- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. februára 2024

Únos spravodlivosti

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo fakty o únose spravodlivosti v rokoch 2020 až 2023.

V úvode zverejneného dokumentu sa okrem iného píše: „Tento dokument obsahuje opis viac ako 140 konkrétnych prípadov, ktoré predstavujú len časť nezákonných a úmyselných konaní a príkladov zneužívania moci zo strany orgánov presadzovania práva, prevažne z obdobia po roku 2019.“

Podľa autorov publikácie (nie sú menovite uvedení) nastala po parlamentných voľbách, konaných v roku 2020, éra politizácie trestných stíhaní: „Vládna moc sa snažila porušovaním princípu prezumpcie neviny pôsobiť ako tá, ktorá stíha kriminálnikov, no navodzovala tým v spoločnosti nielen veľmi nebezpečnú atmosféru nenávisti, ale aj očakávania volajúce po potrestaní. Tieto neprimerané očakávania následne formovali neslobodné prostredie pre rozhodovanie niektorých súdnych inštitúcií.“

Politici istého razenia už vopred určili, kto je vinný, kto má byť odsúdený, potrestaný. S výdatnou mediálnou podporou vytvorili akoby spoločenskú objednávku, na základe ktorej mali byť konkrétni ľudia trestne stíhaní: „Vytvárali tak spoločne tlak na vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov. Zároveň boli zhovievaví či indiferentní voči prešľapom, pochybeniam a nezákonnostiam orgánov presadzujúcich právo. Účel svätil prostriedky. Zabudlo sa na to, že nezákonnosť sa nedá napraviť ďalšou nezákonnosťou, a že výsledok trestného procesu je rovnako dôležitý ako cesta, akou sme sa k výsledku dopracovali.“

Viedlo to k účelovému a svojvoľnému konaniu ľudí bez chrbtovej kosti. V atmosfére nenávisti našli voľný priestor ľudia túžiaci po moci a pomste. Vážnym sprievodným znakom nedobrých pomerov boli úniky či skôr vedomé a cielené odovzdávanie informácií z prebiehajúcich konaní do médií: „Posledné roky bola spoločnosť pravidelným svedkom situácií, že obvinení sa o svojom obvinení dozvedali z médií. Rovnako sa z médií dozvedali aj o tom, či bolo vyhovené ich sťažnostiam alebo či na nich bola podaná obžaloba.“

V dokumente sa spomínajú konkrétne mená, výroky, skutky, udalosti... Na priblíženie uveďme názvy niektorých kapitol: Politické tlačové konferencie, Šikana obvinených vo väzbe, Nezákonná väzba, Kajúcnici, Podpisovanie zápisníc o výsluchoch bez riadnej kontroly, Manipulácia s výpoveďami, Iné nezákonné praktiky.

Nuž, občan, oboznám sa, zváž, vytvor si názor, zaujmi stanovisko. Môžeš súhlasiť, môžeš nesúhlasiť, ale nebuď ľahostajný.

 

Ján Maršálek


::

Dokument si možno stiahnuť cez tento odkaz.


::

Prosíme, nebuďte ľahostajní.
Postavte sa za pravdu, vyjadrite svoj názor – napríklad formou komentára pod článkom.

Ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície, prihláste sa
na odber e-mailového mesačníka: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.