- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. marca 2014

Redakčný vestník – marec 2014

Na čom záleží? Ktoré otázky sú z celospoločenského hľadiska dôležité? Kriticky uvažujúci človek pozoruje, že verejná diskusia sa zväčša vybíja na podružných témach. Ľudí vedia zaujať najmä šteklivé bulvárne a politické veci, prípadne šport, niekedy aj náboženstvo – ak sa zmieša s demagógiou. Plytkosť dneška sa prejavuje aj v tom, že ľudia, napriek nebývalým možnostiam dostať sa k informáciám, nerozumejú, resp. nechcú rozumieť dejinám a odmietajú prijať históriu ako učiteľku života.

Citujem z redakčnej pošty: „PriestorNet dáva priestor Bohu. Cez pravdu, krásu a dobro. Môže byť azda niečo viac?“ V dobe všeobecného cynizmu, ľahostajnosti a nezáujmu o pravé hodnoty takéto slová osobitne potešia. Som však vďačný za všetky reakcie, pripomienky a komentáre – aj za tie menej pochvalné a menej súhlasné, pokiaľ z nich nesrší nenávisť.
PriestorNet odmieta módne prúdy a vlny, opiera sa o overené hodnoty kresťanskej viery, ktorá je stále živá, pravdivá a potrebná, hoci sa ohlasuje oddávna.
Na záver ešte poznámka: Český internetový časopis Duše a hvězdy vyhlasuje už po piaty raz anketu „Zlatý brk“, ktorej cieľom je nájsť najlepšiu stránku s katolíckou tematikou. Do ankety bol nominovaný aj PriestorNet: Odkaz na podrobnejšie informácie.
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.