- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. júla 2022

Ocenenie hrdinov protikomunistického odboja

 

Prezidentka nedávno ocenila in memoriam troch antikomunistov, popravených v roku 1951: Alberta Púčika, Eduarda Tesára a Antona Tunegu. Všetci traja zomreli mladí, stali sa obeťami totalitnej moci. Ale ako to na svete chodí, našli sa ľudia, ktorí proti ich oceneniu protestovali, či už z trucu, nevedomosti, vypočítavosti, alebo z boľševického presvedčenia (a prezidentka tento svoj počin vzápätí verejne oľutovala!). Nezaškodí preto pripomenúť si zopár faktov (z článku Blažeja Beláka, uverejneného v Kultúre č. 13/2022):

„Tresty vymerané Štátnym súdom v Bratislave pre šesťdesiatich dvoch obžalovaných v procese ‚Albert Púčik a spol.‘ za predsedníctva pplk. Ľudovíta Breinera dňa 21. 5. 1949 sa zdali žalobcovi a jeho krvilačným straníckym kolegom prinízke. Prokurátor, podnecovaný najaktívnejším ‚sudcom z ľudu‘ Alojzom Štukom, ako aj krajskými komunistickými funkcionármi a veliteľmi ŠtB, v eufórii víťazného pofebruárového ťaženia komunistov v Československu sa odvolal... Na základe stanoviska tzv. bezpečnostnej pätorky pri Krajskom výbore Komunistickej strany Slovenska v Bratislave (...) osobitne vymenovaná komisia pražskej vlády a Ústredného výboru Komunistickej strany Československa sa na svojom zasadnutí 18. júla 1950 rozhodla zvýšiť tri zo štyroch doživotných trestov na tresty smrti: pre Alberta Púčika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára! Na odvolacom pojednávaní Najvyššieho súdu v Prahe (13. septembra 1950) za predsedníctva Dr. Eugena Wagnera a za prítomnosti obmedzeného počtu tridsiatich obžalovaných sa už Albert Púčik, Anton Tunega ani Eduard Tesár nesmeli zúčastniť. Toto zmanipulované súdne konanie s vopred dohodnutým výsledkom vošlo do dejín ako bezprecedentné porušenie základných občianskych práv obžalovaných a pravidiel demokratického súdnictva. (...) Popravu troch odsúdených hrdinov protikomunistického odboja vykonal slovenský kat v Bratislave na zadnom dvore Justičného paláca v ranných hodinách 20. februára 1951.“

Hľadajme pravdu a majme k nej úctu – to nás oslobodí!

 

Ján Maršálek


::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.