- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. decembra 2011

F. X. Šalda - výňatky z diela (6)

Významný český mysliteľ a literárny kritik, ale tiež básnik, prozaik a dramatik  František Xaver Šalda (1867 – 1937) je všeobecne považovaný za zakladateľa modernej českej esejistiky a literárnej kritiky. Dielo, ktoré zanechal, sa vyznačuje myšlienkovým i jazykovým bohatstvom a vysokou štylistickou úrovňou. Vo vlastnom preklade vám na pokračovanie ponúkam niekoľko výňatkov z jeho rozsiahlej tvorby.

Z článku Spisovateľ, umelec, básnik:

Spisovateľ je zvuk, meno, titul, stav... Spisovatelia píšu knihy a píšu ich horšie alebo lepšie, raz viac a inokedy menej šťastne, s väčším či menším úspechom – ale všetci píšu, a to znamená: opisujú predmety a deje. Opisujú, zaznamenávajú – áno, to a nič viac... Netvoria, iba kopírujú. (...)
Umelec je robotník a už preto je opravdivý. Umelec žije v ústraní, v tichu a samote, odvrátený od novín a ulíc a už preto je silný a čestný. Ale nesmierny smútok leží na umelcovom srdci, a celý jeho život je poznačený tragickým pocitom. A to preto, lebo umelec neuveril životu, neuveril jeho tajomstvu, sláve a sile, ale uveril svojmu intelektu, svojmu dôvtipu, svojim rukám. (...)
Básnikom v najvyššej potencii slova je ten, kto všetko náhodné premieňa na osud, teda na čosi nevyhnutné a zákonité. Pravému básnikovi je aj smrť osudom, tiež činom: azda rovnako veľkým ako jeho najlepšia báseň: každá smrť v pravej chvíli je činom.
Všetka pozemská mystika je v tomto: aby básnik umieral postojačky na slávnom bojisku, pod nárazom veľkého osudu – zatiaľ čo iní tlejú rovnomerne a hospodárne čmudivým plamienkom z akéhosi zvyku a umierajú len preto, lebo ktoréhosi dňa čosi došlo – či knôt, či olej.

Poznámka: Podstatná časť diela F. X. Šaldu je sprístupnená na stránkach Ústavu pro českou literaturu Akademie věd: ucl.cas.cz.

Súvisiaci článok: F. X. Šalda - výňatky z diela (5).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.