- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. marca 2016

Marginálie (politicky nekorektné)

15. 3. 2016
Politológ Ján Baránek v rozhovore pre Katolícke noviny (10/2016) povedal: „Zaráža ma, že krajiny, kde sú takzvaní extrémisti dlhodobo v parlamentoch, prejavujú obavy o vývoj demokracie na Slovensku. Zrejme by sme vyhoveli, keby v parlamente boli politicky korektné, najlepšie neomarxistické liberálne strany. Takto to našťastie nie je.“

16. 3. 2016
Boh je na našej strane! Len či sme my na tej jeho?!
Je to paradoxné, čo vidím okolo seba: neistota sa mieša so sebaistotou, emócie s demagógiou, pochybnosti a obavy s očakávaním rýchleho riešenia všetkých problémov. Trpezlivosť, vernosť, pravdovravnosť, to sa dnes nenosí.


17. 3. 2016
Je zjavné, že kresťania sú dnes politicky rozdelení. Prikláňajú sa k rôznym politickým stranám. Dá sa to chápať, veď Cirkev nie je nejakou politickou firmou – a žiadna strana nemôže žiadať od Cirkvi bezvýhradnú podporu. To rozptýlenie kresťanských hlasov je však priveľké. Vyplýva z absencie autentickej, presvedčivej politickej sily, presadzujúcej kresťanský program naozaj jednoznačne, prostredníctvom ľudí, ktorým možno veriť, ktorým nejde o peniaze, ale o ideu. V minulosti sme takých politikov na Slovensku mali, v súčasnosti takých nemáme.

18. 3. 2016
Pokrytci. Schvaľujú systém, ktorý zvýhodňuje grobianov, podvodníkov a príživníkov. Obdivujú tých, čo za podnikanie skrývajú svoje špinavé kšefty, bratajú sa so zástancami a vykonávateľmi potratov, boja sa nazvať veci pravým menom. Podávajú si ruku so zvrhlíkmi a verejnými hriešnikmi, ale Marianovi Kotlebovi ruku podať nechcú. Pokrytci!

19. 3. 2016
Nenúťme deti skladať slohové práce, dnes sa žiada tvorba prezentácií. Knihy už nie sú potrebné, všetko učivo môže byť v počítači... Neuveríte – takéto názory presadzujú niektorí pedagógovia. Boh nás ochraňuj pred takými odborníkmi! Hlupák môže z dieťaťa vychovať zas len hlupáka.

20. 3. 2016
Slovenský kresťan katolík nemá koho voliť. Žiaľ. Tu niet poctivej, zásadovej politickej strany s kresťanským programom.
Politike chýba osobný mravný rozmer. Ľudia podľahli bludu ekonomizmu, neuvedomujú si, že bez mravného poriadku nebude fungovať ani ekonomika.

21. 3. 2016
Svätý Augustín v diele Boží štát cituje slová istého Rimana o tom, aká bývala Rímska ríša spočiatku a na sklonku svojej existencie:
Naši predkovia urobili ríšu veľkou prostriedkami, ktoré my nemáme, totiž doma to bola pracovitosť, vonku spravodlivá vláda, slobodná myseľ pri rozhodovaní, nepodrobená zločinom ani vášňam. My sme namiesto toho hýriví, lakomí; naše mesto je v núdzi, no jednotlivci oplývajú hojnosťou; vychvaľujeme bohatstvo, oddávame sa záhaľke; nerobí sa rozdiel, či je niekto dobrý, či zlý, a každú odmenu za cnosť zachvátila ctižiadosť. Nie div, že každý pozerá len na svoj zisk, doma hovie rozkošiam, peniazom alebo priazni, a tak na bezbrannú ríšu doliehajú útoky.
Povedzte, nepripomína to situáciu našej Európy?

Ján Maršálek
::
Predchádzajúci glosár: Ozveny volieb.
::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.