- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. apríla 2011

Redakčný vestník - apríl 2011

Vážení čitatelia PriestorNetu,
tentoraz chcem vašu pozornosť spätne upriamiť na tri najčítanejšie príspevky uplynulého mesiaca.

S najväčším záujmom návštevníkov tejto stránky sa stretol článok Vlada Gregora Zlo a bolesť... viera v človeka, v ktorom autor rozoberá otázku existencie dobra a zla.

Druhým najčítanejším príspevkom mesiaca sa stal ďalší úvahový text Vlada Gregora, s názvom Prečo je na svete zlo. Autor v jeho úvode píše: "Musíme sa obmedziť a prinútiť k tvrdej robote, aby sme dokázali vnímať život v jeho nahote!"

Na treťom mieste skončil môj príspevok o čítaní, vzdelávaní i poézii: Zrkadlo týždňa - 10/2011; citujem v ňom poetku Katarínu Džunkovú, ktorá okrem iného hovorí, že "potrebujeme zákon a bolesť".

Ak sa chcete dozvedieť viac, začnite odoberať Klubový vestník - mailový mesačník o dianí v PriestorNete.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.