- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. februára 2018

Pútnické miesto Ľutina

Ľutina je obec v okrese Sabinov. Je to v súčasnosti najvýznamnejšie a najväčšie pútnické miesto gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. História tohto miesta sa začala písať 19. augusta 1851, keď sa v lese neďalekej Ľutinskej hory zjavil chudobnej vdove Zuzane svätý Mikuláš. Jeho odkaz nabádal k sväteniu nedele a sviatkov, k úcte k Matke Božej a k postaveniu kaplnky Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Zjavenia sprevádzalo množstvo zázrakov, takže ich Vatikán uznal za pravé už po štyroch rokoch a listinou z 11. mája 1855 pápež Pius IX. udelil miestu možnosť získania odpustkov.

Nevšedné udalosti sa neobišli bez ohlasu – začal sa veľký príliv pútnikov do obce, ktorá bola do tej doby iba filiálkou hanigovskej farnosti. Tunajší drevený kostol, postavený v gotickom slohu a so zvonicou vysokou 22,8 metra, prestal stačiť veľkému množstvu veriacich. Na prelome 19. a 20. storočia sa preto začalo s výstavbou nového murovaného chrámu, ktorý bol dokončený už v roku 1908. Tesne pred jeho dokončením starý drevený kostol zhorel.

Až na obdobie rokov 1950–1968, keď bola gréckokatolícka cirkev násilne pričlenená k pravoslávnej, význam miesta narastal. Dôležitými medzníkmi boli roky: 1988 – pápež Ján Pavol II. povýšil ľutinský chrám na Baziliku Minor, 2007 až 2009 – pôvodná jednoloďová bazilika bola rozšírená prístavbou dvoch bočných lodí na súčasný trojloďový chrám a rok 2011 –  Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky bola zvláštnym putom pričlenená k Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme, s jej všetkými dobrami.

Interiér baziliky je vyzdobený kamennými mozaikami, na ktoré bolo použitých deväť ton kameňa. Pohľad na ne je úchvatný, no miestni vravia, že ešte úchvatnejšie bolo pozorovať, ako mozaiky kameň po kameni vznikali. S krásou mozaikovej výzdoby súperí pôvodný ikonostas hlavnej lode. Do pravej bočnej lode bol nainštalovaný zrekonštruovaný barokový ikonostas z roku 1766, ktorý sem premiestnili z nepoužívaného kostola v Novej Polianke (zdroj: internet).

Súčasťou areálu baziliky je starozákonná časť, kde je osadený kameň s Desatorom, medený had, sedemramenný svietnik a umelý potok znázorňujúci Jordán.

Príjemným osviežením okolia baziliky je malý skanzen modelov drevených kostolíkov v mierke 1:10 z oblasti východného Slovenska a južného Poľska. Skanzen do dnešného dňa pozostáva z dvadsiatich exponátov. Po dokončení bude areál obsahovať úctyhodných päťdesiat modelov.

Od baziliky vedie asfaltová cesta k novému, asi jeden kilometer vzdialenému, pravoslávnemu chrámu na Ľutinskej hore. Odtiaľ sa po asi päťstometrovom pešom výstupe dostaneme ku kaplnke sv. Mikuláša – miestu prvého zjavenia svätca. Pri kaplnke vyviera prameň s liečivou vodou.


Text a fotografie: Robert Hakala
::
Podobné články:
::

P. S.
Možno patríte k tým, ktorých obsah tejto stránky zaujal.
Ešte viac dobrého čítania získate, keď budete odoberať náš e-mailový vestník:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.