- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. septembra 2011

Zrkadlo týždňa - 36/2011

Syntéza: zjednotenie, spojenie, zhrnutie, celostné ponímanie, uvedomovanie si súvislostí...
- "Naša politická publicistika je v kríze. Veľa manipuluje, veľa zavádza. Recipient by rád poznal pravdu, pravda oslobodzuje, obohacuje, poháňa vpred."   (Pavol Dinka)
- "Je najvyšší čas, aby sa slovenská tvorivá inteligencia začala miešať do vecí mocných, reflektovala stav národa a hľadala nové východiská pre náš malý štát."   (Ján Čomaj)
- "Ale nie som si istý, či veľkej časti tej najnovšej poézie dostatočne rozumiem. Často v nej nejde o sex z lásky, ale o lásku k sexu. Z hľadiska sexuality sa v nej napríklad čoraz viac množia prvky sadomasochizmu, nielen ako štruktúrujúceho prvku ľudskej sexuality a konkrétneho erotického vzťahu, ale aj ako - zdá sa - výrazu doby. Pri pohľade na dejiny ľudskej kultúry vidieť, že tento úkaz sa opakoval vždy pred veľkými vojnovými kataklizmami. Dúfam, že sa mýlim, keď tu hľadám paralely."   (Dalimír Hajko)
Poznamenávam, že všetky tri citáty som vybral z letného dvojčísla časopisu Slovenské pohľady (7-8/2011).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.