- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. mája 2022

Ešte o slobodnej vôli

 

Vlado Gregor
Nenaučíme sa ani v tej najlepšej škole, čo nám môže dať dar slobodnej vôle.

O slobodnej vôli sa vo Svätom písme nepíše vôbec nič a aj o slobode tam toho nie je veľa. Preto považujú niektorí židovstvo a kresťanstvo za ideológie, ktoré ľudí zotročujú a zabraňujú realizovať ich slobodu. Nič však nie je ďalej od pravdy, ktorá nás, podľa apoštola Jána, jediná vyslobodí, samozrejme, ak sa ju snažíme spoznať.

O individuálnej slobode sa často vyjadruje apoštol Pavol: „Veď prečo by malo svedomie iného súdiť moju slobodu?“ (1 Kor 10, 29). Inde zase píše: „Pán je Duch a kde je Pánov Duch, tam je sloboda“ (2 Kor 3, 17). Aj iní apoštoli sa k tejto téme jasne vyjadrili. Jakub nás upozorňuje na praktickú hodnotu slobody, a to je aj hlavná téma jeho listu: „Hovorte a konajte ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody.“ Spomeniem aj listy apoštola Petra: „Nebuďme takí, čo slobodu majú za prikrývku zloby, ale ako Boží služobníci“ (1 Pt 2, 16). „Sľubujú iným slobodu, ale sami sú otrokmi skazy, veď každý je otrokom toho, kto sa ho zmocnil“ (2 Pt 2, 19).

Všetky tieto citáty uvádzam preto, aby som ukázal, nakoľko hlboko si už v prvotnej Cirkvi uvedomovali, že sloboda, a konkrétne dar slobodnej vôle, môže byť darom danajským, tým trójskym koňom, ktorým vniká Satan a jeho skazonosné pokušenia do pevnosti nášho nedokonalého svedomia. To svedomie, ktoré nás robí aktívnymi ľuďmi, nás totiž môže zákerným spôsobom vohnať do naozaj ničivého správania.

Čítam teraz knihu Josefa Pekařa Žižka vodca revolúcie, ktorá je tretím dielom vynikajúcej charakteristiky, ako sa pôvodne dobré úmysly môžu vďaka nedokonalosti ľudí hrozným spôsobom zvrhnúť. Celé dielo sa nazýva Žižka a jeho doba a číta sa naozaj ako moderný thriller, zvlášť, keď si uvedomíme násilie, ktoré sa teraz odohráva neďaleko našich hraníc.

Mimochodom, aj u nás sa aktuálne vytvára akési sprisahanecké protištátne centrum, ktorého snaživá tvorba v nás evokuje spomienky na roky päťdesiate... Napriek škaredej dobe tu máme krásny mariánsky mesiac máj a príležitosť modliť sa za Mariánske mesto Mariupoľ a nielen zaň.

Pri pohľade na momentálne dianie asi viacerí máme pocit, že Satan zúri, lebo vidí, že už má len krátky čas. Aby sme však všetko nezvaľovali na neho, neustále si musíme spytovať svedomie, na aké účely využívame onen dar slobodnej vôle. Pretože – začína sa to všetko porovnávaním. Ktorý blížny je horší a ktorý lepší, ktorý národ je milosrdnejší a ktorý krutejší, ktorá civilizácia je schopnejšia a ktorá menej schopná... A toto je začiatkom hriechu, ktorý sa ešte zintenzívňuje a viditeľne kumuluje, ak svoju vôľu nadraďujeme a porovnávame aj s vôľou Božou a chceme byť múdrejší ako ten, ktorý nám dal nielen dar slobody, ale aj dar života a možnosť jeho užitočného prežitia.

Mnohí ľudia Bibliu podceňujú a hľadajú v nej historické a logické rozpory. Neuvedomujú si, že je to celá knižnica, ktorú písali rôzni ľudia a s úctou v nej boli ponechané rôzne interpretácie rôznych osobností, vrátane Ježiša. Ale práve toto nám dáva na týchto mysliteľov a dobrodincov hlbší pohľad. Ježiš apoštola Jána sa celkom nezhoduje s jeho obrazom u ostatných evanjelistov, a výklad jeho učenia je iný u Jakuba a iný u Pavla. Pochopme však, že tu nejde o doslovné histórie, ale o vyjadrenie myšlienok, ktoré nám všetkým môžu prinášať veľký úžitok a osoh. Snažme sa teda o správne pochopenie Svätého písma a ďakujme neustále za tento jedinečný dar!

 

Vlado Gregor


::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.