- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. februára 2014

Pavlovský triptych

Ján Maršálek
Foto: Arpád Horváth
Pravda a lož
Vraveli, že sú múdri, a stali sa hlupákmi,
stratili sa vo svojich temných myšlienkach –
tak píše Pavol o tých, čo pravdu zamenili za lož.
Kaukliari a komedianti, obracači kabátov,
v očiach im svietia mince, veria hodnotám:
nad zlato je schopnosť ho získať!
Zlato nad zlato – milučké teliatko hojnosti.
Na kríze zarobíme, mädlia si spokojne ruky.
A démon už chytá ďalších: neveria v neho.
Veria len zlatu a schopnosti klamať,
obrátiť kabát aj koleso dejín. Vpred!
Za každú cenu, hoci aj do tmy, do prázdna.


Peklo a raj
Ich bohom je brucho a hanba slávou –
píše Pavol o tých, čo zmýšľajú pozemsky.
Ako zmýšľa človek prahnúci po úspechu?
Ako básnik, keď melie prázdne slová?
(Kto nezmýšľa pozemsky, nech prvý hodí kameň.)
Viera už neprenáša vrchy – odumiera,
zradení predkovia sa obracajú v hrobe,
mlčia len preto, aby mohli prehovoriť kamene.
Ale kto by ich počúval?! Kapela, hraj!
(Mamona mení podobu, podstatu nie.)
Vraj všetko sa dá kúpiť, aj svedomie,
a čo sa kúpiť nedá, to nejestvuje –
rehlí sa sebavedome vyznávač ničoty.
A nádej? Pomaly umiera – ako posledná.
(Raj na zemi – do času. Peklo naveky.)

Podľa viery
Tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia,
bez viery blúdia a spôsobujú mnoho zla –
pripomína apoštol Pavol v liste Timotejovi.
Je také lákavé vlastniť, mať a mať ešte viac!
Hádam aj steblá tráv sa prídu pokloniť,
prejaviť strach pred mocou boháča:
úsmevy, no v pozadí nože, intrigy, zvady...
Vášnivý kolobeh peňazí – namiesto krvi,
tá už stiekla z obrazu, zostal len rám.
Zbohatlík zaseknutý v uchu ihly,
psy  brešú, no karavána nezastane.
Čo hľadáš, to nájdeš – podľa tvojej viery,
človeče, nie inak, iba tak sa stane.
Chráň sa pokušenia, chráň sa zlého! Amen.
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.