- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. júna 2010

Načo je dobrá práca?

(Hosťovský priestor)

Človek sa naučí nadávať väčšinou pri práci, ale práca by mala prispievať aj k nášmu porozumeniu a zblíženiu. Už keď pracujú dvaja, musí jeden druhému rozkazovať a jeden druhému ustupovať. Musia sa dohodnúť, s čím začať prv, ako k práci pristúpiť atď. Každé pracovisko, tak ako posádka na lodi, je do určitej miery uzavretým systémom a priebeh plavby závisí nielen od kapitána, ale aj od každého námorníka. Naučme sa teda nepodceňovať prácu druhých, ale ani svoju vlastnú, hoci by sme vykonávali tú najposlednejšiu. Aj pri takejto práci totiž treba rozmýšľať a často, čím je ponižujúcejšia, tým viac dokáže povzniesť ducha, ak ju vykonávame s určitou radosťou, a nedáme sa ňou ubíjať.
Keď je niekto v práci nešikovný, alebo na ňu nestačí, nenadávajme mu, nevysmievajme sa mu a nepodceňujme ho. Hoci je práca pre život človeka mimoriadne cenná, žiadna nestojí za to, aby sme kvôli nej robili zle druhému človeku.
Je možné, že práca naučila človeka myslieť. Dokonca je to pravdepodobné, nič tak nenúti človeka myslieť, ako práca, ktorú musí vykonať niekedy za každú cenu. Ale tým, že ho naučí myslieť, ešte nerobí z „človeka“ človeka. K tomu, aby bol človek rozumný, nestačí, aby bol rozumný len v pracovnej činnosti. Pojem práca sa často chápe veľmi zúžene, dokonca sa zdiskreditoval nezmyselným opakovaním a vynášaním. Mnohí ľudia a žiaľbohu často aj kresťania zabúdajú, že názov práca si zasluhuje každá dobrá snaha a každé dobré úsilie. Aj také, ktoré sa nemeria metrami, neváži kilami, neurčuje hodinami a za ktoré sa neplatí peniazmi.
Každý by si mal nájsť určitú činnosť, ktorú by si nazval prácou a v ktorej by si nekládol medze a neulieval sa, ale iba oddychoval, keď to je podľa jeho odhadu potrebné. A tento odhad je vždy veľmi približný, ťažko si povedať „urobil som dosť“, alebo „nemohol som viac urobiť.“ Človeče, vari sa až tak dobre poznáš? Pri tejto činnosti sa nemôžeme porovnávať s inými osobami – „urobil som viac, či menej ako tamten“, ale treba sa v nej porovnávať len a len so sebou samým. Veľký pozor si však pri tomto porovnávaní dávajme na preceňovanie a podceňovanie. Buďme rozvážni, ale nezužujme si zbytočne svoje perspektívy!

Autorom príspevku je filozof, knihovník a publicista Vlado Gregor. Úryvky z jeho rozsiahleho diela Svedectvo času budeme uverejňovať na pokračovanie.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.