armády u nás nebudú. Nuž takto. Keď niečo vyzerá ako mačka, mňaučí a chytá to myši ako mačka, asi to je mačka. A keď niečo vyzerá ako vojenská základňa, sú tam vojaci a zbrane ako na vojenskej základni, tak to asi bude vojenská základňa, a nie skautský tábor.

16. januára 2022

Nedeľné slovo (156)

 

Životný príbeh

Život je kniha, ktorú súbežne píšeme aj čítame. Píšeme svoj životný príbeh s vedomím, že napísané už nezmeníme, nevygumujeme, nezahodíme, ale ani neskopírujeme, neodpíšeme.

Žijeme v prchavej prítomnosti – a predsa pre večnosť. Každý z nás má jedinečný rukopis a neopakovateľný život. Uvedomujeme si to? Alebo sa iba dávame unášať prúdom doby?

15. januára 2022

Skutočný príbeh

 

Ján Maršálek

1

Prišiel na svet
ako jeden z mnohých,
ako jeden z nás,
ohnivo ľudskej reťaze.

A dni šli jeden za druhým
v tajomnom rytme života:
menlivé obrazy, tváre, deje
s presným a prísnym plynutím času –
čo bolo, už nie je.

Človek rástol
a spolu s ním jeho otázky.

14. januára 2022

Zmena srdca

 

Kristína Ondrkálová

Kdekto si povie: Ak by som zarábal viac peňazí, ak by som mal nové auto, ak by som mal lepšiu rodinu, viac priateľov, ak by som videl kus sveta, ak by som nebol chorý a starý, ak by som si mohol dovoliť to či ono, ako môj sused, ak by som mal lepšie bývanie, vzdelanie, či ak by som mal viac pokoja, viac lásky, viac trpezlivosti, viac sebavedomia, viac šťastia bol by som...  šťastnejší.

Vo vypočítavaní toho, aká životná okolnosť a podmienky by človeka urobili naozaj šťastným, by sme mohli pokračovať donekonečna. Veľa ľudí si myslí, že v tom, aby dosiahli skutočné šťastie, im bránia práve ich nepriaznivé životné okolnosti a podmienky, v ktorých sa nachádzajú, a ich zmena by automaticky priniesla úspech a pocit životnej spokojnosti.

13. januára 2022

Lekári a stavovská česť

 

Martin Jančuška

Nedávno som v slovenskom rozhlase zachytil správu, že lekárom, ktorí majú na problematiku ochorenia covid-19 iný názor, prípadne kritické otázky, ktoré nekorešpondujú s oficiálnymi názormi, propagovanými tzv. mienkotvornými médiami, má byť odobratá licencia. Dokonca boli aj spomínané konkrétne mená...

Vážený pán minister, generál MUDr. Lengvarský!

Keď som počul túto správu, myslel som si, že sa mi sníva. Až po túto hranicu sa dostalo naše zdravotníctvo?! Hanbím sa teraz, že som tiež pracoval v nemocnici, na čele ktorej stál človek, ktorý súhlasí s niečím takým.

12. januára 2022

Koexistencia dvoch foriem rímskeho rítu je pre mňa absolútnou prioritou

 

Karol Dučák

Narodil som sa v roku 1953, keď o súčasnej riadnej forme rímskeho rítu nebolo ani chýru, ani slychu, hoci liturgické hnutie už vtedy pripravovalo pôdu pre nastávajúce zmeny v liturgii. S riadnou formou rímskeho rítu som sa v praxi začal oboznamovať až vo veku sedemnásť rokov. Vyrastal som v tej forme liturgie, ktorá má dnes označenie mimoriadna forma rímskeho rítu. Dokonca som aj niekoľkokrát miništroval, takže si túto formu liturgie dobre pamätám. Napriek tomu dnes pri každej príležitosti ďakujem Bohu za riadnu formu rímskeho rítu. A prečo? Tých dôvodov je veľa. Pokúsim sa podrobnejšie rozobrať aspoň niektoré z nich.

11. januára 2022

Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy!

 

Otvorený list Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá a ministerke kultúry Slovenskej republiky


Vážení členovia výboru pre kultúru a médiá,
vážená pani ministerka kultúry,

význam hodnotových literárnych, umeleckých a kultúrno-spoločenských médií pre našu spoločnosť je o to väčší, že súčasné, najmä komerčné médiá sú zahltené násilím, škandálmi, politizáciou verejného života a propagáciou kultu peňazí a mamonu.

Už preto je nepochopiteľné, že Fond na podporu umenia (FPU), ktorého poslaním je podpora práve hodnotových médií, po prvý raz od novembra 1989 – ak rátame aj štátny program podpory kultúry ministerstva kultúry ako jeho predchodcu – nepridelil viacerým už etablovaným časopisom nijakú dotačnú podporu, teda rozhodol, že ich dotácia na rok 2022 bude nula eur. Toto konanie považujeme za alarmujúce a za varovný signál ohrozenia hodnotovej rozmanitosti a názorovej plurality.

10. januára 2022

Nenásytnosť konzumnej spoločnosti

 

ZÁPISNÍK (2/2022)

Podľa kardinála Saraha vzdialenie sa od Boha nie je prejavom rozumu, ale vôle. Ateistická životná orientácia je individuálnym rozhodnutím človeka, ktorý si predsavzal dosadiť na miesto Boha samého seba. Ateizmus má teda pôvod v prepiatom individualizme. Ale predstava absolútnej slobody je iluzórna, vedie napokon k odmietaniu etických pravidiel a zásad bez rozdielu, čiže vlastne k mravnému úpadku: „Fenomén zatmenia Boha sa prejavuje v bohatých a mocných krajinách súčasného sveta výraznou inklináciou ľudí k praktickému materializmu, neobmedzenému a nespútanému konzumu a definovaniu falošných mravných kritérií. Jediným zmyslom života sa pre mnohých stáva matéria a okamžité uspokojovanie potrieb“ (Robert Sarah: Boh alebo nič).