- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. októbra 2021

Biblia

 

Robert Hakala

Kniha kníh, kniha, ktorá zaznamenáva najdôležitejšiu udalosť v histórii ľudstva – cestu človeka k Bohu. Kniha, ktorá prekonala tisícročia, ale na jej poslaní sa nič nezmenilo. Rozdelená na dve hlavné časti: Starý a Nový zákon.

V Starom zákone je zobrazený vznik sveta, vznik Bohom vyvoleného národa, ale aj sklamanie, ktoré sme pripravili Stvoriteľovi – hriech. Nový zákon zaznamenáva príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý prichádza na našu zem a snaží sa napraviť všetko zlé, čo sme my ľudia napáchali...

Spasiteľ sveta za krátku dobu svojho života (33 rokov) vyryl v našich dejinách takú hlbokú brázdu, že od Jeho príchodu rátame nový letopočet a Jeho pamiatku si my kresťania pripomíname, a hlavne – snažíme sa žiť podľa Jeho učenia.

Prišiel, aby nám pomohol. A za všetky Jeho dobré skutky sme sa mu odvďačili tým, že sme Ho zavrhli, zbičovali a pribili na kríž, kde zomrel v spoločnosti dvoch zločincov. Áno, bolo to už dávno a navyše, môžeme si „umyť ruky“ – my sme to neboli, ale naši pra-pra-prapredkovia.

Naozaj sme to neboli my? Je to len naše naivné presviedčanie samých seba, že sme lepší... Sme takí istí, veľakrát ešte horší. Dennodenne Ježiša zrádzame svojimi hriechmi, nenávisťou voči druhým... Pravidelne Ho pribíjame na kríž ľahostajnosťou a nevšímavosťou, opovrhovaním všetkým, čo nám On pripravil... Pripravil nám spasenie, aby „nik kto v Neho uverí, nebol zatratený“.

Je potrebné, aby sme sa k Biblii vracali, študovali jej stránky a hlavne – žili tak, ako nás to naučil náš Pán Ježiš Kristus.

 

Robert Hakala

 

Rozhovor s autorom: Ísť svojou cestou...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.