- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. decembra 2018

O odkaze biskupa Jána Vojtaššáka


Vo vydavateľstve Post Scriptum, v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou – biskupstvom Spišské Podhradie, vyšla v roku 2018 kniha s názvom Ján Vojtaššák – Biskup v dejinách 20. storočia. Ide o zborník z vedeckej konferencie konanej 14.–15. novembra 2017 v Spišskej Kapitule k 140. výročiu jeho narodenia. Zostavovateľmi sú: Róbert Letz a Peter Jurčaga.
Biskup Ján Vojtaššák patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti našich dejín v 20. storočí. Osobitne Spišská diecéza, na čele ktorej stál od roku 1921 až do svojej smrti 4. augusta 1965, hoci od svojej internácie a väznenia, teda od roku 1950 ju nemohol spravovať, ale pre ňu trpel (až do biskupskej konsegrácie jeho nástupcu Mons. Františka Tondru 9. septembra 1989 ju spravoval kapitulný vikár) mu vďačí za mnohé; jeho odkaz je živý aj po viac než polstoročí od jeho smrti.


O živote biskupa Vojtaššáka už vyšlo niekoľko kníh a konali sa viaceré vedecké konferencie, z ktorých vzišli aj zborníky. Vždy priniesli nové poznatky o jeho bohatom živote, pôsobení a utrpení. Aj táto konferencia a zborník z nej chce prispieť k lepšiemu a komplexnejšiemu poznaniu jeho osoby. Tému naplneného života a veľkého utrpenia tohto kňaza a biskupa nie je možné ľahko vyčerpať. Diecézna fáza procesu jeho blahorečenia bola ukončená v novembri 2001 a žiadosť bola odovzdaná do Ríma.
V úvode zborníka sú pozdravné príhovory, ktoré zazneli na konferencii, od kardinála Jozefa Tomka, spišského biskupa Mons. Štefana Sečku, prof. Mons. Jozefa Jaraba, rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku, rektora kňazského seminára a moderátora Teologického inštitútu na Spišskej Kapitule doc. Petra Majdu. Tiež je tam predstavenie zborníka Umlčaná Cirkev a pápežská diplomacia 1945–1965 od dekana Fakulty kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach Mons. prof. Giuliana Brugnotta.
Príspevky devätnástich renomovaných historikov zo Slovenska, Česka i Poľska, spracované na základe archívnych výskumov, sa venujú predovšetkým novým, doteraz málo známym poznatkom zo života biskupa Vojtaššáka. Sú zoradené podľa tematických okruhov: Zo Zákamenného na Spišskú Kapitulu, Diecéza, Školstvo, Charita, Poľská otázka, Vzťah k Židom, Biskup Ján Vojtaššák očami Svätej stolice a slovenského exilu, Biskup Ján Vojtaššák a nástup komunizmu a Biskup Ján Vojtaššák – väzeň a mučeník. Zahrnuté je tu aj doteraz neznáme svedectvo o jeho posledných dňoch od kňaza Františka Ludvíka, obyvateľa charitného domova v Senohraboch.
Zborník zahŕňa i kázeň kardinála Jozefa Tomka, prednesenú v Katedrále sv. Martina 14. novembra 2017 pri sv. omši k 140. výročiu narodenia biskupa Jána Vojtaššáka, tiež zoznam autorov príspevkov a ich pôsobiská, menný register, bohatú čiernobielu i farebnú obrazovú prílohu z konferencie i zo života Jána Vojtaššáka, ako aj kópie viacerých historických dokumentov. Zväzok má 464 strán, je  pevnej  väzbe.
Zborník je cenným príspevkom k lepšiemu poznaniu tohto pre Cirkev i pre Slovensko ťažkého obdobia, no predovšetkým približuje významnú osobnosť slovenských dejín, vzorného biskupa, svätca a mučeníka, ktorý poslednú životnú etapu prežil nespravodlivo vo väzení, svoj život dožil v nútenom vyhnanstve ďaleko od svojej diecézy a jeho meno bolo až do pádu komunizmu tabu, pričom niektorí by ho aj teraz radi nechali zapadnúť prachom zabudnutia. No on žil tak sväto, že ani čas, ktorý uplynul, nezakryl veľkosť jeho odkazu; má čo povedať aj nám ľuďom 21. storočia, ktorým záleží na tom, aby pribúdalo dobro do nášho života. Kiežby nám, ktorí sme ho už nezažili, k tomu pomôže aj tento zborník vzácnych prednášok.
Ľudovít Košík

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.