- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. februára 2014

Sme hriešni

Vlado Gregor
Snažme sa neubližovať a nebyť hriešni, ale odhadujme svoje sily, lebo inak budeme nevýslovne smiešni
(Zamyslenie Vlada Gregora)
Je iste dobré zo všetkých síl vyhýbať sa hriechu, len sa obávam, že pri „super“ výkonoch a „extra“ nárokoch môžeme byť príčinou nielen roztrpčenia, ale aj smiechu. Ľudia vo všeobecnosti, muži, ženy aj malé deti, nejako kľučkujú tým svojím životom, hľadajú miesto a istotu, chcú stretnúť takých, ktorí ich budú mať bezpodmienečne radi. Je to skrátka neustála túžba a zhon po logicky nedostatkovom a vzácnom tovare. Takmer všetky iniciatívy a špekulácie v tomto smere sú potenciálne hriešne, ale zároveň sú nevyhnutné, lebo ak tieto zápasy a boje vzdáme, môžeme sa ísť, ako sa hovorí, zahrabať.

Celý život sa snažíme byť dobrí k sebe a zároveň k ostatným, hľadať nejaké modus vivendi, spôsob žitia vo vzťahu k sebe a svojmu okoliu a konkurencii. Prichádza pri týchto činnostiach iste aj k potknutiam a hriechom, odôvodneným aj menej odôvodneným pocitom viny a ľútosti. Rozlišujeme tieto problémy, labyrinty a občas aj slepé uličky celý život, hľadáme orientáciu a zmysel, eliminujeme rôzne druhy nezmyslov a so stále zlepšenou orientáciou blúdime znovu a zase. Zavrieť sa kamsi, rezignovať a nerobiť nič asi nie je veľmi obdivuhodné riešenie, aj keď chvíľami nič iné neostáva.
Práve pre tieto zhruba načrtnuté životné problémy a zákruty priam existenčne neznášam silácke reči, neotrasiteľné zásady a takzvané neomylné tušenia, videnia a rozlišovacie schopnosti. Málokedy si uvedomujeme, že vlastne hrešíme už tým, že existujeme a niekomu už len zavadziame a bránime v raste a nemôžeme často vedieť ani to, komu a ako. Koľkí ľudia chcú reformovať celý svet a poučovať minimálne všetkých, ale pritom nemajú usporiadané a vyjasnené ani svoje rodinné a priateľské vzťahy!
Najväčším pokušením a najväčšou prekážkou na ceste k svätosti a dobrote je iste pýcha – ale kde sa tá pýcha začína a kde vznikajú prvé škody a omyly, ktoré nevyhnutne zapríčiňuje? My ľudia nie sme ani anjeli, ani diabli a nevyhnutne a možno aj na sto percent sme aj dobrí, aj zlí. Najväčší hriech na svete bol, je a bude ten, keď sa považujeme za absolútne dobrých. Proti tvrdeniu o svojej dobrote sa veľmi tvrdo ohradil aj sám Ježiš a je nesmierne smutné, koľko jeho nasledovníkov nepochybuje o svojej dobrote a dokonalosti a o zlobe a deficite všetkých ostatných a iných.
Je možné a dokonca pravdepodobné, že som nenapísal dobrú úvahu, mnohých nechá ľahostajnými, mnohých pohorší a nikoho nenadchne. Zase mi je pri tomto smutnom konštatovaní veľkou posilou Kristus, ktorý nepochybne predpokladá, že sa nájdu ľudia, ktorých jeho posolstvo pohorší a ktorí ho zle pochopia, nielen trochu, ale maximálne.
Nech nám je teda povzbudením, že pri všetkých ťažkostiach a rozporoch cítime posilu zhora a vďaka Kristovmu účinkovaniu aj zdola. Snažme sa byť lepší, ale uvedomujme si, že svoje viny a sebecké úmysly môžeme občas považovať aj za nevyhnutné a napraviteľné, lebo ináč sa staneme nenapraviteľnými škrupulantmi a niekedy aj krutými „všenaprávačmi“. Zlo vo svete sa iste rozrastá aj naším pričinením, možno aj neúmyselným, ale podobne vzrastá aj dobro a naše omyly a blúdenia vymedzujú slepé uličky, riešia labyrinty a občas pomáhajú aj iným a povzbudzujú ich.
(25. 2. 2014)               BOHU VĎAKA!  DEO GRATIAS!
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.