- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. októbra 2011

Redakčný vestník - otóber 2011

Vážení čitatelia,
ak ste už túto stránku niekedy navštívili a nevidíte ju teda po prvý raz, možno ste si všimli nedávne zmeny v jej grafickom stvárnení a usporiadaní. Dúfam, že stránka je zas o niečo krajšia i prehľadnejšia. Základné informácie o jej zameraní nájdete v zložke Editoriál.

Sčasti došlo k zmene aj v hlavičke stránky. Pod názvom PriestorNet :: internetový občasník je teraz uvedený slogan Pravý pohľad na svet. Nejde o to, že by si autori PriestorNetu vyhradzovali právo na pravdu. Veď výraz "pravý" má viac významov. Byť pravý znamená aj byť skutočný, náležitý, vhodný, nefalšovaný, ale tiež politicky konzervatívny - a to sú vlastnosti a hodnoty, ktoré by mali z tohto miesta vyžarovať!
Áno, želám si, aby príspevky v tomto internetovom občasníku boli náležité a nefalšované, aby odrážali realitu a skutočný stav vecí, aby rešpektovali tradíciu a podporovali odovzdávanie dobrého posolstva našich predkov ďalším generáciám.

Internet - to je aj PriestorNet :: internetový priestor závislý od etiky.

Súvisiaci odkaz: Priestornet-klub.

Súvisiaci článok: Redakčný vestník - september 2011.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.