- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. septembra 2011

Zrkadlo týždňa - 37/2011

"Dochádza k zvláštnemu paradoxu, keď v oblasti materiálneho životného prostredia dochádza k zavádzaniu stále nových alebo prísnejších štandardov a pravidiel, ale v oblasti duchovného životného prostredia sa štandardy odbúravajú."
(Vladimír Palko v článku Sloboda prejavu?   Impulz č. 2/2011)
Ocitli sme sa v novom prostredí: už nás nehubí nedostatok, ale nadbytok. Okolo nás je priveľa vecí, priveľa ponúk, priveľa náuk a prázdnych slov, zato chýbajú zdravé zásady, opory a istoty. Aký paradox! Sme zavalení všeličím a pritom vyprázdnení.
Ocitáme sa v pasci falošnej slobody a tolerancie. Ale príbeh nekončí: ešte stále môžeme precitnúť, prebrať sa z mrákot, vstať, vziať rozum do hrsti a vykročiť...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.