- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. septembra 2012

Redakčný vestník - september 2012

V predchádzajúcom príspevku na tejto stránke píšem aj o tom, že je príjemné dostávať pekné listy. Takéto listy sa občas objavia aj v redakčnej pošte. V jednom som si napríklad prečítal: "PriestorNet je pre mňa veľkým povzbudením." Alebo v inom liste: "Robíte to dobre..." A pred niekoľkými dňami som dostal e-mail, ktorého autor okrem iného píše: "Vaša stránka ponúka veľmi kvalitné a obohacujúce články, otvára akýsi nový rozmer a pohľad, návod na život."
Som vďačný za všetky ohlasy - priaznivé i menej priaznivé. Prirodzene, tento blog by nemal zmysel, keď by si nenašiel čitateľov. O kvantitu mi však nejde. Uvedomujem si, že obsah, ktorý ponúkam, nezaujme davy. Možno teda povedať, že som vďačný aj za neohlasy, lebo aj mlčanie, resp. nezáujem o niečom svedčí.
::
Svoj názor na internetový občasník PriestorNet môžete vyjadriť aj prostredníctvom redakčného dotazníka. Za porozumenie a ochotu vopred ďakujem: DOTAZNÍK.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.