- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. mája 2018

Bez lásky život nedáva zmysel

Ľudovít Košík

Evanjelium 6. veľkonočnej nedele (Jn 15, 9–17) je pokračovaním textu z 15. hlavy Jánovho evanjelia z predchádzajúcej nedele. Každá nedeľa roku B nedeľných čítaní vo veľkonočnom období má svoju hlavnú tému. Prvá veľkonočná nedeľa sa sústredí na opis prázdneho hrobu, druhá veľkonočná nedeľa je nazývaná aj Tomášovou nedeľou a opisuje zjavenie sa zmŕtvychvstalého Ježiša apoštolom a jeho osobitné zjavenie sa apoštolovi Tomášovi. Tretia veľkonočná nedeľa ponúka čítanie od evanjelistu Lukáša, ktorý podáva správu o Ježišovom zjavení sa po zmŕtvychvstaní apoštolom. Štvrtá nedeľa je zameraná na Ježiša ako Dobrého pastiera, piata na obraz viniča, s ktorým sa stotožňuje Ježiš, a hospodára, ktorým je nebeský Otec, ktorý sa o každý výhonok, spojený s kmeňom – Ježišom, stará a zušľachťuje ho.

Evanjelium nedele pred sviatkom Kristovho nanebovstúpenia hovorí o Ježišovom prikázaní milovať. Ježiš sa za nás obetoval, miloval nás až do krajnosti, až po obetu vlastného života a  pozýva aj nás, aby sme zostali v jeho láske a šírili ju ďalej, aby sme zachovali jeho prikázania. Nemôžeme v živote nič viac dosiahnuť ako milovať a byť milovaní. Nič nemôže byť pre nás dôležitejšie ako láska. Evanjelista Ján vo svojom liste (1 Jn 4, 8–16) píše veľmi jednoducho – Boh je láska. Každý z nás  túži po láske, ak ju nemáme, tak nie sme spokojní. Bez nej život nedáva zmysel. Láska je podstatou nášho života. Boh nás miluje a my máme napĺňať život zachovávaním jeho prikázaní. Kristus obetoval svoj život za nás a nazýva nás svojimi priateľmi, chce, aby sme aj my prinášali ovocie.
Ilustračná snímka: PriestorNet
Za kľúčové slová evanjelia šiestej veľkonočnej nedele môžeme pokladať slová láska, priateľstvo, zachovanie prikázaní. Čo viac si môže človek vo svojom živote priať ako lásku a priateľstvo? Nič nemôže tieto hodnoty nahradiť. Ak je človek milovaný a má priateľov, je spokojný a šťastný. Človek, ktorý nemá priateľov, ktorí ho milujú, je sám a trpí. Chýbajú mu tí, s ktorými by komunikoval, ku ktorým by smeroval svoju službu, obetavosť, lásku. Človek je šťastný v spoločenstve ľudí, ktorým môže venovať svoju lásku a od ktorých sa mu jej aj dostáva. Zjednodušene povedané, ak má človek vzťahy postavené na vzájomnej láske, úcte, porozumení, je spokojný a šťastný. Ak je sám, stráca radosť. Nič ho nemôže uspokojiť. Ani majetok, ani peniaze, ani žiadne iné hodnoty nedokážu naplniť srdce človeka.
O láske sa veľa hovorí, píše, spieva... Je ale vždy láskou to, čo niektorí pod týmto pomenovaním prezentujú a čo si pod pojmom láska predstavujú? Dnešní ľudia hľadajú rôznu náplň svojho života. Ženú a zháňajú sa za všetkým možným. Ale túžbu po šťastí nie je možné nijakým spôsobom odsunúť, aj keď šťastie a lásku mnohí hľadajú tam, kde ich možné nájsť nie je.
Nedajme sa pomýliť lacnými, povrchnými a prázdnymi ponukami, ktoré sa na nás sypú zo všetkých strán. Šťastie nie je možné nájsť ani v pôžitkoch, ani v materiálnom bohatstve, ani v peniazoch, ani v moci. Pravé šťastie je možné nájsť v zmysluplných a tvorivých vzťahoch postavených na službe a obetavosti. Ježiš nám túto cestu obetou vlastného života ukázal a pozýva nás k jej nasledovaniu. On nám ponúka svoje priateľstvo aj pomoc.
Do lásky a priateľstva sa oplatí vždy investovať. Egoizmus nikoho šťastným neurobil a iste ani nespraví. Pritom najprirodzenejšou cestou k naplneniu vlastného života je rodina. Do nej sa oplatí investovať v každom čase a za každých okolností. Od stvorenia sveta nikto nič lepšie pre život ľudí nevymyslel. Všetko to, čo vedie k egoizmu, osobnému či skupinovému, ničí človeka i spoločnosť.
Pravda, nie vždy sa dá vytvoriť prirodzená rodina. A tu je priestor pre priateľstvo. Ježiš nešiel cestou vlastnej rodiny, ale založil spoločenstvo, Cirkev. Tá stojí na princípoch lásky, priateľstva, služby. Aspoň by to tak malo byť. Vyvolil si dvanásť apoštolov a prijal mnohých ďalších, s ktorými budoval živé spoločenstvo. Človek samotný nemôže dosiahnuť šťastie. Byť priateľom je možné vždy. Rodina či priateľstvo budované na zachovávaní Božích prikázaní, to je cesta pre každého človeka v každom čase.

Ľudovít Košík
::
Rozhovor s autorom:
::
Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.