- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. mája 2016

Obrázky dneška

4. 5. 2016
Poukážem na jeden aspekt fungovania spravodajstva. Z ranných správ slovenského rozhlasu som sa dozvedel, že na bruselskom letisku, ktoré bolo nedávno terčom teroristického útoku, končia s kontrolami všetkých prichádzajúcich – kontroly sa budú vykonávať už len výberovo, podľa takzvanej profilácie, čo znamená, že bezpečnostná služba sa zameria hlavne na ľudí arabského pôvodu.
V poludňajších správach už hovorili inak: profilácia vraj nebude založená na etnickom ani náboženskom princípe.


5. 5. 2016
Nápady a návrhy činiteľov Európskej únie sú čoraz bizarnejšie. Idú proti zdravému rozumu i samotnej realite. Štáty, ktoré odmietnu imigrantov podľa presadzovaných kvót, majú za každú neprijatú osobu platiť vysokú pokutu. Požiadavka vskutku bláznivá!
Najhoršie je, že problém samotný sa fakticky nerieši. Nelegálna migrácia sa tak stáva záťažou, ktorá môže byť nad naše sily.

6. 5. 2016
Giovanni Papini, jeden z najväčších talianskych spisovateľov, takto píše (v knihe Život Krista) o tých, čo chcú po druhý raz zabiť Ježiša (v srdciach ľudí):
„Sprostí nafúkanci, ktorí pokladali knižnice za maštale; vo vzduchu sa vznášajúce mozgy, ktoré si namýšľali, že sa dotýkajú nebies, keď vystupujú v balóne filozofie; profesori, omámení ako satyrovia filológiou a metafyzikou...
A tu zasa prišla skupina svetlonosov a maliarov nášho ducha a začala skladať náboženstvá pre potrebu neznabohov... Stvorili náboženstvo pravdy, ducha, proletariátu, hrdinu, humanity, vlasti, impéria, rozumu, krásy, prírody, solidarity, moci, činu, mieru, bolesti, súcitu... atď. Urobili dokonca pokus zlepiť napodobeniny náboženstva, kde by bolo lepšie vyjadrené to, čo ľudia hľadali v náboženstve. Slobodomurári, špiritisti, teozofi, okultisti, scientisti si mysleli, že našli pravú náhradu kresťanstva.
A predsa, čo sa aj zmárnilo toľko času a dôvtipu, Krista ešte nevypudili zo zeme.
Ba ešte aj rúhanie a preklínanie je vlastne nedobrovoľným pripomínaním jeho prítomnosti. Nech sa stane čokoľvek, Kristus je začiatok a koniec, on je priepasťou Božského tajomstva uprostred zlomu ľudských dejín.“

7. 5. 2016
Mnohé problémy sa dnes vo verejnom priestore zatajujú. Verejná diskusia je sploštená, zošnurovaná „politickou korektnosťou“. Úplne normálne postoje, zdravé názory a kresťanské princípy – odovzdávané z generácie na generáciu a ešte donedávna, resp. aj v súčasnosti rešpektované väčšinou obyvateľstva – sú zrazu potierané, znevažované a zosmiešňované... Takzvané štandardné politické strany, vrátane kresťanských, prijali túto škaredú (mediálnu) hru, ktorej pravidlá určujú sily zjavne protikresťanské.
Prečo sa hneváme na tých, ktorí o problémoch začali otvorene hovoriť a priamo ich pomenovávať? Prečo sa divíme tomu, že získavajú podporu?

8. 5. 2016
Vo Francúzsku, ktoré bolo po stáročia nazývané prvou dcérou Cirkvi, je už vraj viac mešít ako funkčných kostolov... Za starostu Londýna bol zvolený moslim... Urážanie kresťanov sa stalo módou, zato k iným vierovyznaniam sa pristupuje niekedy až s prehnaným rešpektom. Iné náboženstvá nás vraj kultúrne obohacujú, to kresťanské je vraj prejavom tmárstva.
Kam sme sa to dostali?! Uvedomme si, že ak sa my sami nebudeme chcieť zachrániť, nezachráni nás nikto a nič.

9. 5. 2016
Vypočul som si zo záznamu diskusnú reláciu Michala Havrana, odvysielanú v televízii 3. mája, o perspektívach Európskej únie. Pravdaže, ako býva v tejto relácii (Večera s Havranom) zvykom, beseda bola jednostranná. Všetci traja pozvaní hostia a redaktor taktiež horlili za Úniu a jej federatívne usporiadanie. V podstate nepovedali nič nové, nič prekvapujúce, no medzi rečou, tak akosi mimochodom, vyjadrili aj nie vždy priznávané zámery: národnú identitu treba podľa nich nahradiť európskou identitou, Európa sa má stať „voľnou sieťou regiónov“ s kozmopolitným charakterom; zaznelo aj to, že sebestačnosť a obranyschopnosť jednotlivých štátov Únie bola cielene znižovaná, a na dôvažok: nacionalizmus je vraj prekonaný, iba nacionalisti to nechápu.

10. 5. 2016
Takzvaných protestných voličov možno začleniť do dvoch veľkých skupín. Prvá predstavuje ľudí svetonázorovo nevyhranených, nespokojných so svojou životnou situáciou a nahnevaných na politický systém, ktorý vytvára stále väčšie sociálne rozdiely.
Do druhej skupiny patria ľudia ideovo pevní, zväčša kresťania, ktorí si uvedomujú, že súčasné smerovanie spoločnosti je nezdravé a morálne neobhájiteľné; chcú zmenu v zmysle návratu k tradičným hodnotám a overeným postupom, chcú rešpektovanie Desatora v každej oblasti života.

11. 5. 2016
Migračný prúd do Európy neustáva. S čím sa tu budú prišelci stretávať? Stretnú sa s pevnou vierou, zásadovosťou a vysokou kultúrou? Alebo s neistotou, slabošstvom a mravným relativizmom? Kto bude v úlohe barbarov?

12. 5. 2016
Humanizmus bez Boha je prázdnou škrupinou, ba horšie: je ilúziou, klamom a sebaklamom, zradou na človeku.

13. 5. 2016
Tenká je hranica medzi životom a smrťou. Prečo sa niektorí hnevajú na reči o posledných veciach? Veď koniec každého z nás sa blíži.
(Dnes zahynul pri autonehode poslanec NRSR za Ľudovú stranu – Naše Slovensko Ondrej Binder.)

14. 5. 2016
Stále nám niekto nahovára, že sme horší než ostatní. Pred rokom 1989 sme zaostávali za Sovietmi: boli sme menej pracovití, neuvedomelí, nábožensky zaťažení... V nových časoch zas zaostávame za západnou Európou: nerozumieme demokracii, sme netolerantní, nemáme radi inakosť a ešte sa aj menej usmievame...

15. 5. 2016
Žijeme v dobe protirečení, v dobe neistoty a hodnotového relativizmu. Človek sa môže v takej situácii ľahko pomýliť, najmä ak ide o veci nové, neoverené. Nepomýli sa však, keď svoj život oprie o Krista.
  
Ján Maršálek
::
Predchádzajúci glosár: Deformovanie demokracie.
::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.