- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. apríla 2011

Zrkadlo týždňa - 13/2011

Tento týždeň bol poznamenaný smutnou správou: 26. marca 2011 vo veku nedožitých 85 rokov zomrel známy saleziánsky kňaz, kazateľ a publicista Anton Hlinka.

ThDr. Anton Hlinka sa narodil 31. 10. 1926 vo Valaskej Belej. V mladom veku vstúpil do Spoločnosti saleziánov Dona Bosca. Po násilnej likvidácii reholí sa mu podarilo v roku 1951 ujsť do Talianska. V zahraničí absolvoval štúdium teológie, filozofie a psychológie (Turín, Viedeň, Rím) a v roku 1955 bol vysvätený za kňaza. Prednášal filozofiu a od roku 1971 pôsobil v Rádiu Slobodná Európa. Po páde komunistickej moci sa vrátil na Slovensko a stal sa tu populárnym kazateľom a publicistom. Posledné roky jeho života ťažko poznačila Alzheimerova choroba.

Anton Hlinka napísal viacero pozoruhodných kníh (Sila slabých a slabosť silných, Viera veľkých vedcov, Keď zakvitne rumovisko, Každý sa môže zmeniť a iné). Jeho rozhlasové kázne vyšli v niekoľkých zväzkoch pod názvom Ozvena slova. Ako prekladateľ sprístupnil slovenskému čitateľovi početné diela duchovnej spisby. Z jeho rozsiahleho a významného diela patrí k mojim obľúbeným najmä útla knižka nazvaná Myslitelia a myšlienky. Uvádzam z nej krátky citát:

"Nádej a viera sú dve nerozlučiteľné zložky jedného a toho istého existenciálneho rozhodnutia, vyvierajúceho z lásky a nachádzajúceho v nej svoje zavŕšenie. (...) Viera a nádej sú však dočasné. Čo nekončí je láska."

(Anton Hlinka v knihe Myslitelia a myšlienky; Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1993.)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.