- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. marca 2011

Zrkadlo týždňa - 10/2011

Podľa výsledkov medzinárodného testovania PISA väčšina našich žiakov nerada číta. A ich čitateľská gramotnosť je podpriemerná. Zhruba pätina školákov má vážne problémy s pochopením čítaného textu. V tejto súvislosti ma zaujala pekná myšlienka Marka Twaina (našiel som ju v Hospodárskych novinách z 9. 3. 2011): "Muž, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, kto ich čítať nevie."

Pravdaže, v súčasnosti máme väčšie možnosti výberu ako kedysi, máme rozhlas, televíziu, internet... Ale literatúra je nenahraditeľná a osobitne nenahraditeľné je čítanie beletrie, čiže krásnej literatúry.

Na tomto mieste rád zrkadlím slová našej mladej poetky Kataríny Džunkovej:
"A tak v dnešnej dobe, keď sa propaguje model úspešného pracovitého a nikomu neškodiaceho človeka - ktorý nepotrebuje Boha a ani nemá dôvod vzdávať sa svojho pohodlia, je poézia výkrikom, ako veľmi potrebujeme zákon a bolesť."
(Katarína Džunková, Kultúra č. 5/2011)

Poézia v širšom zmysle je vyjadrením človečenskej túžby po večnej kráse, je pokusom o priblíženie nevysloviteľného a neuchopiteľného tajomstva bytia. Potrebujeme ju - aj v časoch kríz, otrasov a zemetrasení.

1 komentár:

  1. Poézia má v literatúre zvláštne miesto. Špecifické miesto. Neponúka sa navonok svojou atraktívitou. Má ju totiž v sebe ukrytú a preto málokedy vábi čitateľa. Kým krásna literatúra, romány (i tie ženské :), literatúra faktu - prichádzajú k ľuďom akosi prirodzene, no k poézii si musí človek vyšliapať cestu sám a tá môže trvať roky, kým objaví čaro poézie. Viem to z vlastnej skúsenosti. Ako mladú ženu ma poézia vôbec nezaujímala, nerozumela som jej. Až teraz, v zrelom veku sa k jej čítaniu čoraz viac a čoraz častejšie uchyľujem a znovu a znovu objavujem jej tajomstvá :)

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.