- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIESTORNET - KLUB

PriestorNet čítajú a podporujú rozhľadení, tvoriví ľudia s vlastným názorom, ktorí sa zaujímajú o spoločenské dianie a chcú žiť v súlade s overenými hodnotami a normami našej civilizácie.
PriestorNet je internetový priestor závislý od etiky  jeho autori a čitatelia vytvárajú spoločenstvo priateľov pravdy, dobra a krásy.

Ak chcete byť v predstihu a exkluzívne informovaní (prostredníctvom e-mailového mesačníka) o chystaných novinkách, príspevkoch či projektoch na tejto stránke, napíšte na adresu redakcia@priestornet.com a ako predmet správy uveďte heslo "Klub".

Každý odberateľ Klubového vestníka dostane e-knihu úvahových textov na každý týždeň v roku s názvom Stopy v priestore, ako aj ďalšie publikácie Edície PriestorNet.

Členovia neformálneho Klubu priaznivcov PriestorNetu získavajú:
  • Klubový vestník (e-mailový mesačník)
  • Stopy v priestore (e-kniha zamyslení na každý týždeň v roku)
  • Publikácie z Edície PriestorNet (vo formáte PDF)
  • Exkluzívne informácie o dianí v PriestorNete
  • Možnosť aktívne sa podieľať na formovaní tejto stránky
  • Radosť z podpory dobrého diela

Autor projektu:

Ján Maršálek

(Vaše podnety očakávam na vyššie uvedenej adrese.)