- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. februára 2014

Celebrity

(Z Pisárovho glosára)
S celebritami sa nám roztrhlo vrece – taký dojem môžeme mať z mediálneho huriavku, ktorý sa na nás valí. Je to naozaj tak? Kto je skutočnou celebritou? Aký je pravý význam tohto slova? Zoberme si na pomoc odbornú príručku. Vo Veľkom slovníku cudzích slov (Vydavateľstvo Samo, 1997) nájdeme takýto výklad: celebrita – /lat./ 1. slávna, chýrna, vážená osoba; osobnosť 2. znamenitosť.
Je teda zrejmé, že tento výraz sa dnes zväčša používa nenáležito, nevhodne, zavádzajúco, a to v takej miere, že významový posun, na ktorý tu poukazujem, si už málokto uvedomuje.

Celebritou sa dnes najmä v bulvárnych médiách nazýva kadekto. Treba však povedať, že takéto zamieňanie pojmov a významov je príznačné a svedčí o niečom nezdravom v našej spoločnosti, o kríze v ponímaní hodnôt i autorít.
Celebrita – slovo, ktoré už ani neviem vysloviť bez irónie. Keď ho začujem, otvára sa mi vo vrecku satirický zápisník. Natoľko bolo sprofanované, toľkokrát bolo zneužité. Nečudo, keď sa osôbkam dáva väčší priestor ako osobnostiam, keď prirodzené autority nahrádzame silikónovými postavičkami.

::   Bohdan Pisár glosuje: Nabudúce o ľuďoch a všiach.
::   Predchádzajúca glosa: O kritike.
::   PriestorNet: Niečo navyše.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.