- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. februára 2016

Slovo na nedeľu (4)

Moja spása spočíva v tom, že načúvam a odpovedám.
(Thomas Feverel Merton)
Kde je Boh? Prečo ma nepočúva a nevypočuje moje prosby? Určite som pre Neho nezaujímavý, nepotrebný... Ako mám veriť, keď Boh sa odo mňa vzdialil? Priateľ môj, uvedom si, že Boh je stále pri tebe. On ťa nikdy neopustil a ani neopustí. Zaujíma sa o teba, pretože ťa stvoril a má záujem o tvoj život. Zamyslel si sa niekedy nad tým, prečo máš pocit, že Pán je od teba vzdialený? Nie je chyba v tebe? Prečo si myslíš, že si opustený? Najprv musíš Pána vpustiť do svojho vnútra – do srdca, potom Boh bude stále s tebou. Už nebude pri tebe, ale v tebe.

Počúvaj hlas Pána. On hovorí tichom svojich Prikázaní. Svojimi ústami šepoce o láske a milosrdenstve, ktoré ti ponúka a ktoré ty musíš ponúkať iným. Tvojou odpoveďou nech je láska k blížnemu svojmu. K neznámemu, opustenému, chorému, odstrčenému... Presne takému, akým by si bol ty bez Pána!
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (3)
::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.