- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. januára 2011

Zrkadlo týždňa - 3/2011

Politici majú stále čo riešiť. Škoda len, že sa zväčša zaoberajú podružnými alebo zástupnými problémami, prípadne svojím osobným prospechom.

Záležitosti dlhodobé či dokonca nadčasové sú akoby mimo nášho zorného poľa. Ale ich zanedbávanie sa nevypláca. Bez dlhodobého cieľa stratíme orientáciu a nebudeme vedieť správne riešiť ani otázky takpovediac každodenné. Chcem tým povedať, že na úrovni jednotlivca i spoločenstva, tobôž národného či štátneho, je dlhodobá vízia nevyhnutná.

Majú naši politici vôbec nejakú štátnickú stratégiu?

Nový primátor Bratislavy Milan Ftáčnik zverejnil zoznam ľudí, ktorým boli pridelené mestské byty za uplynulé roky. V zozname figurujú viacerí politici. Podľa vyjadrenia jedného z nich neboli nijako zvýhodnení, mali iba jednoducho šťastie...

Ale zmeňme tému. Na záver tohto zrkadlenia chcem spomenúť niečo pozitívne. Za významný kultúrny počin treba označiť prvé slovenské vydanie slávnej Chestertonovej Ortodoxie (Trnava, Spolok svätého Vojtecha 2010). V aktuálnom čísle Katolíckych novín (č. 3/2011) sa tejto téme venuje kardinál Ján Chryzostom Korec. Parafrázujúc Chestertona okrem iného píše:
"Zvieratá nikdy neurobili ani jedinú čiarku, ktorá by bola mala nejaký zmysel. Človek kreslil a maľoval. Umenie je znakom človeka. To isté platí o náboženstve. Zvieratá si nikdy nekľakli na modlitbu. Človek si kľakal a modlil sa. Človek premýšľal a vybudoval plán a zmysel života."

Súvisiaci článok: Zrkadlo týždňa - 2/2011

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.