- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. decembra 2010

Citát týždňa (51/2010) - Juraj Bindzár

Ilúzia, ktorá ovládla kultúrne prostredie planéty, ilúzia importovaná z Ameriky do celého sveta a nakoniec i do Európy, kde dejiny vzdelanosti boli a zostávajú dejinami kontinentu, sa zakladá na premise, že informovanosť je vzdelanosť.
Na Slovensko tento blud preniká zničujúcim tempom a invalidizuje a nivočí všetky oblasti kultúrneho života, počínajúc každodenným životom všetkých vrstiev spoločnosti a končiac úrovňou komunikácie vo všetkých jej podobách a na všetkých stupňoch vzdelanosti i vzdelávania.
Desivé je, že tento skvelý nezmysel. ktorého sila je devastujúca, ovládol i školstvo na všetkých úrovniach, počínajúc škôlkami a končiac univerzitami, ktorých, mimochodom, máme na Slovensku zrazu neúrekom.
Juraj Bindzár (Slovenské pohľady č. 11/2010)

Môj komentár: Článok Juraja Bindzára v novembrovom čísle Slovenských pohľadov, z ktorého citujem, je pozoruhodnou štúdiou o žalostnom stave našej kultúry a vzdelanosti, zasahuje do hĺbky a obnažuje biedu falošného pokroku, spojeného s mediálnou manipuláciou.
Inak, nie všetko je na webe. Mesačník Slovenské pohľady (na literatúru, umenie a život) si treba prečítať a vychutnať v papierovej (príťažlivej) podobe - verte mi, je to lahôdka!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.