- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. augusta 2012

Láska


Má rôzne podoby: láska k blížnemu, láska k sebe, opičia láska, láska ako cit, ako rozhodnutie. Pravá alebo falošná.

Ľudská láska je len vzdialeným odbleskom lásky večnej, je nedokonalá, predsa však veľmi potrebná. Je prejavom našej slobody, obrazom nášho vnútra. Ako taká nás formuje alebo deformuje, dvíha k nebesiam alebo tlačí do marasu. Jej vplyvy bývajú rôzne, tak ako sú rozličné jej podoby. Vieme milovať živočíšne i platonicky, trvácne i podenkovo, vášnivo i rozvážne… Lásku vo svojej nezrelosti posudzujeme a vysvetľujeme všelijako, sme dokonca schopní týmto slovom označiť jej opak. Slovo láska patrí k najfrekventovanejším, ale to, čo vyjadruje, je nám niekedy vzdialené.
Nádhernú charakteristiku opravdivej lásky podal svätý Pavol v Prvom liste Korinťanom: „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.“ (13, 4-8).
K tomu, myslím, netreba nič dodávať.

::
Úryvok zo zbierky zamyslení na každý týždeň v roku: Stopy v priestore.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.