- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. júla 2010

Dejiny sú učiteľkou života

Fascinuje ma všetko, čo súvisí s rekonštrukciou minulosti (archívne materiály, staré knihy a texty, artefakty všetkého druhu, archeológia, reštaurátorstvo, rôzne modely a simulácie zamerané na skúmanie minulosti, dešifrovanie znakov, symbolov, odkazov...). Je to zaujímavá úloha i veľká intelektuálna výzva: čo možno najvernejšie zrekonštruovať dávne deje, respektíve obnoviť čosi zo starodávneho sveta, pozrieť sa na spôsob života i myslenia ľudí istej doby; nie v zmysle staromilstva, ale v záujme štúdia a hľadania súvislostí.
Je za tým zvedavosť, hravosť, túžba objavovať (staro-)nové, ale najmä snaha pochopiť cez poznanie minulosti prítomnosť a pripraviť sa tak lepšie na budúcnosť. Veď iba ten, kto pozná svoje korene, vie, kam môže rásť.
Žiť by sme mali pre budúcnosť, ale poznanie môžeme čerpať iba z minulosti. Chtiac-nechtiac staviame na tom, čo pripravili naši predkovia. Napokon, aj rúcať sa dá iba to, čo už bolo postavené.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.