24. augusta 2016

Deň obce v Radave

Milan Kupecký
Bohatý program i účasť napriek horúcemu počasiu
Slovom i obrazom vám, vážení čitatelia, priblížime podujatie, ktoré sa v obci Radava uskutočnilo pred niekoľkými dňami, už po jubilejný desiaty raz. Je to podujatie už tradičné, ktorého vznik sa datuje rokom 2007, keď v Radave oslávili 770. výročie prvej písomnej zmienky o obci.
Bohatý kultúrny program, tak ako po každý rok, sa konal zväčša v strede obce. Začal sa programom pre tých najmenších vo dvore základnej školy: detskými hrami; nechýbali ani nafukovacie atrakcie, ktoré deti za sprievodu rodičov využili takpovediac naplno, dosýta sa vyšantili a zabavili. Tí skôr narodení sa medzitým mohli občerstviť čapovaným pivom a kofolou a nasýtiť gulášom, ktorý sa podával vo dvore obecného úradu.

23. augusta 2016

Pánovo povolanie nadovšetko

Marek Hraňo
Rozhovor s vdp. Markom Hraňom, správcom farnosti Terany

Karol Dučák: Otec Marek, začneme náš rozhovor tradičným spôsobom. Môžete sa aspoň stručne predstaviť našim čitateľom?
Marek Hraňo: Volám sa Marek Hraňo, mám tridsaťpäť rokov a pochádzam z dediny Sebedražie pri Prievidzi. Mám jednu mladšiu sestru. Som rímskokatolícky kňaz a pôsobím na území banskobystrickej diecézy. Vysvätený za kňaza som bol 18. júna 2005 a pôsobil som dva roky ako kaplán v Partizánskom a potom tri roky ako kaplán v Detve. Teraz som farským administrátorom v mladej farnosti Terany a členom diecézneho súdu našej diecézy. Momentálne sa pokúšam ukončiť štúdium kánonického práva v Krakove.

22. augusta 2016

Ľudia nie sú veci

Vlado Gregor
Je iste potrebné byť jednoznačný a nepodliehať módnym trendom a nátlakovým akciám. Bezpochyby si treba vážiť svoje tradície, svoj národ a svojich predkov. Zdôrazňuje nám to už Desatoro, prikazujúc ctiť si svojho otca a matku.
Keď pozorne čítame históriu Ježiša Krista, je nám z jeho príbehu jasné, že miloval a uprednostňoval svoj národ. Napriek tomu ho tí ešte pravejší národovci odviedli na popravisko. Videl som to už na príbehu Slovenskej národnej strany, že slovne vyjadrovali lásku k národu, ale kultúra a vzdelanie im zďaleka toľko nehovorili ako „fleky a prachy“. Obávam sa, aby to s terajšími národovcami nedopadlo podobne.

21. augusta 2016

Slovo na nedeľu (30)

On odplatí každému podľa jeho skutkov.
(Rim 2, 6)
Aká práca – taká pláca. Za dobrú prácu si zaslúžime dobrú a spravodlivú odmenu. Toto pravidlo platí v našom živote už od nepamäti. Zvykli sme si na to a považujeme za samozrejmé, že to platí pre všetkých rovnako.
Samozrejme, mnohokrát sme svedkami takých prípadov, keď za dobrú prácu nedostaneme očakávanú odmenu. Alebo – za zle vykonanú prácu dostaneme to, čo si vôbec nezaslúžime. Aj v týchto prípadoch – posúdení práce a jej odmeny – sme svedkami rôznych subjektívnych deformácii. Z týchto krívd potom vzniká u mnohých ľudí zatrpknutie a pocit nedocenenia a oklamania...

20. augusta 2016

Starec a návrat

Ján Maršálek

Havrany za dedinou,
ako čierne bodky za letom,
zvestujú zimu.
Starec svojím skúseným okom
zazrel už z diaľky Vianoce
a večný príbeh dieťaťa.
Obliekol si kabát,
vzal nádeje i spomienky
a nenávratne
vyšiel v ústrety detstvu.

18. augusta 2016

Kostol v Pominovci

Kostol sťatia svätého Jána Krstiteľa v Pominovci je výnimočný, pretože sa zachoval v takmer pôvodnej románskej podobe. Stojí na základoch ešte staršieho kostola, v ktorom podľa ľudového podania kázali aj naši vierozvestovia: sv. Cyril a Metod.

16. augusta 2016

Od srdca k srdcu

Z nových aforizmov
Milan Kupecký
Najťažšie sa čerpá zo studnice múdrosti.
Sú zasadnutia, ktoré za veľa nestoja.
Chybný krok sa robí hlavou.
Múdrejší ustúpi! A háda sa z väčšej vzdialenosti.
Viac hláv, viac mudrovania.
Oko za oko, zub za nezákonnú privatizáciu!
Proti módnym výstrelkom je aj polícia bezmocná.
Satirici majú vždy dobré srdce a divia sa, že majú toľko nepriateľov.

14. augusta 2016

Slovo na nedeľu (29)

Hovor, Pane, tvoj sluha počúva!
(1 Sam 3, 9)
Naučiť sa počúvať nie je jednoduché. Často sme svedkami toho, že slová iných nás akosi nezaujímajú, nevšímame si ich. Trpíme „hluchotou“, ktorú môžeme nazvať aj nezáujmom, nevšímavosťou voči druhým.
Viem, nie je vždy čas na to, aby sme mohli počúvať druhého, vypočuť si jeho slová, sťažnosti trápenia, ale aj prejavy radosti. Neuvedomujeme si, že nevšímavosťou môžeme často iných uraziť, zahanbiť. Po našom nezáujme o ich slová sa môžu utiahnuť do seba a stať sa bojazlivými povedať svoj názor. Tak isto je to aj pri počúvaní nášho Pána.

13. augusta 2016

Myšlienky ako nové

Milan Kupecký
(Z aforistickej dielne)
Režimy sa menia, paraziti zostávajú.
Nekresťanské ceny by sa nemali šplhať až do neba.
Napriek guľatosti Zeme ľudstvo stojí na pokraji.
Cesty k umeniu sú dláždené gýčmi.
Na mnohých je pravdivé iba to, že klamú.
Jedni robia, čo môžu, iní môžu to, čo robia.
Úlohu hrdinu nezvládol. Spadol z podstavca.