- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. mája 2018

Nad otázkami viery


Vo vydavateľstve Post Scriptum v týchto májových dňoch vyšla nová kniha publicistu, spisovateľa a básnika Jána Maršálka s názvom Kristus prichádza. Ide o zrelé úvahy nad otázkami viery, zmyslu života, ale predovšetkým nad osobou Ježiša Krista a posolstvom, ktoré nám zanechal, a jeho aplikáciou v dnešnej dobe, na začiatku tretieho tisícročia kresťanstva.
Autor vo svojich zamysleniach vychádza zo Svätého písma, z Ježišových slov a jeho učenia a opiera sa o názory mnohých významných kresťanských mysliteľov z celých dejín kresťanstva, vrátane tých súčasných. Skúsený autor má odpovede na otázky, ktoré si kladie mysliaci človek, premeditované, premodlené, prežité a naštudované – a ponúka ich čitateľom vo forme zrelých úvah, na zamyslenie, ale predovšetkým ako námet na život v dnešnej dobe.

Nie je dnes veľmi v kurze zamýšľať sa nad hodnotami, na ktorých je možné stavať šťastný, spokojný, naplnený a radostný život, súčasný človek má radšej veci povrchné, hmotné, po ktorých môže siahnuť svojím hmatom a zmyslami; ale bez hlbokého duchovného základu sa šťastne žiť nedá. Autor vychádza z toho, že Boh je pre každodenný život človeka a život ľudskej spoločnosti nevyhnutný, že existuje nielen to hmotné, čo je hmatateľné a viditeľné ľudským očiam. Otázky viery a existencie Boha patria k základným v živote každého človeka, aj kresťana, ktorý sa nielen pýta, ale na ne odpovedá svojím životom a konaním, čo má vplyv i na tých ľudí, s ktorými sa stretáva a komunikuje, s ktorými žije.
Autor pripomína dvojtisícročnú skúsenosť kresťanstva, ktoré vyformovalo mnoho osobností a malo vplyv na spoločenský život celých národov. Verí v zmysel ľudských dejín, ktoré majú svoj cieľ, počiatok i koniec, a v tomto rámci má zmysel aj ľudský život, ľudská práca, námaha a obeta. Ježiš prichádza, aby nám ozrejmil veľkú pravdu o živote...
Z jednotlivých úvah možno vycítiť duchovnú hĺbku a životnú múdrosť autora, ktorý ponúka v knihe celkovo 33 zamyslení o podstate života a dôležitosti duchovnosti a vernosti Bohu, Kristovi a jeho Cirkvi. Kniha má 160 strán, je vydaná v pevnej väzbe s farebnou obálkou. Je výborne pripravená formou i obsahom, nie je šitá rýchlou ihlou. Môže jej porozumieť každý, komu sú blízke slová Ježišovho evanjelia a chce sa im v živote podriaďovať – stačí po nej siahnuť a začítať sa do myšlienok v nej uvedených. Čitateľ bude určite obohatený a posilnený do každodenných zápasov o dobro, pravdu, spravodlivosť, lásku...
Vďaka patrí autorovi i ostatným, ktorí sa na vydaní knižky podieľali, za ich úsilie v prospech dobrej veci – i keď vzhľadom na okolnosti dnešného spôsobu života ťažko možno očakávať, že osloví široké vrstvy čitateľov. Autor v závere kapitoly Môže Boh zomrieť? píše: „Kresťan musí rátať s odporom sveta. Ak by sa stretal len so súhlasom, musel by skúmať, či naozaj vyznáva a hlása celé evanjelium.“

Ľudovít Košík
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.