- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. mája 2018

Kristus prichádza

(Nová kniha z vydavateľstva Post Scriptum)

Básnik a publicista Ján Maršálek (1965) vydal knižne niekoľko zbierok poézie a nedávno kolekciu zamyslení Cesta k bráne, s podtitulom Čítanie na každý deň. V knihe Kristus prichádza nadväzuje na stáročnú tradíciu kresťanskej apologetiky. Formou krátkych úvah sa v nej podujal podať konzistentné a systematické svedectvo o osobe Ježiša Krista a o jeho význame pre svet s ohľadom na dnešného človeka.
Ide o zámer podnetný a aj odvážny – veď Ježiš Kristus bol už za svojho života znakom protirečenia. Dvetisíc rokov sa uvažuje, hovorí a píše o ňom a o jeho učení. Čím to je, že púta láskou alebo nenávisťou toľko ľudských bytostí? Aj to o niečom svedčí ‒ že je stále prítomný v živote ľudí. Jeho postava sa vymyká z radu, nezapadla prachom zabudnutia a núti zaujať postoj: za alebo proti. 

Autor zdôrazňuje, že by bolo veľmi plytké, zavádzajúce a klamlivé považovať Ježišovo pôsobenie za uzavreté, patriace minulosti. Viera nežije zo spomienok, nežije z toho, čo už bolo, je živená prítomnou milosťou. Duchovný svet nepozná časové obmedzenia.
Stáročia kresťanstva sú výrečným svedectvom o Kristovom pôsobení, o jeho trvalej prítomnosti medzi nami. Napriek všetkým svárom a zlyhaniam, pokleskom a zradám nemožno nevidieť Svetlo prerážajúce tmu, nemožno nevidieť pozitívne dopady evanjelizácie. Kresťanstvo urobilo svet lepším, odkrylo dôstojnosť človeka...
::
Knihu Kristus prichádza si možno kúpiť v kníhkupectvách alebo priamo vo vydavateľstve
Post Scriptum.

1 komentár:

  1. Anonymný21.5.18

    Vďaka za knihu Kristus prichádza,odporúčam zakúpiť si ju aj ostatným veriacim, najmä kresťanom. Bližšie zaujmem podrobnejšie stanovisko ak si ju celú prečítam Idem na pár dní na liečenie do Tatier a tak bude viac času, okrem fyzična aj na duchovno. S úctou milan kupecký

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.