- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. novembra 2023

O poprave prezidenta

 


František Vnuk (zost.):
Noc pred popravou s prezidentom Tisom

Bytča, Slovenský dejepisný spolok, 2023


V týchto dňoch vyšla menšia knižná publikácia, ktorú zostavil František Vnuk, teraz už trvalo žijúci v Austrálii, zachytávajúca posledné chvíle prvého slovenského prezidenta Dr. Jozefa Tisa – v súvise s jeho popravou 18. apríla 1947 v bratislavskej väznici.

V úvode publikácie sú uvedené slová editorky Eleny Šebovej, ktorá požiadala profesora Vnuka o priblíženie svedectva kapucínskeho kňaza pátra Hilára, aby sa s ním mohla zoznámiť aj mladá generácia. On napriek svojmu vysokému veku sa pustil do práce a toto svedectvo o potupnej smrti prezidenta pripravil, doplnil a rozšíril poznámkami.

P. Hilár Štefan Pátrik OFMCap, narodený 28. augusta 1918 v Bratislave, sprevádzal prezidenta Tisa v posledných hodinách pred smrťou. Do väznice bol poslaný svojím rehoľným predstaveným, keď bol vyžiadaný kňaz, ktorý by poskytol duchovnú útechu a vyslúžil sviatosti odsúdenému prezidentovi.

Keď bola Dr. Tisovi odmietnutá žiadosť o milosť, napriek mnohým intervenciám, splnili aspoň jeho žiadosť o prítomnosť kňaza a vyslúženie sviatostí. P. Hilár svoju úlohu splnil a od prezidenta prevzal aj jeho posledný odkaz národu. Keďže mu potom hrozilo zatknutie, v máji 1947 opustil ilegálne Slovensko a pôsobil v zahraničí, od roku 1954 v Kanade, kde žila aj jeho sestra Anna. Udržiaval styky s predstaviteľmi slovenského kultúrneho a národného života a prispieval do krajanskej tlače. Zomrel náhle 12. mája 1977.

Páter Hilár napísal svoje spomienky na žiadosť Dr. Karola Murína a ten ich uverejnil  vo svojej knihe Spomienky a svedectvo, ktorá vyšla na Slovensku v rokoch 1991 a 1992. Keďže od udalosti uplynulo už mnoho rokov, vychádzajú spomienky opätovne v podobe drobnej publikácie. Čitateľ sa má tak možnosť dozvedieť, ako prežil Dr. Tiso posledné hodiny a chvíle svojho života, naplneného službou všetkým Slovákom, aj ako prebehla jeho poprava a pochovanie tela. 

Svedectvo P. Hilára rozširuje F. Vnuk tromi dodatkami, v ktorých zdôvodňuje, prečo k tejto tragickej udalosti muselo dôjsť, prečo bola zamietnutá žiadosť o milosť, s doplňujúcim odkazom národu, ktorý si vyžiadal a zachoval jeden z dozorcov Ján Taraba, rodák z Vydrnej.

Publikácia obsahuje aj ďalšie dokumenty: list slovenských biskupov, ktorý podpísali všetci okrem Jána Vojtaššáka a Michala Buzalku, ktorí už vtedy boli vo väzení, svedectvo profesora Ladislava Hanusa, zachytené v jeho knihe Pamäti svedka storočia, svedectvo Dr. Fedora Ruppeldta, evanjelického biskupa, svedectvo arcibiskupa Alojza Tkáča, ktoré predniesol v kázni pri príležitosti 50. výročia popravy Dr. Tisa. V knihe je aj báseň Gorazda Zvonického Kňaz Tiso, napísaná roku 1952 k piatemu výročiu mučeníckej smrti prvého slovenského prezidenta. V závere sa čitateľom prihovára F. Vnuk, ktorý približuje situáciu na Slovensku v období, keď bol prezident Tiso popravený.

Kniha je cenným príspevkom k poznaniu našich dejín a podáva pravdivé informácie o jednej z najväčších osobností slovenského národa, prezidentovi, kňazovi Jozefovi Tisovi, ktorého by niektorí najradšej z našich dejín úplne vymazali, podobne ako v rokoch komunistickej totality, keď niektoré mená nebolo možné ani spomenúť, nieto si ich pripomínať a poukazovať na ich prínos a pozitívne stránky. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa na jej vydaní podieľali.

 

Ľudovít Košík


::

Prosíme, nebuďte ľahostajní.
Postavte sa za pravdu, vyjadrite svoj názor – napríklad formou komentára pod článkom.

Ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície, prihláste sa
na odber e-mailového mesačníka: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.