- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. decembra 2011

Boj dobra a zla

Zrkadlo týždňa - 49/2011

Zbytočné porovnávanie sa s inými nám kazí radosť zo života. Keď sa porovnávame s lepšími, môžeme podľahnúť malomyseľnosti, keď sa porovnávame s horšími, môžeme zas prepadnúť pýche...
Neviem, ako a s kým sa porovnávali či porovnávajú naši protestujúci lekári, ale ich zápas, ktorý fakticky vyústil do štrajku, poukázal na všeličo - aj na slabosť štátu a prehnitosť systému, v ktorom sú peniaze, ako sa hovorí, až na prvom mieste.

Radosť zo života nám však kazí hlavne dnes prevládajúci pomýlený až zvrátený hodnotový systém. Ako sa vyjadril jeden môj známy, peňazí je dosť, ale sú nespravodlivo rozdeľované, a tak bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú.
Frontová línia dejinného zápasu medzi dobrom a zlom prechádza vnútrom každého z nás, vnútrom každého človeka. A tu niekde je aj kľúč k riešeniu spoločenskej krízy. Lebo pravý pokrok je možný iba na úrovni človeka - jedinca; a za všetkým je osud jeho duše.

2 komentáre:

  1. Porovnávanie je základným princípom poznania, je podstatou individuálneho pokroku.

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Uznávam dôležitosť porovnávania ako spôsobu či metódy. Porovnávanie súvisí s meraním, hodnotením - teda so zisťovaním miery, ale aj kvality - na to je však potrebná mierka, meradlo, kritérium. Porovnávanie patrí teda podľa mňa do sféry rozumu. Na úrovni citov a emócií je skôr škodlivé, preto viacerí psychológovia vystríhajú pred prílišným, zbytočným porovnávaním. A také zbytočné porovnávanie mám na mysli vo svojom príspevku - zbytočné vo význame iracionálne, jednostranné, bezzásadové... Pravdaže, veľmi záleží na tom, ako a s kým sa porovnávame.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.