- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. mája 2023

Turíce

 

Robert Hakala

Uplynulo päťdesiat dní od Veľkej noci, sviatku Ježišovho zmŕtvychvstania, ktorým sa začala písať nová éra dejín, éra Ježiša Krista, nový letopočet...

Od Ježišovho narodenia počítame nový vek, čiže vek Pána, ktorý bol pre naše hriechy pribitý na kríž, kde zomrel potupnou smrťou v spoločnosti dvoch lotrov... Ale jeho učenie sa začalo lavínovite šíriť, pôsobením Ducha Svätého.

Účinky Ducha Svätého sa prejavili okamžite a boli rozhodujúce pri šírení myšlienok kresťanstva do celého sveta. Apoštoli boli sprvu ustráchaní a báli sa židov do takej miery, že boli schovaní v dome, kde o nich nikto nevedel. Báli sa. Na šírenie Ježišovho učenia vtedy určite ani nepomysleli...

Až prísľub zoslania „Tešiteľa“ a potom reálne naplnenie tohto prísľubu urobilo z apoštolov iných ľudí. Vyšli zo skrýše a verejne začali hovoriť... Prestali sa báť. Zmenili sa. Zmenilo sa ich vnútro. Zmenilo sa ich zmýšľanie aj konanie.

Duch Svätý urobil to, kvôli čomu bol poslaný (zoslaný). Ale nežime v domnienke, že tu bol „iba“ pred dvetisíc rokmi. On je stále s nami. Sila Ducha Svätého je nepredstaviteľná. Práve on zmenil dejiny a začala sa éra kresťanstva. Duch Svätý nám pomáha, aby aj teraz kresťanstvo malo svoju silu.

Dokážeme to pretaviť do nášho vlastného života?

 

Robert Hakala

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.