- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. septembra 2011

Zrkadlo týždňa - 39/2011

Pápež Benedikt XVI. navštívil Nemecko, svoju rodnú krajinu. Aj tentoraz sa prejavil ako múdry a rozvážny predstaviteľ katolíckej, teda všeobecnej Cirkvi. V jeho príhovoroch zaznelo mnoho zaujímavých a podnetných myšlienok. V tohtotýždňovom zrkadlení však uvádzam citáty z iných zdrojov, ale súvisiace s naznačenou témou.
::
"V dnešnej dobe, ktorá sa nám javí ako supermarket ideí, je veľkým umením nájsť pravé hodnoty... Kresťanstvo po dvetisícročnom zápase o človeka už preverilo cesty, ktoré vedú do budúcnosti, aj cesty, ktoré nevedú nikam, preverilo hodnoty autentické i hodnoty falošné."
(Anton Srholec v knihe Každodenné zamyslenia; Vydavateľstvo Michala Vaška 1995)
::
V 15. čísle dvojtýždenníka Kultúra  bol uverejnený text homílie nitrianskeho sídelného biskupa Mons. Viliama Judáka. Biskup okrem iného konštatuje, hodnotiac minulé i súčasné spoločenské pohyby, že kedysi sme sa pýtali na zmysel života, dnes sa pýtame, aká je naša životná úroveň. A odpovedáme peňažnými počtami. To nás ale nemôže uspokojiť, to nemôže naplniť náš život. Viliam Judák preto nabáda:
"Musíme znova nájsť odvahu z celého srdca uveriť vo večný život. Potom uvidíme, ako sa život sám od seba stáva opäť bohatším, hlbším, slobodnejším, zmysluplnejším a zbaveným kŕčovitosti."
::
Oba citáty zachytávajú, domnievam sa, niečo oveľa dôležitejšie a závažnejšie než každodenné spory politikov, trebárs o eurovale. Ale aj o ňom hádam niečo napíšem... neskôr.

1 komentár:

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.