- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. februára 2014

Kto obstojí?

ZÁPISNÍK – 8 / 2014
Valí sa to na nás zo všetkých strán: správy, údaje, klebety, názory, ponuky, návrhy... Sme predávkovaní informáciami – a stále prázdnejší. Je isto dôležité prijímať podnety zvonka. Musia však byť filtrované, aby v nás nezničili vlastné myšlienky a duchovné hnutia, aby sa naše vnútro nezanášalo takpovediac haraburdím. Rozmanité podnety, zvuky, tlaky, požiadavky na nás doliehajú, lenže srdce potrebuje pokoj. Načúvať by sme mali iba pravde, prikyvovať dobru, otvárať sa kráse.

Keď žijeme pre svoju dušu a zdokonaľujeme ju v kresťanskom duchu, vtedy pomáhame aj iným, prispievame k zlepšeniu života celej spoločnosti. Bez Boha nedosiahneme slobodu ani spravodlivosť. K najväčším neprávostiam dochádza vtedy, keď sa Božie zákony nahradia ľudskými, keď sa o „pravde“ rozhoduje silou alebo hlasovaním, bez ohľadu na Desatoro.
Rozkolníctvo je vždy dielom diabla. Žiaden človek nesmie byť príčinou nejednoty medzi kresťanmi, žiaden človek nemôže odviesť kresťana od viery. Či nie je tragédiou, keď niekto pre človeka zradí Krista? Keď trebárs pre kňaza, ktorý mu nie je sympatický, prestane chodiť do kostola? Alebo keď pre odvolaného funkcionára zanechá Cirkev? Či nie je tragédiou strata katolíckej viery?!
Kresťan musí rozvíjať a prehlbovať svoj duchovný život, musí pracovať na sebe, cvičiť sa v sebaovládaní, prekonávať zlé náklonnosti. Je to na jeho úžitok. Kto uveril Kristovi, ide za ním, napriek všetkým ťažkostiam a pochybnostiam. Nevzdáva sa, prekonáva zlo v sebe a zápasí o lepší svet. Kresťanská nádej presahuje rámec pozemskej existencie. Takéto poňatie života je pravým šťastím.
Švajčiarsky básnik a filozof H. F. Amiel (1821–1881) si položil otázku, čo má človek robiť, keď ho všetko opustí, keď stratí zdravie, blízkych, radosť zo života, schopnosť pracovať... Konštatuje, že je len jedna správna odpoveď – spojiť svoju vôľu s vôľou Božou: „Buď na svojom mieste, buď tým, kým máš byť, ostatné je v rukách Božích.“ A pridajme ešte jednu jeho myšlienku: „Človek, ktorý nemá svoj vnútorný život, je otrokom svojho okolia.“
Nepoznáme budúcnosť. No je isté, že do konca vekov bude prebiehať zápas medzi dobrom a zlom. Frontová línia tohto dejinného zápasu prechádza vnútrom každého ľudského jedinca. A kto by mal v tomto boji obstáť, ak nie kresťan?!
::
Odporúčané: Ozveny pastierskeho listu.
::
PriestorNet: Niečo navyše.

1 komentár:

  1. V Literárnom týždenníku č. 5-6/2014 - v článku Ivana Trnovca a Dušana Hovorku som našiel výraz "vnemové obžerstvo", ako označenie nášho opojenia informačnými podnetmi všetkého druhu.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.