- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. mája 2012

Historia magistra vitae

Zrkadlo týždňa - 21/2012

Dejiny sú učiteľkou života. A veľká časť z toho, čo nám zostalo z histórie, má svoje miesto v knihách. Literatúra, a to nielen náučná, ale aj beletristická, obsahuje ohromné bohatstvo, mohutnú sumu ľudského poznania a pamäti.

V týchto dňoch som sa začítal do diela Jonáša Záborského. Možno povedať, že som ho pre seba (znovu)objavil ako veľkého autora. Ak sa chcete zasmiať, prečítajte si jeho prózu Chruňo a Mandragora, ak chcete zvážnieť, prečítajte si poviedku Hlovík medzi vzbúreným ľudom, ak sa chcete zamyslieť, prečítajte si "povesť" Dva dni v Chujave.

Dejiny sú učiteľkou života. Ale čo keď mnohí túto učiteľku nepočúvajú?!

Znova sa začína hovoriť, že jedným z možných riešení súčasnej ekonomickej (dlhovej) krízy je "roztočenie tlačiarenských strojov", teda tlač nových peňazí, čiže zvýšenie objemu peňažného obeživa. Peniaze už dávno nie sú kryté zlatom a zrejme ani "ďalšími aktívami štátnej banky" (ako bolo uvedené na starších bankovkách). Tak či onak, ich množstvo musí byť regulované...

Na tomto mieste chcem uviesť aspoň niekoľko viet z pozoruhodnej knihy Keď zomierajú peniaze, ktorej autorom je Adam Fergusson; citujem z časopisu Impulz č. 1/2012:

"V roku 1922 už Nemecko prejavovalo mnoho znakov národného zúfalstva... Marka sa aj naďalej prepadala, no kancelár odmietal akúkoľvek spojitosť medzi tlačením peňazí a ich znehodnocovaním... Reichsbank vyhlásila a začala program neobmedzenej tlače bankoviek. Tlačiarenských lisov stále pribúdalo a v decembri bol počet vydaných bankoviek obmedzovaný iba maximálnou kapacitou strojov a osobným vyťažením tlačiarov... Keď staré hodnoty ako sporivosť, čestnosť a tvrdá práca stratili svoju príťažlivosť, všetci zatúžili stať sa rýchlo bohatými, obzvlášť keď viac ovocia prinášali špekulácie ako práca... Kde sa to skončilo?  Inflácia v Nemecku nám viac ako ktorákoľvek iná niť spájajúca dve svetové vojny pripomína, že druhá svetová vojna bola len predĺžením tej prvej."

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.