- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. septembra 2016

Slovo na nedeľu (33)

Vy súdite podľa tela, ja nesúdim nikoho.
(Jn 8, 15)
Niekedy si myslíme, že sme najlepší, dokonalí! Perfektní! Začíname si navrávať, že sme niečo viac ako tí – druhí. Tými trochu opovrhujeme, podceňujeme ich. Staviame sa na piedestál, ktorý sme si vytvorili sami, vo svojom egoistickom vnútri. 
A potom podľahneme pokušeniu súdiť iných. Moralizovať. Poúčať. Vykladať naše názory a pravidlá za jediné a dokonalé. Prisvojujeme si patent na rozum. Sme presvedčení o našej dokonalosti.

Aký je to obrovský, priepastný rozdiel medzi nami a slovami, ktoré povedal Pán: „Ja nesúdim nikoho.“ Neodsúdil hriešnikov, mýtnikov, neviestky... Neodsúdil – prišiel ich spasiť. A v tom je obrovský rozdiel. Prišiel, aby tých „zlých“ usmernil a ukázal im cestu, po ktorej majú kráčať k spáse svojej duše. Nevyvyšoval sa a nedával ostentatívne najavo svoju výnimočnosť. Hoci prišiel ako Boží Syn, svojou skromnosťou, dobrotou a láskavosťou nás vo všetkom prevyšoval.
Rovnať sa Pánovi nemôžeme. Ale snažiť sa o naplnenie Jeho slov je každému z nás dovolené... A hlavne – nesúďme!
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (32)
::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.