- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. januára 2024

Bohu nič nie je nemožné

 

Robert Hakala

„Oni ho vysmiali, lebo vedeli, že umrelo. Ale on ho chytil za ruku a zvolal: Dievča, vstaň!“ (Lk 8, 53–54)

On iba zvolal: „Dievča, vstaň!“ A z Písma vieme, že naozaj vstalo. Ožilo. Vrátilo sa z druhej strany. On „iba“ zvolal. Aké jednoduché, stačí povedať... Samozrejme, vôbec to nie je jednoduché, ba je to z hľadiska ľudských schopností nemožné. Vzkriesiť mŕtveho môže iba Boh. Ten, ktorý stvoril nebo a zem, má moc nad životom aj nad smrťou.

Všimnime si začiatok príbehu: Ježiša vysmiali. Považovali ho možno za blázna. Ale Ježiš nerozprával zbytočne, do vetra. „Neplačte! Dievča neumrelo, ale spí“ (Lk 8, 52). Možno keby zvolil iné slová a začal im hovoriť o tom, čo on všetko môže spraviť... Nič také. Iba niekoľko slov – neumrelo, spí...

Aj my neraz zapochybujeme. Akosi nechápeme, zabúdame, nechceme uveriť. Ale „Bohu nič nie je nemožné“ (Lk 1, 37).

Príbeh sa končí: okolostojaci stŕpli od úžasu a Ježiš im prikázal, aby o tom nikomu nehovorili. A povedal, aby dievčaťu dali jesť. Opravdivý človek a opravdivý Boh!

 

Robert Hakala


::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.