- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. marca 2023

Návrat ku kresťanstvu je nevyhnutný

 

ZÁPISNÍK (12/2023)

Spisovateľ Jozef Holzner v predhovore svojej knihy o svätom Pavlovi z Tarzu píše, že pretvorenie antiky na kresťanskú formu myslenia a žitia je najväčšou udalosťou v dejinách ľudského ducha. Táto udalosť podstatne a pozitívne ovplyvnila životnú prax miliónov ľudí mnohých generácií, dala nový smer kultúrnym a civilizačným pohybom. Z kresťanského učenia vyplýva, že duchovne pretvorený človek musí mať aj nový životný štýl, v súlade s kresťanským mravným poriadkom, ktorý dbá na blaho jednotlivca i celku: „Byť kresťanom je čosi mimoriadne, kresťan aj v nemoci a smrti je celkom iný človek“ (Jozef Holzner: Svätý Pavol).

26. marca 2023

Nedeľné slovo (212)

 

Dobrá vôľa

Chceme spoznať svoju životnú úlohu, chceme konať v súlade s tým, čo od nás chce Boh. To predpokladá z našej strany dobrú vôľu a otvorenosť, pripravenosť zmeniť svoj život, respektíve dať sa zmeniť.

Kto hľadá, nájde a kto klope, tomu bude otvorené – treba len chcieť a vytrvať v úprimnom hľadaní pravdy. Otvoriť sa pôsobeniu Božej milosti.

25. marca 2023

Naozaj?

 

Ilustračná snímka: Ján Maršálek
Robert Hakala


Malo pršať. Sneží.
Malo snežiť. Prší.
(Krúpy padajú z veží
do kaluží.)
Tam hore sa niekto pomýlil,
myslel si,
že sme už v apríli.

Podobne je to s nami.
Hrešíme. Ale veríme.
Myslíme, že nám
niekto odpustí.
Slzy zbierame do hrsti
a prosíme.
(Tak veľmi prosíme.)

Už nikdy.
Už sme iní,
šepkáme cez noc do periny...

23. marca 2023

Za hrsť drobných

 

Vlado Javorský

Čas ti nemôže byť ukradnutý. Má svoju hrdosť, odíde sám...

+

Ak by z Jánošíka urobili kajúcnika, sotva by sa stal legendou.

+

Chceme počuť pravdu, ale potajomky a veľmi potichu.

+

Vo veľkom budeme konzumovať cvrčkov. Aspoň sa na dovolenke pri mori lepšie vyspím.

+

Zločinci sú potrební. Inak by sa policajti nemohli hrať na dobrého a zlého.

22. marca 2023

Darované srdce

 

Ilustračná snímka: PriestorNet
(Rozprávka)

V istej krajine vládol múdry a bohabojný kráľ Patrik. Mal manželku a dve deti, syna a dcéru. Obe deti Boh štedro obdaril krásou a inteligenciou, takže každý pohľad na ne napĺňal ľudí, ktorí ich stretli, obdivom a uznaním. Zvlášť princezná Anna bola taká krásna, že každý slobodný mladý muž, ktorý ju uvidel, zatúžil stať sa jej manželom. Kráľovskí rodičia svoje múdre, ušľachtilé a bohabojné deti vrúcne milovali a tešili sa z nich.

21. marca 2023

Pocta Viktorovi Kubalovi

 


Pri príležitosti nedožitých stých narodenín nestora slovenského humoru majstra Viktora Kubala (narodil sa 20. marca 1923) vydáva Slovenská pošta poštovú známku! Jej autorom je akademický maliar Karol Felix (číslo emisie 791, dátum vydania 20. 3. 2023, nominálna hodnota 0,75 eura).

Viktor Kubal je nielen zakladateľom slovenského animovaného filmu, ale od polovice šesťdesiatych rokov 20. storočia aj jedným z významných predstaviteľov svetového animovaného filmu. Patrí medzi najvýznamnejších tvorcov modernej karikatúry. Narodil sa v dedine Svätý Jur a od detstva zobrazoval svet, ako ho videl, prostredníctvom kresieb. Jeho životné smerovanie ovplyvnilo kino, kde sa po prvý raz stretol s animáciou vo forme premietaných kreslených grotesiek. „Azda najväčší šok v živote som zažil, keď som uvidel v kine kresbu, ktorá žila,“ povedal o mnoho rokov neskôr.