- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. mája 2012

Biskup a básnik

Zrkadlo týždňa - 19/2012

Uplynulé dni boli u nás v znamení dvoch úmrtí ľudí, o ktorých chcem napísať aspoň niekoľko slov.

Biskup František Tondra (1936 - 2012) bol výraznou osobnosťou Katolíckej cirkvi - skromný a popritom neprehliadnuteľný, muž na svojom mieste - aspoň tak som ho vnímal a tak mi zostane v pamäti.
::
Básnik Ondrej Čiliak (1951 - 2012) debutoval v roku 1973 básnickou zbierkou Ústami spravodlivých. Ja som sa z jeho poéziou prvýkrát oboznámil prostredníctvom zbierky Cesta do nežnosti (Bratislava, Slovenský spisovateľ 1981), ktorá ma v tom čase mimoriadne zaujala a doteraz sa k nej vraciam. Neskôr som Ondreja Čiliaka spoznal aj osobne...
V recenzii jeho poslednej knihy Hudba zo stromov (Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2009) som napísal:

V autorovej poézii sa zrkadlí krajina i človek v premenách času, časté sú jesenné motívy, spojené s úvahami o plynutí života, hľadaní istoty, starnutí, odchádzaní, pominuteľnosti... Prirodzene, s pribúdajúcim vekom sa otázky zmyslu života hlásia čoraz nástojčivejšie. Lyrický subjekt sa stišuje, aby lepšie počul to, čo počuť treba. V básni Prebúdzanie vypovedá: „Len živá voda vchádza / do živých úst i do rán // Nemôžem prijať krehkú báseň / nečistý“ (s. 18)... Verše majú atmosféru, navodzujú náladu, zväčša nostalgickú, vyvolávajú túžbu po kráse. Typickým znakom je tu prepojenie prírodného a ľudského, ako aj opakujúci sa motív ohňa v jesennej záhrade. Tón Čiliakovych básní je pokojný, no zároveň ide o poéziu, ktorá má v sebe isté napätie, osciluje na rozhraní prírodnej a intímnej, náladovej a úvahovej lyriky, nesie prvky viazaného i voľného verša.
::
Dve mená, dva osudy, dva životné príbehy: dvaja ľudia, ktorí už nie sú obyvateľmi tohto sveta. Nech im Pán života a smrti prejaví svoje milosrdenstvo!

Užitočné odkazy: František TondraOndrej Čiliak.

1 komentár:

  1. Anonymný25.7.12

    Aj mňa fascinuje zbierka Cesta do nežnosti od Ondreja Čiliaka (vlastne všetky jeho zbierky, pretože to bol básnik s nesmierne nežným a citlivým pohľadom na život a prírodu. Akoby na svet hľadel cez farebné okuliare - nie aby si nevšímal "čierne", ale aby to bezfarebné trochu skrásnelo...)Nedala by sa niekde ešte kúpiť? Veľmi by som ju chcela mať medzi svojimi knihami... Ďakujem za pomoc.

    lyra1@atlas.cz

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.