- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. marca 2014

Pôst, pokánie, pokora

priestornet.com
ZÁPISNÍK – 11 / 2014
Stredovek nebol obdobím temna, temnotu zažívame dnes,
keď sa rúca v človeku vedomie, že patrí Bohu.
S pohŕdaním zvykneme hovoriť o temnom stredoveku, pritom stále stojíme v tieni vtedajších stavieb a iných úctyhodných výtvorov ľudského umu.

Stredoveké umenie malo pevné spojenie s koreňmi, vyjadrovalo sakrálno. Bolo tvorené so zreteľom na večnosť, ľudský um bol oživovaný božskou iskrou. Nijaká samoúčelnosť ani povrchnosť! Ani v prípade ornamentu nešlo len o ozdobu. Taký ornament sa nedá oddeliť od celku, je ako rytierov meč, vyjadruje krásu aj účel, hravosť aj bojovnosť, vieru aj ideál.
Ovečka, ako si mohla zablúdiť? Človeče, ako si mohol popretínať vlastné korene? Ako si mohol zradiť vieru otcov a premrhať dedičstvo po predkoch?
Márnotratný syn má jedinú možnosť záchrany, a to návrat k otcovi – pokorný, múdry návrat. Pokora je múdra, pokora je uznanie pravdy o sebe. Ovečka, ktorá nevie o svojom zblúdení, bude blúdiť ďalej. Dobrý pastier ju hľadá, ale čo ak bude vlk rýchlejší?!
Sme v období veľkého pôstu. Prijímanie života bez pokánia len rozmnožuje hriech. Bez pokánia neobstojí nikto: ani vzdelanec, ani politik, ani klerik, ani prezident, ale ani obyčajný pracujúci či nepracujúci človek.
Tri zložky pokánia:
pôst (skutky sebazaprenia),
modlitba (skutky nábožnosti),
almužna (skutky milosrdenstva).
Kresťan si ukladá pokánie, uvedomujúc si svoju hriešnosť, a prosí Všemohúceho o milosť odpustenia.
Prejavy vzdoru, svojvôle a pýchy medzi kresťanmi (katolíkmi) nie sú tragédiou Cirkvi, ale tragédiou jednotlivcov, ktorí sa svojím zmýšľaním a konaním od Cirkvi odvracajú. Či nie je tragédiou, keď niekto pre človeka zradí Krista? Keď trebárs pre kňaza, ktorý mu nie je sympatický, prestane chodiť do kostola? Alebo keď pre odvolaného hodnostára zanechá Cirkev? Či nie je tragédiou strata katolíckej viery?!
Nie, nebola temnou doba, v ktorej sa stavali katedrály, temnotu zažívame dnes, keď sa rúca v človeku vedomie, že patrí Bohu.
Ján Maršálek
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.