- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. apríla 2015

Redakčný vestník – apríl 2015

Uplynulý mesiac priniesol v PriestorNete bohatú úrodu príspevkov. Spomeniem aspoň tri, ktoré – dovolím si povedať – stoja za pozornosť i opätovné prečítanie.
Assisi a svätý František – článok o jednom z najznámejších svätcov a o miestach, kde pôsobil, kde sa rozprával s vtákmi... Assisi je čarovné mesto, potvrdzujú to aj fotografie, ktorými autor dopĺňa svoje rozprávanie.
Konzervatívny denník? – V ovzduší všeobecnej nedôvery a skepsy, relativizovania hodnôt a zosmiešňovania kresťanskej viery, keď je nadovšetko vyvyšovaný konzumný spôsob života a kult úspechu, keď sa sloboda účelovo oddeľuje od zodpovednosti, sa vyslovene žiada iný hlas – hlas zdravého rozumu a normálnosti. Treba si však ozrejmiť, čo konzervativizmus v pravom zmysle slova znamená.
Tomáš Halík a referendum – Autor sa vracia k referendu o ochrane rodiny, rozoberajúc rozhovor, ktorý rozvíril hladinu spoločenskej diskusie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.