- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. októbra 2016

Úvahy inšpirované evanjeliom

Anton Fabian – Július Chalupa: Studňa a pavučina I.
Trnava, SSV, 2016, 352 strán
Kniha obsahuje 78 úvah – homílií na liturgický rok „A“. Ich autormi sú dvaja osvedčení a pastoračne skúsení kňazi, kazatelia, známi už v rokoch totality. Anton Fabian, katolícky kňaz košickej arcidiecézy, profesor katolíckej teológie, autor viacerých knižných diel a publikovaných kázní čerpá aj zo slov svojho priateľa a spolubrata Júliusa Chalupu, pastoračného kňaza spišského biskupstva, ktorý náhle zomrel v roku 1991 v Tvrdošíne.

Autori sa usilujú osloviť poslucháčov a cez knihu aj čitateľov svojimi slovami Pravdy a Lásky na jednotlivé sviatky a nedele cirkevného roka, vychádzajúc z evanjeliového čítania určeného na daný deň. Pomocou príbehov zo života, zozbieraných z rozličných prameňov i z vlastných skúseností, sa usilujú smerovať človeka k pravej ľudskosti a pravým hodnotám, k viere a osobnému vzťahu s Bohom, k studni života, ktorá človeka obdarúva a občerstvuje. Bez čistej pramenitej vody nie je možné prežiť. Chcú preto človeka ponúknuť a obdarovať skutočnou láskou, ktorá robí život bohatším, lepším a krajším, viesť ho k dávaniu, službe a obetavosti, na ktorú dáva silu Boh.
Z viery pramení láska k blížnemu, čo je v rozpore s koristníctvom, ktoré symbolizuje pavúk so svojimi sieťami, do ktorých sa snaží zachytiť človeka, aby ho ovládol a zničil. Ich slovami povedané: ponorenie sa do Božej lásky zabezpečuje ďalší rozvoj našich dní. Za málo dostávame veľa... Sú to aktuálne a potrebné slová, aby človek dokázal obstáť i v dnešných zložitých situáciách, do ktorých je denne ponorený.
Ľudovít Košík
::

Ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.