- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. februára 2011

Cesta k vnútornej rovnováhe (4)

Rady odborníkov ako získať a udržať si vnútornú rovnováhu, ktorá je predpokladom šťastia, úspechu i dobrých medziľudských vzťahov

MOTTO: Každý človek má v sebe priestor slobody, ktorý mu nikto nemôže vziať.

Jacques Philippe je členom Komunity Blahoslavenstiev, v roku 1985 bol vysvätený za kňaza, vedie duchovné cvičenia vo Francúzsku aj v iných krajinách. Napísal niekoľko kníh o duchovnej formácii.

Kniha s názvom Vnútorná sloboda má podnadpis Sila viery, nádeje a lásky. Obsahuje vzácne myšlienky, postrehy a rady, ktoré majú potenciál pomôcť každému, kto túži po vnútornej obnove.

Základnou myšlienkou, ktorú autor rozoberá a rozvíja, je to, že človek získava svoju vnútornú slobodu priamo úmerne tomu, ako sa v ňom upevňuje viera, nádej a láska. Je to dielo prenikajúce do hĺbky a odkrývajúce vnútorné súvislosti: pravá (vnútorná) sloboda je spätá so zodpovednosťou a prijatím vlastnej identity.

Niekoľko myšlienok Jacquesa Philippa:
- Pravú slobodu treba objaviť v sebe a v dôvernom vzťahu k Bohu. Nevyhnutná je túžba byť lepší, ustavične sa prekonávať a rásť. Ustať v duchovnom raste znamená prestať žiť.
- Jednou z hlavných podmienok dosiahnutia vnútornej slobody je vedieť žiť v prítomnosti. Iba v prítomnosti totiž môžeme reálne konať.
- Treba žiť, nie čakať na život. A venovať sa naplno vždy iba jednej veci, nie viacerým súčasne. Ak nejaká činnosť, aj tá najobyčajnejšia, je potrebná, zaslúži si, aby bola vykonaná dobre.

Literatúra: Jacques Philippe: Vnútorná sloboda; Bratislava, Vydavateľstvo Serafín 2003

Súvisiaci článok: Cesta k vnútornej rovnováhe (3)

Neprehliadnite: Ďalšia časť seriálu bude venovaná tomu, ako sa stať sám sebou a ako si zvýšiť sebadôveru.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.