- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. júna 2022

Dramatik Jozef Hollý

 

Ľudovít Košík

Pred niekoľkými dňami zomrel v Prahe známy a obľúbený český herec Josef Abrhám. Talent zdedil po svojom starom otcovi Jozefovi Hollom, ktorý sa narodil v Skalici, bol evanjelickým farárom v Moravskom Lieskovom a dobrým dramatikom, ktorý výraznou mierou prispel k rozvoju slovenského divadelníctva. Mimochodom, Jozef Abrhám navštívil rodisko svojho starého otca a v roku 2009 si jeho pamiatku osobne uctil aj v Moravskom Lieskovom pri príležitosti 130. výročia jeho narodenia.

Jozef Hollý napísal viacero divadelných hier, známe sú najmä veselohry  Kubo (1904) a Geľo Sebechlebský (1912), dráma na biblickú tému Márnotratný syn (1902), tragicky ladená činohra Amerikán (1907), veselohra v jednom dejstve Emancipácia (1908) a dráma Černová (1908), ktorú vydal pod pseudonymom Sergej Sebechlebský.

Narodil 29. januára 1879 (otec Ján, mestský hajdúch, matka Katarína, rod. Noreková) a mal sedem súrodencov. Detstvo prežil v skromných pomeroch, ale v usporiadanej rodine. V zložitom prostredí si uvedomoval sociálne pomery mnohých rodín, ktoré riešili svoju chudobu odchodom do cudziny, najmä do Ameriky. Vysťahovalectvu nezabránil, no snažil sa ho zmierniť osvetovou činnosťou, ukazovaním orientácie v rodinnom i hospodárskom živote.

Študoval na gymnáziu v Skalici a na evanjelickom lýceu a teologickej akadémii v Bratislave. Ordinovaný bol v roku 1901. Evanjelickým kaplánom bol v Petrovci, dnes Srbsko, v Starej Turej a od roku 1903 do svojej smrti bol farárom v Moravskom Lieskovom, kde bolo ťažisko jeho duchovnej, osvetovej a literárnej činnosti.

S manželkou Annou, rod. Urbančíkovou (1884–1963) sa zoznámil v Starej Turej; mali tri deti: Elenu Holéczyovú (1906–1983), Martina (1904–1965), ktorý bol hercom, režisérom, prekladateľom, a Boženu Abrhámovú (1907–1990).

Jozef Hollý bol neobyčajne milým a láskavým človekom. Mal veľké sociálne cítenie, obetavú lásku spojenú s nezištnou pomocou najslabším a najbiednejším. Spolu s ďalšími zakladal na kopaniciach úverové družstvá, sledujúce finančnú podporu v podnikaní a východisko z krízových situácií.

Na evanjelickej fare v Moravskom Lieskovom ho navštívili významné osobnosti, akými boli Ľudmila Podjavorinská, Ľudovít Holuby, Dr. Pavol Blaho, Andrej Kmeť, Pavol Socháň a mnohí iní. Po matke, ktorá pochádzala z Hrubej Vrbky na Morave, zdedil lásku k divadlu a ľudovej piesni. Tento talent s citlivosťou rozvíjal, už ako študent účinkoval v divadelných hrách.

Publikovať začal už ako študent, v Národných novinách a Dennici, hry v Slovenských pohľadoch. Výrazne ho ovplyvnil Jozef Škultéty. V drámach uprednostňoval sociálne zápletky, vždy v moralizátorských podobách. Realitu videl plasticky, vykladal ju idealisticky až mysticky. Dedinu videl ako rezervoár etických hodnôt, ako protiklad mesta a okolitého sveta. Stavba jeho hier je v duchu Urbánkovej poetiky, postavy často zakončia výstup, dejstvo i hru ľudovou piesňou, ktorá zhŕňa a citovo umocňuje obsah výpovede.

Jeho hry tvorili významnú časť slovenského ochotníckeho repertoáru a neskôr ich hrali  aj profesionálne divadlá s mnohými reprízami. Syn Martin upravil a inscenoval v roku 1952 Geľa Sebechlebského. Podľa Geľa Sebechlebského vzniklo libreto opery Tibora Andrašovana Figliar Geľo (SND Bratislava, 1958). Niektoré jeho hry boli preložené do češtiny, poľštiny, ruštiny a maďarčiny. Súborné dramatické dielo Jozefa Hollého vydalo Národné divadelné centrum v roku 1998.

Jozef Hollý zomrel 3. novembra 1912 v Moravskom Lieskovom na cukrovku ako 33-ročný.

 

Ľudovít Košík

 

Použitá literatúra:

Buchta, Fr.: Skalica, Záhorie; Skalica – Bratislava, 2008

Kolény, B.: Duchovný pastier i dramatik Jozef Hollý (1879–1912); Záhorie č. 6/2007

Skalica v minulosti a dnes; Obzor, Bratislava, 1968

Slovenský biografický slovník; MS, Martin, 1987

staratura.sk

zahorskakniznica.eu

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.