- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. januára 2018

Slovo na nedeľu (102)

Títo nie sú opití, ako si myslíte! Veď je len deväť hodín ráno.
(Sk 2, 15)
Možno si myslíte, že v Písme sú uvádzané iba vážne veci, že Písmo obsahuje hlavne rôzne podobenstvá, ťažké príbehy, rôzne proroctvá... Áno, je to pravda. Písmo je skutočne o múdrych výrokoch a mimoriadne vážnych veciach a udalostiach, ktoré sa v priebehu stáročí (a tisícročí) udiali. Citát, ktorý som na začiatku uviedol, je z Nového zákona, zo Skutkov apoštolov. Tie slová vyslovil apoštol Peter na obranu Jedenástich, ktorých mnohí pokladali v tej chvíli za „opitých“.

Situácia bola nezvyčajná. Týkala sa zostúpenia Ducha Svätého, keď všetci prítomní v Jeruzaleme porozumeli jeden druhému. Udalosť bola sprevádzaná veľkým hukotom, nasledoval zmätok, nervozita... Ľudia žasli a v rozpakoch si vraveli: „Čo to má znamenať?“ Ale iní s úsmeškom hovorili: „Sú plní mladého vína“ (Sk 2, 12–13). Poriadok sa snažil urobiť Peter a začal skutočne slovami, ktoré nám možno vyvolávajú úsmev na tvári...
Nemám nič proti miernemu pitiu vína, ako vtedy bolo zvykom. Nakoniec, Pán Ježiš Kristus svoj prvý zázrak urobil v Káne Gallilejskej – premenil vodu na víno na radosť všetkých prítomných. Prečo by mali byť učeníci výnimkou? Boli to len a len ľudia, takí istí ako my, nie? (Samozrejme, mali iné povahové a rozumové schopnosti.)
Úsmev vyvolá hlavne druhá veta: „Veď je len deväť hodín ráno“. Akoby nepriamo podsunul odpoveď: ráno sú ešte triezvi, poobede by to už mohlo byť horšie...
Verím, že touto drobnou úvahou som nikoho neurazil ani nepohoršil. Chcel som len poukázať na to, že Písmo je naozaj o nás. So všetkým, čo k nášmu životu patrí.
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (101)
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.