- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. októbra 2011

Zrkadlo týždňa - 42/2011

Hladomor a domáci miláčikovia

Obraz prvý: Milióny ľudí trpia hladom. Mimoriadne nepriaznivá je tohto roku situácia v južnom Somálsku, postihnutom dlhotrvajúcim suchom. Pomoc viazne a ľudia zomierajú, pričom najhoršie sú na tom deti.
Obraz druhý: Domáci zvierací miláčikovia v bohatých štátoch dostávajú choroby ľudí: bežná je obezita, ale tiež depresia. Psie hotely či škôlky už nestačia, úspešne fungujú aj rehabilitačné centrá a psychoporadne pre zvieratá.
Obraz súvislostí: Priepasť medzi bohatými a chudobnými sa stále zväčšuje, nerovnováha narastá, napätie sa stupňuje. Dokedy to takto vydrží?!
Citujem:
"Dostali sme sa na okraj slepej uličky a namiesto systémových zmien sa len pokúšame liečiť symptómy. Pritom nikdy nebolo na svete toľko bohatstva, nikdy sa neprodukovalo toľko potravín, tovarov i služieb a tvorba týchto statkov nikdy nebola taká efektívna. Kapitalizmus sa ukázal ako neskutočne efektívny pri vytváraní bohatstva. Problém je v tom, že sa nevytvorili efektívne mechanizmy, ktoré by zabezpečili jeho spravodlivú redistribúciu. Ľudia sú ochotní strpieť istú mieru nespravodlivosti či majetkovej nerovnosti, ale iba pokiaľ nie je ohrozené ich aspoň trochu slušné prežitie."
Roman Michelko (v článku Doba postdemokratická; Slovenské pohľady č. 9/2011)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.