- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. júna 2017

Sýtenie duše

Ján Maršálek: Cesta k bráne (Čítanie na každý deň)
Bratislava, Post Scriptum, 2014

Už uplynul takmer rok odvtedy, čo sa mi dostala do rúk táto knižočka formátu A6. Zbierka krátkych úvah z názvom Cesta k bráne z pera spisovateľa, básnika a publicistu, ale predovšetkým múdreho a hlboko uvažujúceho človeka Jána Maršálka sa odvtedy stala mojím denným sprievodcom. Otváram ju pravidelne každé ráno, aby ma povzbudila, inšpirovala a nasmerovala na hodnoty, bez ktorých život nedáva zmysel.

Zdá sa mi, že v súčasnosti, keď sa mnohí denne naháňajú za senzáciami, pôžitkami a vyberanými pokrmami pre telo, keď sa stala komerčnosť hlavnou náplňou života mnohých jednotlivcov, skupín i spoločenstiev a väčšinovým trendom súčasnosti akoby potreba sýtiť dušu bola nielen na okraji, ale stala sa v spoločnosti úplne zbytočnou. Akosi málo je počuť vo verejnosti, kresťanské spoločenstvá nevynímajúc, o duchovnom, duševnom pokrme – i keď, som o tom presvedčený, stále platia slová: „Nielen z chleba je živý človek.“ Napriek tomu, že si to mnohí uštvaní a unavení z hmotného sveta ani neuvedomujú a takmer nikto to nepripomína, je potrebné denne sa starať aj o kvalitný pokrm pre dušu.
Po období, keď u nás počas desaťročí vlády socializmu duchovnú literatúru bolo ťažké zohnať, keď mnohí sme žili zo starých rezerv, prepisovali ju a riskovali, aby sme sa aspoň k niečomu dostali, nastalo obdobie slobodného vydávania kníh rozličných duchovných prúdov, až sa stalo problematickým dostať sa k naozaj zdravej, posilňujúcej, inšpirujúcej, kvalitnej a dobrej knihe a kultúre. 
Kniha úvah, meditácií o živote Cesta k bráne ponúka čitateľovi krátke zamyslenia na každý deň kalendárneho roka. Na každý deň je tu úvaha, ktorá sa dotýka každého človeka. Obdivujem autora, že našiel toľko zaujímavých  tém, ktoré nakrátko otvára a ponúka tak čitateľovi možnosť, aby sa zamyslel a inšpiroval ku konkrétnym životným postojom. Východiskom jednotlivých úvah nie je priamo biblický či iný citát, ale konkrétna téma, o ktorej autor krátko uvažuje na základe kresťanského pohľadu na svet a život človeka; niekedy doplnená krátkym citátom či pozvaním k aktivite.
Maršálkove drobné zamyslenia nie sú moralizovaním ani mentorovaním, sú písané vľúdnym štýlom, autor ponúka skromne, jednoducho, ticho, pokojne, pokorne svoje hlboké myšlienky a postoje, získané životnou skúsenosťou, štúdiom, premýšľaním, modlitbou, meditáciou, diskusiou, pozorovaním života, aby ponúkol, obohatil, obdaril čitateľov. Texty svedčia o duchovnej úrovni, ľudskosti i talente autora, o jeho pevnom zakorenení v Bohu a v kresťanských hodnotách. Autor používa slová bežného človeka, ktorého pozýva k uvažovaniu nad životom.
Je veľkým umením podať pravdu jasne, zrozumiteľne a pritom vystihnúť podstatu v niekoľkých vetách. Aj v tom treba oceniť autorovo majstrovstvo v práci so slovom. Smeruje človeka k Bohu, k Pravde, k Dobru, k Láske, k službe a ochote podať ruku, pomôcť, deliť sa, obetovať sa, stávať sa lepším, dokonalejším... Usiluje sa o to, aby v dnešnej dobe, pre ktorú je charakteristická duchovná plytkosť, povrchnosť a prázdnota, človeka pozdvihol od bežných starostí k zmysluplnému a radostnému, múdremu, plodnému a bohatému životu. Už nadpisy jednotlivých zamyslení nás môžu inšpirovať k úvahe nad životom a hodnotami, ktoré sú preň nevyhnutné.
I keď sú úvahy rozdelené na kalendárny rok, od 1. januára do 31. decembra, nenadväzujú priamo na seba, ani sa zväčša neviažu na konkrétne dni, sviatky či cirkevný kalendár. Po týchto kvalitných a hodnotných „jednohubkách“ preto možno siahnuť kedykoľvek a dať sa nimi osviežiť, povzbudiť, inšpirovať, obohatiť.
Ľudovít Košík
::
(Kniha vyšla vo vydavateľstve Post Scriptum, kde si ju možno aj objednať.)
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.